Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 22 juli, 2016

 

Teamet

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galakter och Änglavarelser som kallar sig Kollektivet

Hälsningar, Vänner och Ljusbärare!

Vi är glada över att få tala med er idag.

Mycket i er värld håller på att skifta och inte bara på de sätt som är synliga och blir rapporterade av era nyhetsmedier, utan på sätt som ni snarare kan ana och känna, än att ni utåt kan se dem.

Denna förmåga att känna, att inombords veta, att världen håller på att skifta, på underbara, djupgående, onekliga sätt, när den rör sig allt högre upp på sitt spektrum i det Universella medvetandet, ännu högre i frekvens och avsikt – denna inre intuitiva vetskap är en underbar gåva, som ni alltid har haft, och nu alltmer börjar förstå.

Ja, världen verkar befinna sig i tumult, ändå kom ni hit delvis för detta.

Ni kom för att få uppleva ögonblicket när Jordens yttre strukturer skulle komma att brytas ner.

Ni kom för att få bevittna när rädslobaserade åsikter och handlingar slutligen skulle kippa efter andan, med vetskapen i era hjärtans hjärtan, att ni också skulle få känna ett växande sug efter Gudomlig Kärlek, Gudomlig Fred och till och med Gudomlig Glädje, som skulle komma att bryta sig igenom Jordens eteriska fält.

Ni visste om att det skulle bli en krokig väg för er.

Och ni har vetat att det under de sista dagarna, före Det Stora Skiftet (som stegvis redan är på gång), skulle komma yttre tecken på kollaps, antingen i världsregeringar, ekonomin eller på platser på självaste Jorden.

Trots allt var er spänning så stark, när ni förberedde er för det stora äventyret i dessa Uppstigningstider, att ni inte kände någon större oro vid tanken på att få leva ytterligare ett liv i dessa sluttider på den tredje-dimensionella Jorden.

Redan innan ni anlände hit, kunde ni se hur röken skulle komma att skingras och att lögnarna skulle komma att bli avslöjade, att de bedrägliga, orättvisa systemen skulle komma att upplösas.

Vi skulle kunna visa på alla underbara deklarationer och handlingar av dem som bär NESARAS andemening (National Economic Security and Reformation Act), om de så medvetet har hört det namnet eller inte.

De kanske inte beskriver vad de gör, som en del av processen att införa NESARA-lagen.

Men energin och avsikten i deras arbete är precis just det, när de gräver sig igenom århundraden av motstånd för att släppa fria och få fira medkänslans krafter, jämlikhet, fred och Gudomlig Kärlek inom mänsklighetens angelägenheter.

Tvivla inte på er föresats, er inre kraft som föds direkt ur era själar och er förbindelse med varandra, samt med allt liv i detta Universum.

Det finns inget behov att ifrågasätta huruvida ni är tillräckligt starka att fortsätta, att bryta er igenom barriärerna i de inre och yttre hindren, tills ni kommer fram till det ögonblick då ni slutligen kan minnas Vilka ni är och varför ni är här.

Ni känner väl till dessa hinder, om de så är rotade i tidigare liv eller i det nuvarande livet.

Många dyker upp som inre blockeringar, och hindrar er från att få uppleva fullständig fysisk, mental och emotionell hälsa.

Eller så kan de verka som hinder för att ni ska kunna utveckla ert livs arbete.

Ni kanske känner att ni aldrig riktigt kan omfatta och uppleva ekonomiskt överflöd, eller fullkomliga förbindelser med nära och kära.

Vissa utmaningar kommer i formen av att vara kvinna i en värld som har överlämnats till en falsk övertygelse av manlig överlägsenhet.

Vissa hinder möts av dem som hör till en viss ras, etnicitet, religion, kultur eller vissa fysiska åldrar.

Andra måste nöja sig med utmaningar som handlar om att göra sig fri från rädsla eller sorg.

Vilken er största resa i detta liv än är, så kom ni hit i vetskapen om att er utveckling här skulle komma att bli en kraftfull del av de energier som ni kom hit för att bidra med, på väg mot Jordens Uppstigning och Hennes befolkning.

För varje gång ni går framåt på er egen väg, så bidrar ni till en högre frekvens alltigenom planeten som en helhet.

Ni kom inte bara för att själva växa i ert Ljus, utan genom att göra så, hjälpa till att lyfta Jordens frekvenser och Hennes alla levande varelser till en mycket högre nivå.

Det här är en del av er själs resa och ni har helt och hållet välkomnat den, med glädje och förväntningar, även fastän ni har varit medvetna om restriktionerna och den mycket begränsade utsikten ur det tredje-dimensionella perspektivet.

Nu kan ni lägga märke till att saker och ting håller på att förändras.

Alltmer har ni slutat upp med att se till väderrapporten, för att få veta ”vilken slags dag det blir idag”, i stället ser ni hellre till självaste Jorden, när ni på morgonen vaknar och får en känsla av om det blir solsken eller regn, fuktigt eller torrt, genom att lita till er egen intuitiva uppmärksamhet.

