Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 juli

Kollektivet

5 juli, 2015

Kanal: Caroline Oceana Ryan

Hälsningar, vänner och Ljusarbetarkompanjoner!

Vi förstår att ni på många håll i världen känner er lite trötta på det som återstår av den tredjedimensionella väg som ni valde när ni kom till denna Jord. Ni har i verkligheten valt den flera gånger förut och till och med genomgått uppstigningar tidigare. Men ni har inte, någon av er, stigit upp från en tredjedimensionell planet medan planeten själv steg upp och det gör detta till ett anmärkningsvärt och aldrig tidigare skådat ögonblick – för er och för hela Universum.

Vi skulle kunna säga att ni faktiskt är medvetna om vilket sällsynt, kraftfullt och strålande ögonblick detta är, till och med mitt i upplösandet av det sista av den tredje dimensionen. Ni har precis skådat ett nytt solstånd – Sommarsolståndet för dem som bor i de Norra delarna av världen – och känner säkerligen utan tvivel av effekterna av denna vackra och kraftgivande portal till högre energier.

Många anmärkningsvärda saker är på gång, kära vänner.

Det är inte bara allt högre frekvenser av Kärlek och upplysning – ett slags återvändande hem, utan att ni denna gång behöver lämna era fysiska kroppar – som nu kommer in till Jorden. Utan ni anpassar er mer och mer till dessa högre frekvenser och till de högre tonerna och vibrationerna av de melodier som ljuder från Änglarikena, vilka i varje stund omger er kära planet.

Dessa tar Jordens verklighet till allt högre nivåer – som återspeglar fred, överflöd, Gudomligt styre, mänsklig frihet och den naturliga skönhet som Jorden alltid var ägnad att erbjuda alla som levde utanpå Henne.

Som vi flera gånger har sagt, förstå att detta inte är något som sker för er. Detta är något som sker genom er och på grund av er.

Ni har anropat och bett om högre och högre nivåer av hjälp, vilket också er Jord gjorde för en tid sedan (på er nuvarande tidslinje). Ni deklarerade/bad om och ber fortfarande om vår ständiga hjälp med att driva bort svindlerierna, krigsprofitörerna och utsugarna som länge har tagit upp de mäktigaste positionerna på Jorden, vad avser institutioner och hierarkier skapade av människohand. Och vi svarade er och det kommer vi att fortsätta med.

Det är därför våra skepp nu finns positionerade överallt på era himlar. Det är därför vi går omkring i salarna i Pentagon och USAs kongress, i NASA och även i era underrättelsetjänster och hos myndigheterna och regeringarna i nästintill varje nation på Jorden.

Helt säkert ser vi ut att vara precis som ni. Men vi är inte det.

Vi bär på en mycket högre vibration och förmågan att förvandla oss tillbaka till vår naturliga form närsomhelst, eller att dematerialisera och observera Jordiska förehavanden från en position som inte kan ses eller höras.

Och nu kommer ni att fråga: ”Om ni har varit här hela tiden – antagligen i tusentals år – varför ingrep ni inte tidigare? Varför har ni inte hjälpt oss ut ur den förfärliga exploateringen, det hemska våldet och de förtryckande systemen – alla lögner – tidigare?”

Naturligtvis skulle vi ha varit mer än glada över att ha gjort det. För de flesta av oss har familj, vänner, kolleger eller tvillingflammor som lever på det jordiska planet. Vi skulle ha varit mer än glatt lyckliga att avsluta vår och er sorg, genom att svepa in och rädda er från ert slit och släp närsomhelst i er historia, och det har funnits isolerade fall av individer och grupper som har blivit räddade just på det sättet.

Men att rädda en hel planet utan Hennes eller Hans begäran – det kan vi inte göra.

Inte kunde vi heller komma in och hjälpa er på något uppenbart sätt politiskt, förrän de avskyvärda gärningarna den 11 september för fjorton år sedan utförts. Den gärningen, som skapades och utfördes av er Jordiska kabal, var en symbol för den bana som er planet har befunnit sig i under en mycket lång tid – en bana av förnekande av er suveräna rättighet till att bestämma era egna tankar, era egna liv och ert eget öde som en ras av varelser.

När den ”masspsykologiska attacken”, som den passande har kallats, hade inträffat, hade man så till den grad brutit mot den Universella lagen som vi hade följt gällande Jorden (vilket ni kanske känner till via den populära termen ’Huvud direktivet’) att man nått en punkt då vårt ingripande inte enbart var möjligt utan nödvändigt. Och därför står vi redo, kära vänner och familj.

Ni känner att spänningen stiger och ni känner ert hjärtutrymme öppnas och växa alltmer kraftfullt i denna Era av Uppstigningen – och det skall ni också göra!

För vi står vid dörren av er värld, och knackar på.

Öppna den på vid gavel, med hela er glädjefyllda förväntan om att regeringarna gör avslöjandet om vår närvaro. Öppna den på vid gavel med hela er glädjefyllda vetskap om att Jorden nu är redo att uppta sin plats inom det Intergalaktiska Förbundet av Världar. Och öppna med ert hjärta fullt av tacksamhet över att mardrömmen äntligen håller på att ta slut.

För fastän det är säkert att planeten håller på att uppstiga, så är ”hur” och ”när” alltid upp till er.

Det blir inte vår sak att skriva den historien, eller att regissera den pjäsen. Vi väntar på er och er fortsatta beslutsamhet att skynda på besluten i era regeringar och Ljusarbetarnas mäktiga, världsomvälvande avsikter att bryta ner de energimässiga murar och hinder som aldrig var menade att ens existera.

Förstå att ni alla är kraftfulla, att ni inte är någons offer och att ni har vår absoluta respekt. Ni är en av oss och vi kallar på er, precis som ni kallar på oss. Se upp mot himlarna och blicka inombords – vi finns bland er.

Namaste! Ni är aldrig ensamma.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...