Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 27 september, 2019

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

27 september, 2019

 

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglaskarorna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, Vänner! Vi gläder oss mycket över att idag få denna stund för ett samtal med er.

Idag ställde en läsare en fråga som verkar vara en relativt liten fråga, men som öppnas upp till en mycket större fråga. Så här står det:

”Jag är medveten om alla varelsers medvetande, inklusive insekternas, att de alla består av Ljuset.

Jag uppger att jag älskar dem alla, men när de ingriper i mitt liv så tar jag regelbundet livet av råttor och möss (när jag kan), sniglar, snäckor, myror, flugor, knott, myggor, nattfjärilar, gräshoppor, konstiga skalbaggar, bladlöss, till och med kråkor som har visat att de för nöjes skull gärna dödar mindre fåglar (fast jag ännu inte har lyckats med att döda en).

Det är sällan jag använder gift, förutom mot myrorna, efter att inget annat har fungerat. Och när jag trampar på en snigel så sänder jag den tillbaka till ’Medvetandet’ för en inkarnation någon annanstans än i min trädgård. Ändå gör det ont i hjärtat att göra det.

Har vi makten att (telepatiskt) kommunicera med dessa djur, för att övertala dem att ge sig iväg? Jag har försökt med det.

Jag inser också att vi människor har ett immunsystem vars uppgift är att attackera ”inkräktare utifrån”! Kanske det i 5:e dimensionen inte finns något behov av något slags krig. Och inga kryp, om vi inte med flit vill skapa dem?

Jag har kommit till slutsatsen att människor har förmågan att skapa saker, såsom skadedjur, via sitt ständiga negativa tänkesätt och att när de väl har skapats så måste de utrotas på nytt. Lite som skapandet av Djävulen, kanske, som vid en tidpunkt bara fanns som en tanke i hjärnan?

Hur kan vi anse kryp såsom trädgårdsohyra, inklusive införda myror, vilka dödar de inhemska myrorna och trädgårdsväxterna och infiltrerar komposthögar och maskodlingar? Vad skulle Kärlek kunna göra åt detta problem?”

KOLLEKTIVET: Vi är glada att få möjligheten att besvara denna utmärkta fråga! Ni kommer att lägga märke till det ökande medvetande som mänskligheten har för alla levande varelser och deras rätt till att existera.

I en större skala så har den här situationen med att vilja rensa ut oplanerade störningar ur ett historiskt perspektiv lett till krig mellan sociala grupper och länder och vad som eufemistiskt kallas ”etnisk rensning”.

Det som har ansetts vara oanvändbart, irriterande, onödigt eller ont inifrån, har alltsedan tredje dimensionens fall ansetts vara ett rimligt byte. Om inte för att dödas, så för att bli fängslat, förflyttat eller förslavat.

Denna situation fortgår fram till denna dag och påverkar tidvis insekter och djur, ibland även människor.

När man anlitar en bekämpare av ohyra, så kan man på deras fordon ofta läsa att det är frågan om en ”utrotare” – samma tanke i ett mindre sammanhang.

Nåväl, vi säger inte att du eller någon annan är en ”hemsk person” för att ni förflyttar pyttesmå varelser med en begränsad livslängd och ett mycket begränsat medvetande bort från er trädgård (eller från planeten).

Det är den destruktiva naturen hos dessa varelser som är problematisk, såväl som en potential för att sjukdom kan spridas från gnagare och vissa insekter, såsom myggor.

Det är en ständig fråga och en besvärande situation, eftersom så många bin och fåglar har dött på grund av kontamination från insektmedel och andra kemikalier.

Detta är varför vi uppmuntrar både individer och hela industrier att närhelst det är möjligt, sträva efter naturliga former av ogräsbekämpning och naturliga insektmedel.

Men i en femte-dimensionell värld så behövs inte ens dessa, eftersom allting flyter på i samarbete med tanken hos trädgårdsmästaren eller jordbrukaren.

De naturliga medlen fungerar inte i alla situationer. Så ni måste sträva efter andra mer direkta sätt att befria trädgården från det som skulle kunna förstöra eller hindra dess utveckling – att avsluta en livsform för att kunna säkerställa att en annan kan fortgå.

Men som ni har lagt märke till, så är den känsla som ni lämnas med, när ni har behövt göra er av med något litet kryp, inte någon glad känsla.

Vi säger att ni och många miljoner andra får till er dessa gåtor på en mängd olika sätt.

Ni kanske vill se det som att ert Högre Själv försöker stretcha ert medvetande till att se den märkliga och splittrade situationen på planeten – som den i tusentals år har varit, ett ställe där en grupp har resonerat så att för att man ska kunna överleva, så har man tvingats till att flytta på eller göra sig av en annan grupp.

Denna situation håller emellertid nu på att förändras för gott, eftersom planeten rör sig till allt högre frekvenser och det råder en stämning om att de skuggiga situationernas djup förefaller vara mycket starkare i sin intensitet.

Detta är en anledning till att man ser att immigranter i USA behandlas så omänskligt och varför resor begränsas för vissa, medan strängare ID-krav införs i vissa länder.

Vi skulle kunna säga att er och andras känslor gällande den här situationen sträcker sig långt bortom självaste den aktuella situationen.

