Guidernas Kollektiv via Caroline Oceana Ryan, 3 januari, 2020

Guidernas Kollektiv via Caroline Oceana Ryan, 

3 januari , 2020

Ett Meddelande till Ljusarbetarna – 3 januari 2020

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att ha detta ögonblick att tala med er idag.

Idag svarar vi igen på en fråga från en Ljusbärare, som frågar:

”Mitt bekymmer är att JAG HAR känt och uttryckt tacksamhet för det jag har, JAG HAR föreställt mig ett ekonomiskt överflöd för att DELA med mig av, personlig frihet, att leva i 5D och med NESARA, under 11 år!

Men jag har inte attraherat något av det på 11 år.

Jag har INTE vältrat mig i bitterhet/ ilska efter att jag inte mottagit något, så jag kan inte ha haft ”för låga vibrationer” för att ta emot.

Istället så har min livskraft minskat, mitt Hopp har blivit svagare men finns trots allt fortfarande kvar.

Vad säger Kollektivet om denna omständighet, som många upplever?”

Det här är en utmärkt fråga, och en som vi hanterar ofta.

Svaret skulle alltid bli individuellt, även om vi kan säga att det för miljontals finns saker som hindrar manifestationerna, mycket beroende på deras frustration och upprördhet.

Ändå vill vi först försäkra den här kära och alla andra, att er livskraft i själva verket blir starkare hela tiden.

Det du upplever är en frisläppning av det som inte längre tjänar dig, och när vissa energier, som brukade driva dig framåt (inklusive överlevnad och att ”komma bortom” frekvensen), börjar lämna de fysiska och energetiska kropparna, kommer det att kännas som om en stor del av dig har försvunnit, och att du på grund av det känner dig svagare.

I själva verket blir du starkare, men på sätt som du ännu inte kan förstå eller mäta.

Förstå också att det, som ni vet, finns dolda hinder för rikedom och andra former av välbefinnande som människor bär inom sig själva, på en så djup nivå att de är totalt omedvetna om att dessa blockeringar finns.

Ni kan ha levt ett antal tidigare liv, där ni till exempel arbetade långa, hårda timmar under en tyrannisk arbetsledare, som hotade er med att ni skulle förlora allt – inte bara jobbet, utan bli av med hem och mat, om ni inte levererade tillräckligt bra för att behaga honom eller henne.

Ni kan omedvetet associera att ta emot pengar, med att behöva göra obehagliga saker.

Ni kan ha haft ett antal liv, där ni varit tvungna att göra sådana former av arbete eller behövt uppföra er på vissa sätt, för att få behålla platsen i ett hushåll, för att få behålla er försörjning eller för att som slav få behålla livet .

Eller så kanske ni jobbat med något som stöttade industrier, företag eller hemliga verksamheter, som var helt avskyvärda för er på ett eller annat sätt, eftersom de utnyttjade djur, människor och miljö, eller lutade oskyldiga människor på något sätt.

Fast ni försökte göra det som var rätt, så tvingades ni delta i något ni avskydde.

Eftersom ni kände att ni inte hade något val, så skyddade ni er själva på de sätt ni kunde.

Detta innebar ofta att separera er själva från pengarnas andemening och energi, på grund av vad ni var tvungna att göra för att ta emot dem, bara för att kunna mätta er själva och era barn, medan ni fortsatte att få straff som ibland kan ha gjort att ni dog.

Är pengarna orsak till den fruktansvärda utvecklingen av en kaotisk tredimensionell planet? Vi tror att ni redan vet att, Nej, pengar i sig är inte skuld till det. De vill verkligen tjäna och hjälpa mänskligheten.

Det går heller inte att skylla på Överflödet i sig själv. När man vibrationellt rör sig mot högre verkligheter och upplevelser, så börjar man förstå: Det finns ingen att skylla på.

Och ändå har ni anklagat er själva ganska ofta, kära ni.

Ni avskydde er själva för det ni stödde i överlevnadens namn – på något sätt hatade ni er själva för det ni och så många andra måst utstå, från arbetsledarens piska eller fabrikschefens livrem.

Ni svor på att ni aldrig mer skulle sälja era goda tjänster – er livsenergi – på sätt som gjorde att ni äventyrade eller hämmade ert Ljus, och er vackra, livsbejakande avsikt.

Men det som det mänskliga undermedvetna registrerar från den erfarenheten, är inte ”I mitt nästa Jordliv kommer jag att skapa former av arbete som är positiva och livsbejakande för alla inblandade.”

