Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 26 juli 2019

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan

26 juli 2019

Ett Meddelande till Ljusarbetare

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementaler, Älvors Äldre, Änglar och Ärkeänglar kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är glada att få denna stund att tala med er idag.

Vi är medvetna om att ni nu står inför livsförändringar som är utmanande på mer än en nivå.

Och att, då ni tar er an dessa utmaningar, det finns en Ljusbärar-aspekt av er som betraktar processen.

Denna varelse är medvetet ”andlig” och försöker göra gott och växa ytterligare i Ljuset, alltid.

Den aspekten, vilken ofta är baserad i etiketter och identiteter, noterar nu den osäkerhet, det dömande eller den rädsla ni ibland känner angående någon utmanande aspekt av era liv, och undrar om det är den ”lämpliga responsen” för någon med er medvetenhet.

Den undrar om ni kanske inte borde lita på Universum hela tiden, och inte stressa upp er över pengar ut och in, eller hälsa, relationer eller arbetsfrågor.

Och vi skulle säga att ja, det är underbart att ha tillit till att er väg leder er allt längre in i Ljuset – till Glädje, till sann Frid, och till att vara ert fulla autentiska själv.

Ändå kommer det stunder när ni inser hur mycket av den gamla tredje-dimensionella ni som fortfarande dras bort och iväg från ert sanna Ljusvarelse-själv, så att mer Ljus kan komma fram och skina ut från er kärna.

Ni är i sådana tider nu, mina kära.

Ljuset som kommer till Jorden strömmar in alltmer kraftfullt då ni går in i 8-08 Lejonportens portal och de kommande planetära konfigurationerna.

Dessa Ljuskoder skiftar medvetandet, DNA, hela den mänskliga konstruktionen – och de kommer att fortsätta kräva sanning, öppenhet, transparens, och inre insikt om personligt ansvar och autonomi hos alla personer på planeten.

Var medvetna om att Ljuset som kommer in inte respekterar personer, så att säga. Inte ens Ljusfyllda sådana.

Varje aspekt av er inre varelse som fortfarande etablerar och uttrycker sig självt genom huvudsakligen vänsterhjärnans tankar och resonemang kommer i ökande grad att finna sig felplacerade, då hjärtbaserad kommunikation, ett lugnt sinne, och det Närvarande Ögonblickets medvetenhet mer och mer kommer in i bilden.

”Hur är det möjligt att också min andlighet kan tillhöra den gamla ordningen, när det är det som fick mig att lämna det gamla livet bakom mig?” kanske ni frågar.

Vi skulle säga att föreställningen om andlig tillväxt på Jorden, även om det till synes är Ny Andlighet, fortfarande på många sätt är rotad i det gamla paradigmet – den gamla modellen för lärande koncept och föreskrifter som ni sedan tillämpar på ert eget liv, och påminner andra om att göra detsamma.

Emedan det inte är exakt dogmerna av både större och mindre världsreligioner, är den formen av lärande bara ett litet steg framåt från det upplevelsemässiga inre vetande ni kom hit för att uppleva.

De upplevelser ni mest behöver känna och till fullo kunna inombords kan nästan ingen leda er till.

Som bäst kan andra ge er en metafor som ni sedan applicerar på er egen historia, likt en form av meditation som leder er till kommunikation med era egna högre aspekter.

Det leder er sedan till att utforska Universum på ert eget sätt.

Ni har växt och utvecklats på det här sättet många gånger, på denna och andra planeter.

Ändå nu, att övervinna den gamla modellen av lärande – att gå från huvud till hjärta och inre varelse – kommer att bli inget mindre än en fullständig uppenbarelse för er.

Det här är vad naturfolken i världen har förstått i tusentals år – och orsaken till att deras utplånande bedömdes så nödvändigt av de invaderande styrkorna på de flesta kontinenter.

Europeiska och andra kulturer ville verkligen ha den mark och de ”resurser” dessa människor var heliga väktare över.

Men viktigare, de ville radera bort från den mänskliga medvetenheten känslan, upplevelsen, exemplet av människor som lever i öppen och fortgående kommunikation med Jorden och Universum – med själva Gudomligheten.

I den upplevelsen krävdes ingen andlig ritual, förutom det som helt enkelt var ren kommunikation med eller upplevelse av någon del av Skapelsen.

Det finns en stor skillnad mellan ritualer som är uttryck, resa, och helig insikt, och ritualer som utförs i rutinmässig memorering, som hoppas blidka någon stor makt som håller all mystik och tillåtelser inom sig självt.

Ni har sett Västerländska kulturer återgå till det medvetande era mänskliga andar har känt till i andra liv – liv i vilka ni blev utvecklade och medvetna.

Ni har också sett Västerländska kulturer börja vakna upp och minnas sitt Stjärnnations ursprung, till slut erkännande att det åtminstone finns en liten möjlighet att andra varelser har besökt oss, kanske till och med bott på denna planet.

Och ni ser sammanbrottet av den gamla strukturen som så länge hotat med allvarliga straff för dem som vågat gå utanför deras offentliga materialistiska konstruktioner av religion och kultur.

Vet att ju mer ni kan ansluta till naturen, som barn så lätt gör, och som ni gjort i era liv som Naturfolk, desto mer blir ni inte bara ett sinne med en kropp och ande vidhäftad, utan en Hel och integrerad varelse.

Ju oftare ni ansluter till ert eget andetag – det sam-Skapande utbyte som visar det konstanta flödet av energi i och omkring er – desto mer inser ni att inget är solitt och oföränderligt.

Allt är flytande, snabbrörligt och transmuterbart.

Så hälsoläget kan helt visst förändras och förbättras, så också det finansiella.

Era relationer, ert arbetsliv, er personliga resa på alla nivåer – de är inte fasta och stadiga, på det sätt ni blivit lärda att ni skapades av en orörlig och oföränderlig gudsfigur i himlen.

Ni är del av den stora energiström som flödar med konstant återskapelse i varje sekund.

Som söker känna sig själv och bli en ljusare version av sig själv i så många olika inkarnationer.

Så vi skulle säga till den aspekt som känner att den svikit sitt lag lite med alla sina brister – inte ätit så hälsosamt som ni borde, inte sagt de Rätta Sakerna, inte hanterat ekonomin korrekt, eller inte varit tillräckligt tillitsfulla eller glädjefyllda – Allt är Väl.

Det finns ingen mätsticka med vilken ni eller någon annan kan bedöma er individuella upptäcktsresa som rätt eller fel, god eller dålig.

Ni har varit allting vid olika tidpunkter, och rör er nu mot en plats av icke-dualitet och icke-dömande, tillåtande er egen livsströms energi flöda utan etiketter, utan kategorier, utan Bra eller Dåligt som identifikationsmärken.

Ni är här för att få veta att Kärlek börjar i er egen varelse, inkluderande Kärlek till själv i de stunder ni känner att ni är som svagast.

Ni är del av det som håller i stjärnorna i himlen, och är inte här för att slå ert eget rekord eller uppnå någon form av perfektion, inte mer än konstnärerna söker perfektion.

De söker inte perfektion, oavsett om de vet det eller inte. De söker Sanningen.

De försöker komma in i det stora flödet av bemyndigande som sänder floden rusande ut i havet i ändlösa rörelser av gnistrande Ljus.

Ni är havet, och ni är floden. Och er resa, den har nu bara börjat.

Namaste, vänner! Vi är alltid med er.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...