Ditt Högre Själv, och många andras Högre Själv, ber just nu att ni ska sända Ljus inte bara till den här situationen som ni själva dagligen möter, utan den situation som miljoner människor står inför, i Jordelivets täthet där så många förefaller befinna sig eller dit de i själva verket har förflyttats; man lever där man inte är uppskattad eller önskad och man är antingen utestängd, fängslad eller blir utrotad.

När ni sänder Ljus och dagligen affirmerar att endast de situationer och besökare som är av det högsta goda för er trädgård, tillåts att just nu påverka den, så hjälper ni alla som är oönskade i att hitta en plats där de kan tillåtas leva i frid, utan att bära en beteckning av plåga eller inkräktare.

När ni strävar efter en Fredlig lösning på alla konflikter, så hjälper ni er själv och andra trädgårdsmästare (och regeringar) i att hitta större tolerans och högre nivåer av integration för alla som har kallats oönskade inkräktare.

Vi skulle också vilja kalla in Älvornas rike, och be den närmaste Älvdrottningen i ert område att sända in sina hjälpare och trädgårdsassistenter för att hålla ohyran borta från er trädgård och att tryggt sända iväg dem till annan ort.

Trädgårdarna ligger inom Älvornas rike och de hjälper mer än gärna till när man ber dem göra det.

Ni kan behöva ha uthållighet med att be om hjälp om ni aldrig tidigare har gjort det. Och kom ihåg att lämna kvar gåvor till era Älv-hjälpare!

Choklad (med papper) gillar de väldigt mycket. Ni behöver bara lägga fram några bitar choklad över en dag eller två, kasta dem sedan.

De tar in chokladens essens, snarare än att äta dem hela såsom människorna gör.

Och de slutar aldrig upp med att ha roligt med föremål som blänker eller glittrar, såväl som små dockhus (sådana som barn leker med, med sina dockor).

Placera ut dem i trädgården och bekymra er inte över ifall er Fé lägger märke till dem eller gillar dem – tro oss när vi säger att de gillar dem väldigt mycket och de uppskattar mycket er kärleksfulla vänlighet gentemot dem, samt er respekt för dem.

Håll i minnet att Féen arbetar tillsammans med dessa varelser och respekterar deras viljefrihet, medan den uppmuntrar varelserna att dra vidare eller att inte skada det som de ser.

Vi skulle också hälla ut havssalt eller rosa Himalaya-salt runt gränsen på er hela fastighet.

Detta är ett slags eteriskt skydd och det ger uttryck för en rening av allt som korsar denna gräns, med syftet att träda in eller påverka er fastighet, inklusive er trädgård.

Skillnaden med den här formen av handlande är att ni då tar andan i allt annat som ni gör till en högre vibrationsnivå.

Ni börjar också betrakta de varelser som besöker er trädgård i ett annorlunda ljus.

Älvfolket uppmärksammar en perfekt integrering i allt liv; ni och de flesta andra moderna människor har inte lärt er att göra det.

Kalla även på Devorna – små Jord-orienterade Änglar som välsignar tillväxten och utvecklingen hos alla levande ting, samt renar växterna och djuren till en ännu högre nivå än vad Älvorna gör.

Och javisst, ni kan med all säkerhet telepatiskt samtala med dessa varelser. Ge förslag på ett annat ställe där de kan samlas för att roa sig, när de lämnar er trädgård sund och orörd.

Dessa ritualer öppnar er alltsedan länge begravda förståelse, som alltsedan urminnes dagar ligger sovande i ert medvetande, om kraften i en Natur-baserad ritual och kommer att väcka upp ert minne av livet såsom integrerat och heligt och som alltid hittar sin egen perfekta balans.

I tusentals år har det funnits en allvarlig obalans i Jordelivets interaktioner och detta är varför vissa varelser dyker upp med syftet av destruktion (fastän de inte ser det på det sättet) och andra lever harmoniskt med de övriga.

Samtliga obalanser visar sig nu mer kraftfullt. De håller på att släppas och blir för evigt avfärdade, i och med att Jorden träder in i en ny era, Sat Yuga.

Därför vill vi säga: ”Det som Kärlek skulle göra med detta problem” är att se på det mer som ett tecken på obalanser som för längesedan har hanterats på det Jordiska planet, men inte som en permanent situation.

Observera med neutralitet, närhelst ni kan, både dessa ingripanden och de åtgärder som ni känner att behövs för att ta itu med dem.

Håll er tålmodiga på er dagliga vandring, uppskatta alla mirakel i allt som lyckas överleva täthetens ingripanden.

Dessa obalanser kan inte bestå. De ställer sig alltmer i linje med mänsklighetens längtan efter Fredliga lösningar på alla slags obalanser och motstridiga syften.

Ljusvarelser av alla ordrar hjälper nu hela Jordelivet till att återgå till balans, till normalitet, till Fredligt samarbete och ett umgänge med allt liv.

Föreställ er detta dagligen, i er trädgård och i den större trädgård som är det Jordiska Livet och var medvetna om att det redan har börjat veckla ut sig.

Vi tackar er för er medkänsla, er medvetna uppmärksamhet om er väg och er hjärtbaserade medvetenhet om alla levande ting.

Dessa tider är heliga, trots deras utmaningar.

Namaste, Kära Ni!

Vi finns ständigt med er.

 


Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...