Det är mycket mer troligt att ert undermedvetna beslutade, ”Jag kommer att undvika pengar, på grund av det förnedrande beteende man måste gå igenom för att få dem.”

Bestraffningar i arbetsmiljöer och sysselsättningar, förekommer fortfarande på Jorden, som ni vet.

Det finns fortfarande många låglönefabriker, många farliga situationer med slaveri via människohandel och andra sätt, och alltför många som arbetar för hårt för en otillräcklig och kränkande timlön, ofta medan de förödmjukas och förolämpas på arbetsplatsen.

Det undermedvetna är helt medvetet om dessa situationer, och använder det som bevis i det kollektiva medvetandet, om att svårigheterna fortfarande existerar på Jorden på många nivåer.

De pengarna är fortfarande ”svåra att få” och ni måste ”arbeta hårt” för dem.

Uppfattningen i någons familj och upplevelser därifrån, påverkar också, ofta från tidig barndom, förmågan att ta emot.

Det är till exempel inte inte så ovanligt att höra en förälder klaga på att barnet ”kostar för mycket.” Med andra ord så är de för dyra att behålla.

Detta ingjuter i barnet eller tonåringen, en känsla av att deras krav på livet överstiger det familjen har råd med.

Om barnet bad om saker som de verkligen behövde och önskade, kan känslan av att ”det inte finns pengar till det” följa dem resten av livet, påverka yttre händelser och deras hantering av pengar, som är baserad på föreställningar om brist.

Att ge barn och tonåringar allt de ber om, är inte svaret.

Vi skulle föreslå att ni noggrant förklarar för en ung person, att det finns en familjebudget som måste följas, och att när de börjar få en egen inkomst, så kommer de att kunna köpa så mycket de vill – och samtidigt också nämna vikten av att spara och dela med sig.

Var medveten om att ni inte kommer till denna värld med en definitiv vibration angående pengar.

De flesta kommer för att intensifiera effekterna av sina tidigare omständigheter på Jorden, i ett försök att fullt ut se dem, och till slut heala dem.

Ändå är den mänskliga reaktionen för det mesta att rasa mot tillståndet, och inte lägga märke till det underliggande.

Och så måste tillståndet fortsätta på en eller annan nivå, medan ert kraftfulla undermedvetna pekar ut vägen till ännu ett tomt ögonblick av att inte få ta emot, tills ni vaknar och inser, att Detta bara är en vägvisare till den verkliga utmaningen. Det finns något här jag behöver förstå.

Tillståndet av brist inträffar inte för att Universum ska kunna få sig ett gott skratt för era fruktlösa insatser på Jorden, och sedan fortsätta ignorera er.

Det händer för att ni verkligen ska kunna förstå, vad det är ni lidit brist på tidigare, och nu kunna hantera det med fullt medveten medvetenhet, om att Det Här är Något att Ta Itu Med.

Det finns en enorm skillnad mellan det ögonblicket av Uppvaknande och det ögonblick som säger: ”Se, jag har gjort allt! JAG ÄR en vandrande Positiv Affirmation! Varför skulle Universum inte svara på det?”

Då säger vi att det svarar perfekt – på den dominerande vibrationen, som ni i det ögonblicket inte helt förstår, eller har under kontroll.

När ni arbetar för att heala det som ligger till grund för era dagliga tankar och känslor, skiftar ni från en plats av obehag och frustration till en av öppenhet – då tillåter ni att Universum enkelt och Glädjefullt arbetar genom er, utan mycket ansträngning, så att gammal rädsla, chock, trauman, sorg och dogmatiska trossystem, frigör sig från djupet av ert psyke och era energier, och ni släpper det precis lika mycket.

Detta kan behöva lite hjälp. Det är därför vi upp till två gånger i månaden arbetar med de som kallar på oss för Samtal om Överflöd, och varför medlemmar i den gruppen skickar frågor för individuell energetisk assistans.

Det är därför vi uppmuntrar alla att meditera och visualisera, utnyttja de energireningar som finns tillgängliga online (många är gratis), och att lyssna på frågor och ärliga, omedelbara svar på affirmationerna, så att oavsett vad ert undermedvetna än håller som sant, kan avslöjas, föras till ytan och fortlöpande healas.

Hjälper det att ha ett positivt medvetet tankesätt?

Med största säkerhet. Fast det är anden – det undermedvetna och det eteriska – ni kom för att heala och befria.

Och ni är inte ensamma i det, vänner!

I den och alla resor är vi alltid med er.

Översättning: Maggan

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

Du gillar kanske också...