Alltmer, när ni nu önskar få veta vad som händer i världen, ser ni inte till kanaliseringarna (till och med dem som vi ger er) eller till nyhetsinslag, utan till era egna intuitiva känslor och det som ni har fått ta emot av högre Ljus-data.

För ni är mycket väl kapabla till att kunna föreställa er alla delar i världen och kunna se hur energierna stiger där – vilka färger, rörelser, former, helig geometri och vågor av Ljus eller skuggig täthet som förekommer i alla situationer, på alla platser, med alla människor.

Om ni blickade ut över Europa så skulle ni kanske inombords kunna se en växande folkrörelse, som önskar tänka och handla självständigt, utan alla bestämmande, överskuggande regerings-strukturer, som EU har representerat.

Ni skulle få se dem återta sin nationella identitet på ett sätt som slår an på samfällda strängar, tillsammans med andra länder, fastän nyhetsmedia är förbjudna att kungöra alla sådana rörelser, inte heller deras ledare bryr sig om att tolka de energier som finns vid roten av dessa rörelser.

Om ni tog er en titt mot Fjärran Östern, så skulle ni få se en växande förväntan bland de länder, där ledarna ser till folkets välmående och inte endast upprätthåller en lojalitet för sin egen del och för de urgamla familjerna, som under så lång tid har regerat.

Ett flertal inom dessa familjer, när de känner effekten av de starka energierna som är på intågande, föredrar nu att stiga ner från sina upphöjda positioner, för att släppa taget om bördan av att bestämma över livskvalitén för så många miljoner människor.

Om ni tog er en titt ut över länderna i södra Asien, skulle ni få se hundratals år gamla uppdelningar mellan kulturella och religiösa grupperingar, som håller på att lösas upp, när människor börjar ifrågasätta de överordnade strukturer, som kräver att de visar lojalitet till förmån för endast den grupp, i vilken de föddes, i motsats till att intressera sig för den mänskliga rasen som en helhet.

I de afrikanska länderna skulle ni få se ett återuppstående och en återfödelse av matriarkala system och traditioner, samt en andlig investering i lokala folkstammars och individuella rättigheter, färdigheter och genialitet och en växande självständighet, bort från Europa-baserade principer och koloniseringar.

Om ni blickade ut över de sydamerikanska länderna, skulle ni finna en ökande efterfrågan på jämlikhet, för slutet av arbetar-exploatering och samhälls-instabilitet, samt en återgång till en respekt för ursprungsbefolkningens kulturer, speciellt inom områden gällande andlighet och naturligt helande.

I Nordamerika och Australien – länder som har grundats på utplånandet av eller kontrollen över ursprungsbefolkningar, landområden och kulturer – skulle ni få se en ökande insikt om att kulturer som baserar sig på vapen, inte kan förvänta sig fred i sina egna hem och samhällen, förutan att ha genomgripande insikt om behovet av respekt för allt livs heliga natur, inklusive Självaste Jorden.

Bakom och mitt uppe i alla dessa kraftfulla skiften (vi har inte nämnt dem alla), finns en ökande inre känsla och insikt om att ni inte är ensamma i detta Universum.

Den allra största majoriteten av planeterna, stjärnorna och kulturerna som reser mellan planeterna i detta Universum, skulle aldrig drömma om att exploatera och skada, varken människor eller planeter, vilket era egna härskare har gjort.

Dessutom, så råder en ökande insikt om att när den Gudomliga Kärleken i aldrig tidigare skådade nivåer fortsätter att strömma ner på Jorden, så kommer det att ske mer än vad era egna mänskliga hjärnor har lärt sig vara möjligt – nämligen, att Jorden kommer att ansluta sig till den Intergalaktiska Upplevelsen som Hon så länge har levat utanför.

Så ni ska veta, att varje gång som ni övervinner känslor av rädsla eller tvivel, sorg eller hopplöshet, varje gång som ni kan ta parti för jämlikhet, respekt och medkänsla för alla människor, alla kulturer, så ger ni inte enbart ”in mer Ljus till en situation”, hur vackert och viktigt det än kan vara.

Ni föder fram er planets upplevelse av en framåtgående rörelse, mot den Intergalaktiska Federationen av alla folk och kulturer i detta Universum.

Och Vänner! Ni blir välkomnade, med öppna armar! Med medkänsla för alla som ni har träffat på under er långa resa, och med beundran för alla som ni har fått bukt med.

Detta är ert hem, detta Universum, och det finns ingen som kan stå över er och utkräva en äganderätt över det som inte kan ägas.

Gör anspråk på er suveräna plats i denna Universella vidd, med all kraft i era själar och i era högre jag!

Namaste, kära Ni!

Vi är alltid med er.

Copyright 2016, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...