Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 26 juni 2022

 

 

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 26 juni 2022

Kollektivet: En sak är att vara Beredd, att Inte få Panik över Nuvarande eller Framtida Förhållanden

 

26 juni 2022

 

av Caroline Oceana Ryan

https://tinyurl.com/4mh4xtr6

 

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas-Äldste, Änglalegionerna, Ärkeänglarna och andra Gudomliga Varelser, kända som Kollektivet:

Den här veckan pratar vi om en annan sak som en Ljusbärare frågade om, en som oroar många nu:

COR: Mina vänner, flera personer har skrivit och undrat över frågan om förvaring av mat och andra förnödenheter, i fall det skulle uppstå en stor matbrist, eller ett annat lockdown-scenario, eller civila oroligheter någon gång, senare i år eller nästa år.

Jag känner att det här alltför ofta är rädslobaserade meddelanden som folk plockar upp från media, men jag skulle aldrig säga till någon, ”Var inte beredd för en nödsituation”, för du vet aldrig vilken plats som kommer att besväras av extremt väder eller någon annan situation som får folk att köpa saker som galna. Eller ett sammanbrott i försörjningskedjan, som vi redan ser för vissa artiklar.

Konstiga tider vi befinner oss i! Så mycket Ljus som kommer in, ändå kan omvälvningen vara lite mycket ibland.

Vad är ert svar på denna fråga?

 

KOLLEKTIVET: Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha denna chans att prata med er idag.

Som vi noterade förra veckan, är detta verkligen ett stort ögonblick av förnyelse och återfödelse, vilket sporrar till en nivå av omvälvning på er planet. Ett aldrig tidigare skådat ögonblick, på alla sätt!

Detta ger anledning att fira, och på en annan nivå är detta också en tid att ta till sig en inre styrka och motståndskraft, som de flesta föredrar att praktisera alltför sällan.

Ändå är det nu, för många runt om i världen, en vardaglig livsstil.

När man hör att det kan bli matbrist (även om man inte behöver uppleva sådan), eller andra problem, så finns det en känsla av att man borde ”göra sig redo” för en kommande tid av svårigheter,

Att lagra mat och andra förnödenheter är en mycket gammal överlevnadsmetod som mänskligheten har använt i tusentals år, ofta av nödvändighet. Att lagra spannmål, vatten och andra livsmedel med lång livslängd var ofta en mycket klok åtgärd, som ledarna för en klan, ett samhälle eller en nation insisterade på, eftersom de visste att även om vädret, skördarna eller jakten eller fisket var positivt för tillfället skulle detta inte alltid vara fallet.

Alltid har er Jord försökt att förnya sig själv, att förändras med stjärnornas och planeternas tidvatten, när era hav vänder sig med månens dragning och förändras med årstiderna.

Allt är i konstant cyklisk rörelse på Jorden, som det alltid har varit. Och så, ja – det finns fortfarande hos många den urgamla önskan att lagra varor för sämre tider. Detta är ganska förståeligt.

Med de senaste årens nödsituationer har många känt livets flyktiga och bräckliga situation mycket mer än vanligt. De kan ha förlorat nära och kära på grund av sjukdom, eller förlorat den förväntade närvaron av fast inkomst, arbete, hem, skolgång eller andra vardagliga strukturer i deras liv. De är inte medvetna om, eller tror inte på, effektiviteten av att anlita högre dimensionella och extradimensionella resurser för hjälp och stöd.

Ändå är ni på Jorden nu omgivna av miljarder skepp från hela denna och andra galaxer, eftersom tidvattnet nu också vänder när det gäller slutet på Jordens styrande fraktioner.

Dessa personer och deras falska regeringsstrukturer avlägsnas nu, i en takt med vilken stabiliteten i Jordens system kan upprätthållas. I vissa fall väljer vissa personer att avgå från sina falska maktpositioner, för att antingen återvända till Ljuset eller för att försöka undkomma den där gudomliga rättvisan som de i sanning inte kan undkomma.

Även om många omvälvningar och störningar har förekommit, är detta reaktioner från den utgående maktstrukturens sida och inte en indikation på en permanent nedförsbacke för mänskligt liv.

Vi skulle säga att det finns två perspektiv på denna fråga, och att endast ett av dem är baserat på en fredlig och Gudomligt ledd vibration.

Vad många upplever nu är inte ett klokt samlande av förråd av mat, vatten och andra väsentligheter, utan en panik- eller rädslobaserad reaktion på desinformation som erbjuds via rädslovibrationer. I dessa fall, vad människor gör när de samlar förråd för framtida användning, är att omedvetet bereda energin i deras liv för långvariga brister och osäkerhet att komma in i deras upplevelse på ett djupt plan.

Vi klandrar inte dessa personer för att de reagerar på rädslobaserade meddelanden.

