Kollektivet via Caroline Oceana Ryan: Tiden går fortare till NESARA. 6 juli 2022

 

 

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan: Tiden går fortare till NESARA Fullt Antagande.

6 juli 2022

Av Caroline Oceana Ryan

https://tinyurl.com/4ztfpm4b

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas-äldste, Änglalegioner, Ärkeänglar och andra Gudomliga Varelser kända som Kollektivet:

Hälsningar, kära ni! Vi är mycket glada över att ha denna stund att prata med er idag.

Vi har talat mycket på sistone om den stora förnyelsen och pånyttfödelsen som denna Jord och alla Hennes varelser upplever nu.

Inte överraskande har detta skapat uttryck för omvälvningar på planeten som också saknar motstycke för denna era.

Dessa händelser kräver en ovanlig form av lugn, av att tillåta och acceptera, från Ljusbärarnas sida.

Faktum är att ni många dagar uttrycker nivåer av inre styrka och motståndskraft som ni kanske hade föredragit att aldrig ha behövt!

Ni är medvetna om att de senaste 10 åren eller mer har representerat en märkbar förändring i den universella eran, och att passagen ut ur Kali Yuga, förstörelsens tidsålder, inte alltid har varit smidig.

Och så, nu undrar ni, börjar detta bli en livsstil?

Eller finns det ett sista ljus i slutet av tunneln? Ett som inte är ett mötande tåg?

Åh, lite humor i denna fråga! Men också en trötthet, över att så mycket har hänt, utan uppenbar seger från Ljusets sida.

Vi vill säga att tiden blir allt kortare mellan er alla och NESARAs fullständiga genomförande, ändå finns det påfrestningar ni vill att vi ska ta itu med.

Nyligen tillfrågades vi vad som skulle hända med allas ekonomi, om bankerna beslutade att absorbera sina kunders medel för att rädda sig själva, en åtgärd som är tillåten enligt lag i USA och många andra länder.

Och naturligtvis skapades lagar som skyddar den gamla maktstrukturen, inklusive de gamla ekonomiska formerna, av de som känner att de har mest att förlora, när deras egna intriger väl fört fram en eller annan form av ekonomisk kollaps.

Många av dessa är rörelser orkestrerade av den gamla maktstrukturen, ändå sker kollapsen mycket mer för just den skaran.

De har planerat att återigen lägga saker till stoft, så att de är i stånd att plocka de tillgångar som finns kvar och ta dem till sig själva, medan resten kämpar.

Förståeligt nog har ni alla levt många liv där ni sett detta ske, gång på gång.

Mycket övning i att se välbekanta strukturer misslyckas, i det ena livet efter det andra, har lärt er försiktighet, stress och till och med rädsla.

Ändå är den här gången, som ni är medvetna om på en mycket djup nivå, annorlunda till den n:e graden.

Denna era bär på ett Ljus och ett högre syfte, som bryter igenom den gamla fasaden av bedrägeri, som ingen annan jordepok har känt till.

Så då blir frågan, vilken tillhör du egentligen – den gamla jorden eller den nya?

Det är så att väldigt lite av det som händer nu kommer att vara meningsfullt för dig, eller verkar vara acceptabelt.

Om du förväntar dig att vanföreställningarna om regelbundenhet och enhetlighet skulle fortsätta – att de yttre strukturerna av Jordens liv helt enkelt skulle fortsätta ostört, tills en magisk dag när NESARA tillkännages, kan vi berätta för dig –

Det kan inte vara så.

Mänsklighetens ökande förlust av friheter tilläts avsiktligt av er ras för länge sedan, när det stora experimentet med dualitet tilläts, för de erfarenheter och nya former av självkännedom det skulle ge er som individer, som kulturer och som en planetarisk art.

Det kan kännas otroligt för dig nu att du någonsin skulle kunna önska dig det våld, den förstörelse och förtvivlan som mänskligheten har utstått i århundraden.

Och verkligen, ni önskade inte ytterligheterna av den tredje dimensionella upplevelsen! – inte till den nivå som ni och er planet har upplevt.

