Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 3 september, 2018

Kollektivet av Guider via Salena Migeot

3 september 2018

Kära Ni

Era liv förändras på många sätt och ni lär er att flöda med förändringen mer och mer. Förändringar har accelererat under senare år så att ni alla nu är mer vana vid och toleranta mot förändring. Ur vår synvinkel är detta utmärkt. Vi kommer att fortsätta vägleda er genom fler och fler förändringar tills ni själva kan styra förändringarna på er värld lätt och ledigt. Precis som ni assimilerar förändring i mycket snabbare takt än någonsin tidigare, kommer den processen av acceleration och assimilering av förändring att fortgå. Ju längre den fortgår, desto mer kommer ni att uppleva en djupare förbindelse med allt som är och ett djupare vetande att vi alla är ett.

Det är som om ni lever i ert hus helt omedveten om att det finns alla möjliga sorters insekter och andra varelser som också är hemma i ert hem, och att ni sakta och gradvis blir medvetna om fler och fler insekter och andra varelser som delar hemmet med er. Så länge ni inte skrämmer varandra, kan ni leva och sam-existera mycket fredligt. Det är bara när ni är totalt omedvetna om att något är närvarande och sedan blir skrämd av det, som ni blir upprörda. Ni kommer att mer och mer börja förstå att er miljö är delad och att ni, bara för att ni äger ett hem eller hyr det, inte har exklusiv rättighet till det utrymmet på så sätt att inga andra varelser får vistas där. Det finns många varelser från multipla dimensioner som inte lyder under era lagar om äganderätt. Ni sam-existerar redan med många varelser, huvudsakligen därför att ni är omedvetna om deras existens. Då ni blir mer och mer medvetna om dessa andra varelser, kommer det fram mer och mer information om dem, vilket gör att ni kan sam-existera med dem fridfullt och bekvämt.

För att ni ska kunna göra framsteg på detta område vill vi att ni ska vara medvetna om en medvetenhet ni kommer till: Ni kommer mer och mer att få en känsla av att ni inte är ensamma. Detta är en förhöjning av känsligheten som gör att ni kan känna energier som inte är synliga. Ni kommer att känna energierna av bortgångna själar – någon som kan ha haft en relation till er, någon som kan ha bott i huset eller på marken där ni bor. Ni kan också uppleva varelser från andra dimensioner som de flesta av er skulle säga kommer från sagans värld. Féer är mycket verkliga. Det faktum att den största majoriteten av er inte märker av dem gör inte detta mindre sant. Fler och fler av er kommer att börja uppfatta Fé-folket som i viss mån är känt under många namn. Den uppsjö av information och konst som handlar om féer är ett bevis på deras existens. De har fredligt sam-existerat med mänskligheten genom hela den mänskliga historien. Under vissa tider, på vissa platser, uppfattades, syntes, de mycket mer än i denna tid. Om ni gjorde en omfattande studie skulle ni se att det finns information tillgänglig om Fé-folket och tillförlitliga människor som sett dem. Ni skulle se att skildringarna av dem är konsekventa. Informationen som delas om dem är lika oavsett tid och plats. Fé-folk är i allmänhet lekfulla, beskyddande och uppfattas ofta som busiga. Deras beteende kan liknas vid lekfulla barn som inte menar något illa. Det betyder inte att de inte är kloka varelser. De är på många sätt mycket klokare än mänskligheten. De har en stark förståelse för att allt liv hänger samman. De förstår hur ni påverkas av dem, till och med när ni är helt omedvetna om deras existens. De är djupast förbundna med växtriket och vårdar och skyddar många växter. Om ni inte är vän av växter är det osannolikt att Fé-folket kommer att hjälpa er. De dras till dem som älskar och vårdar växter, dem som känner sig bekväma ute i naturen, och dem som är hemma i rena naturliga miljöer. De trivs i naturliga miljöer som inte förändrats från det som naturligt växer där. Platser som fortfarande stödjer ursprungliga arter och där man inte använder gödningsmedel och insektsmedel är heliga för Fé-folket. På grund av den stora utbredningen av dessa människo-framställda produkter har féernas arbetsbörda ökat enormt. De har en del medkänsla med dem som inte vet vad de gör, men det är osannolikt att de skulle visa sig för dem som skadar miljön, vetande eller ovetande.

De har relationer med vissa människor som gör sitt bästa för att minimera människans påverkan på vilda platser. De uppskattar på djupet dessa okända och obesjungna förvaltare av marken och hedrar ibland dessa genom att kommunicera direkt med dem och visa sig för dem. Deras förståelse för den mänskliga sfären är begränsad till vad de bevittnar av mänskliga relationer och människors relation till miljön. De ser dem som är goda förvaltare av mark och land som klokare och mer avancerade än andra delar av mänskligheten. De varelser som respekterar allt liv och livets sammanhängande väv har stor respekt för andra arter som också har stor respekt för allt liv. Den mänskliga rasen som helhet ses som en lägre livsform av många arter på grund av dess benägenhet att skada sina egna eller andra arter på många olika sätt.

Mina kära, vi bönfaller er att resa er upp från en lägre livsform till en högre livsform genom era personliga val, varje dag.

Och så är det.

Kollektivet av Guider

Channeled by Salena Migeot, SalenaM2@msn.com. Feel free to share, forward, or repost this message in it’s entirety with proper attribution.

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...