Frestelsen är stor att tro på vilseledande nyhetsrapporter och pseudo-auktoritativa former som bloggar, videor, meddelanden i sociala medier och intervjuer och kommentarer från självutnämnda experter om framtiden. Ändå innehåller dessa budskap alltför ofta avsikten att locka in människors energier till känslor av panik och brist, och hjälper därför den avgående maktstrukturens mål att hålla massorna i träldom till deras budskap, och inte till en högre verklighet.

Ändå väntar den högre verkligheten på alla som gör det medvetna valet att uppleva en sådan. I den verkligheten finns det inga brister av någon storlek som stör, skrämmer eller skadar dem som kan uppleva dem.

För dem som medvetet väljer att leva i förväntan om överflöd hela tiden, finns det inga brister som har någon verklig inverkan på deras liv; dessa anses vara en olägenhet, om de överhuvudtaget inträffar.

De personerna har bestämt sig för att om de äter konserver eller frysta livsmedel och andra basförnödenheter, görs det inte av rädsla eller förväntan om brist.

Det genomförs i en anda av ett firande av Överflöd, av tankekänslan att ”Jag har alltid mer än vad som behövs för tillfället. Det finns alltid ett vackert flöde av överflöd i mitt liv!”

Detta liknar att se sparkonton som en bekräftelse på flödet av Överflöd. Inte som en räddningsaktion i nödsituationer, utan som en bekräftelse på att du alltid har ett överskott av Överflöd i ditt liv.

Den som ser sina besparingar som ”för nödsituationer” förväntar sig omedvetet och planerar på sätt och vis en nödsituation i det ögonblicket, eftersom en del av dem förståeligt nog alltid kommer att vilja använda de pengarna av en eller annan anledning.

Nu helt klart, om man helt lugnt ser till att man har ett första hjälpen-kit, ficklampor med aktiva batterier och en del oförgänglig mat, filtar och vatten förvarade – inbjuder detta inte till nödsituationer, eftersom det görs passionerat och inte av rädsla. Den här typen av handlingar bygger på den vanliga uppfattningen att detta, liksom för de gamla kungarna och klanledarna, helt enkelt är en klok åtgärd att vidta, i fall dessa saker någonsin skulle behövas.

Man lägger upp dem för att vara förberedda, inte för att få panik över villkoren i nuet eller framtiden.

Extra matförråd kan ses på samma sätt, ändå skulle vi betrakta dem mer som bekräftelser på Överflöd än något annat – inte en rädslobaserad plan för att möta en förmodad framtid av panik och brist. På samma sätt äter en klok person så hälsosamt den kan, tränar ofta och tar vitaminer och kosttillskott efter behov, för att stödja sin hälsa. Det högre valet är att inte göra dessa saker av rädsla för sjukdom, utan av kärlek till god hälsa och alla dess fördelar.

Vi skulle säga att i denna tid av pågående desinformation som syftar till att förvirra, desinformera, skrämma och kontrollera mänsklighetens sinnen, är det viktigt att ni skyddar er från densiteten av mörka avsikter och deras många utlopp.

Genomsyra er med positiva budskap, i livsbejakande stöd och i frekventa pauser från anstormningen av skärmbilder och projektioner om ”vad som kommer”, oavsett om det är internet eller tv, eller någon annan källa. Vi förstår att frestelsen från dessa meddelanden är kraftfull.

De som skapar de ”alternativa nyhetskällorna” är medvetna om vilka ord och fraser de ska använda, vilken nivå av brådska som ska inkluderas och vilken ton de ska ta vibrationsmässigt för att fånga sin publik i låga frekvenser som utlöser mycket gamla undermedvetna rädslor, ofta sådana som relaterar till katastrofscenarier som upplevts i detta och andra liv.

Vi uppmuntrar dig att bli mycket medveten om vad som händer i dessa tv-och radioprogram, filmer, videor, inlägg och artiklar.

Gör vad du kan för att inse att dessa inte är dina sanna auktoriteter, i större mening, och att den enda sanna auktoriteten i ditt liv, om du behöver en, är ditt eget högre jag och den Gudomliga Kärleken själv.

Ingen närvaro av en högre vibration önskar att du ska leva i rädsla, förvänta dig olycka eller känna dig nervös inför potentiella framtider.

Och så skulle vi, med största säkerhet säga, att du kan lägga till att ha saker till hands om du vill – men gör det för att bekräfta att du ständigt är övervakad, välsignad, vägledd och assisterad hela tiden.

Ni är aldrig ensamma, kära ni! Så skulle det aldrig kunna bli. Mer hjälp dyker upp nu, och av större omfattning, än vad ni ännu kan förstå, även om ni snart nog kommer att se det med era egna ögon.

 

Namaste, vänner! Vi är med er, alltid.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...