Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 20 augusti 2017

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

20 augusti 2017

Ett meddelande till Ljusarbetare

Den senaste vägledningen från Uppstigna Mästare, Galaktiker, Jordelementaler, Älvors Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Var hälsade, Jordänglar och Medskapare!

Vi talar med er idag, i denna vackra stund av förmörkelse på er tidslinje, med glädje och förväntan på vad alla dessa speciella energier för med sig och drar bort från er värld. För det här är inte bara en en-dags händelse ni ser fram emot nu.

Den totala solförmörkelsen 21 augusti är ett lysande ögonblick, en tidpunkt när en flod av högre energier frisläpps till er planet, och kommer att fortsätta att flöda på höga nivåer en tid framöver.

Vi erbjuder er inte denna information, om vilken de flesta av er redan känner till, för att oroa er inre varelse, då vi är medvetna om att många undrar om deras fysiska celler och mentala/känslomässiga kroppar tål dessa kraftiga, transformativa Ljusdata, och förblir intakta.

Vi skulle säga, att om ni är på Jorden i denna stund, då är det meningen att ni ska ta emot detta Ljus på högsta sätt – att frossa i det, att känna glädjen av det, och att veta att ni förtjänar den DNA/cellulära uppgradering det skänker er.

Era celler är fullt kapabla att svara på de högre Ljuskoderna och energiöverföringarna, oberoende av er medvetna tanke.

Ni behöver inte be dem göra det.

Ni behöver inte heller fundera på om er nuvarande nivå av andliga ”attribut” är sådan att Ljuset ska påverka er på det sätt ni drömmer om: att påskynda er Uppstigning till Ljuskroppen.

Vi vill försäkra er om att ni är på Jorden nu för att sola i detta Ljus, fullt av en intelligens som era celler kommer att läsa av på naturliga och glädjefyllda sätt.

Säg till dessa förmörkelsens energier, ”Ja, jag vill minnas Vem jag är, och varför jag kommit till Jorden i denna tid”.

”Jag vill Stiga till högre dimensionell form i tanke, känsla, och varande”.

”Jag vill bada alla mina celler – fysiska, mentala, känslomässiga och eteriska – i de högre energierna av den Gudomliga Kärlek som nu överflödar planeten.

”Och jag avser att från och med nu definiera mig själv som Den Gudomliga Kärleken själv.

Detta är ett av de mycket vackra ögonblick som er själ stilla sett fram emot i hela detta liv, och många andra – speciellt i de där ni studerade stjärnorna och kände till planeternas och solens rörelser, och hur varje tidsera påverkade människans Uppstigning och utveckling.

Detta är en stund då ni börjar se på er själva som kapabla till vad ni tidigare skulle ha kallat ”mirakler”.

Det är en tid då ni börjar kunna känna igen medlemmar i er själsfamilj, att känna(och så småningom, att se) era Änglaväktare i rummet hos er, era för-tillfället-inte inkarnerade medlemmar i själsfamiljen, era tvillingflammor, och andra medlemmar av de högre sfärerna.

Det är en tid då ni återfår er förmåga att se energi flöda och röra sig omkring människor och föremål- inom er först, kanske i form av inre bilder – och sedan, med tiden, även utanför er själva.

Det är en stund då ni riktigt börjar förstå att ni är ett Barn av de Högsta, som inte kan, och inte någonsin skulle kunna, skada någon, er själva inräknat.

Och med denna nyfunna kunskap angående er oskuld och den rena Kärlek ni är, börjar ni på samma sätt se på andra, med medkänsla och tålamod betraktande deras livsväg och nuvarande medvetandetillstånd som ni aldrig trodde var möjliga.

Ni börjar nu bättre förstå era liv som en väg på en bana mot de högre sfärerna, snarare än som en tid i stor densitet och förslavning under krafter bortom er kontroll.

Och ni börjar nu i ökande utsträckning minnas era med-Skapande förmågor – många av dessa är vad ni tidigare kallade mirakler – då ni alltmer återfår kunskapen om att ingenting är fast materia, att allting är energi, och att alla uttryck av energi bara är medvetet riktad eller omriktad energi medelst intention, förväntan, visualisering och uttryck av tacksamhet.

Härefter, mina kära, kan ni revidera de områden i era liv där ni känt er ”sitta fast”.

Ni kan förlåta det som en gång kändes oförlåtligt – för skulle en kraftfull Ljusvarelse kunna vara bekymrad om att någon skulle kunna ha ett övertag över den, ens för ett ögonblick?

Ni kan strukturera och revidera det som känts ledsamt eller svårt, underlägset eller olösbart.

Ni kan åter-Skapa hela aspekter av ert sinne och hjärta, och ert yttre liv, finanser, arbete, hem, relationer, inre tillväxt eller samhälle.

Och ni, Befälhavare och Med-Skapare, kan göra om er värld.

Så även om ni kan se stora störningar som sker omkring er, och många som lämnar planeten som ni känner inte borde göra det, förstå att dessa vågor vilka motståndarna till Ljuset försöker skapa inte är mer än små krusningar på ett väldigt stort hav.

Helt säkert verkar de förstora effekterna av dessa krusningar genom att visa dem i er TV och era dataskärmar hela tiden, inflammerade av musik och expertröster och kameravinklar.

Men ge dem inte lovord för att de vill bestämma hur ni ska känna er i denna stund, mina kära. Ni, och bara ni, bestämmer det.

Och vet detta då ni nu stiger fram för att revidera och göra om er Jord till den Lysande Staden på Kullen som St. Germain och så många visionerade för länge sedan, och att ni gör så med hela styrkan i de himmelska sfärerna bakom er.

Här har ni er solära stund av omvandling, Jordänglar och Med-Skapare!

Den har inte bara kommit till er; ni har klivit fram och kommit till den.

Namaste, vänner Ljuskrigare!

Er väg av Ljus är bevistad av många, och vi är, som alltid, vid er sida.

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

Du gillar kanske också...