Och så skickades ett anrop ut, av Jorden och av era egna själsgrupper, och bad om hjälp för att befria planeten från de krafter som hade fört saker för långt.

Och ni var själva bland de som svarade, för att hjälpa planeten och skydda Henne från ytterligare förstörelse, och för att hjälpa mänskligheten att ta del av Ljusfrekvenserna som når er nu, med ursprung från den Stora Centrala Solen.

Dessa frekvenser kunde ha räckt för att bryta upp den mänskliga konstruktionen, som var för kraftfull för att Jorden skulle kunna upprätthålla Sig själv inom den, medan usurpatorns kraftstruktur arbetade med sin största täthet – och så trädde ni fram för att hjälpa till.

Det är arbetet av Ljusvarelser som ni själva som har upprätthållit mänskligheten när ni har flyttat från en plats av mörk förtvivlan och ohållbara livsformer – en som ledde till er planets sönderfall – till en form av liv som håller på att övergå till en femtedimensionell nivå.

Detta är inte “magi”.

Inte något oförklarat, oväntat glädjeögonblick som plötsligt bryter ut och lyfter alla som bevittnar det till nya höjder, utan förklaring och utan någon garanti för permanent förändring, utan aktivt engagemang från er sida.

Det här är väldigt verkligt.

Så säkert som ni andas i detta ögonblick, kära ni, räddar ni er planet, er mänskliga ras och era egna själars egna integrerade strukturer, genom det Ljus ni bär och installerar djupt in i Jorden och alla levande system, enbart genom er närvaro.

Vi vill inte beskriva vad som skulle ha hänt på er Jord, om ni och många andra inte hade kommit fram vid denna tidpunkt, och uppmanat många i de högre världarna att hjälpa till, tillsammans med miljontals välvilliga utomdimensionella och utomjordiska varelser.

Från hela galaxen, och genom hela detta Universum, har ni och de svarat på uppmaningen att komma fram och hjälpa till vid en tidpunkt då livet balanserade så betänkligt.

Er närvaro och andras, inklusive Ashtar-kommandot, har inneburit att man undvikit de ytterligheter som jordens liv kunde ha förts till om ni inte hade trätt fram vid denna tidpunkt.

Ja, ni är så kraftfulla och ja, detta var er avsikt, på en högre nivå.

Och så återigen frågar vi: Vad tillhör ni? Den gamla Jorden, eller den Nya?

Och naturligtvis kommer ni att säga den Nya Jorden.

Ändå känner du vissa dagar att förlusten av den gamla Jorden är för extrem – för mycket av en omskakning.

Du skulle önska att ekonomiska systemen förblir som de var, eftersom det är mest omhändertagande – att alla förblir som de alltid har varit, hur ojämlika och orättvisa dessa system än var, eftersom det är vad ni har känt till i århundraden.

Du skulle föredra att relationer, jobb, hälso- och sjukvårdssystem, till och med regeringar, förblir som de var för det mesta, tills det underbara ögonblicket när Allt Är Bra.

Ändå försäkrar vi er att rötterna till det gamla systemet har behövt dras upp helt innan de nya, levande konstruktionerna kunde planteras.

För det första måste jorden, luften och vattnet renas och det uppenbara behovet av förändringen göras klart för den stora majoriteten av mänskligheten.

Och så då blir utmaningen inte bara att förbli tålmodig och lugn under stora förändringar och omvälvningar, utan att välkomna eller åtminstone acceptera skalv och skakningar från stora förändringar.

Dessa omvälvningar är de exakta omorganisationerna som för in den Gudomliga Nya Jordens sociala, ekonomiska, miljömässiga och politiska strukturer som ni länge har föreställt er.

Mitt i tumultet ni ser nu, notera hur de som länge har korrumperat era system har skapat en struktur som har tjänat endast en liten minoritet, undertryckt den naturliga glädjen, gåvorna, avsikterna, drömmarna och inneboende rättigheterna för den stora majoriteten.

Var medvetna om att många i den majoriteten i hög grad skulle tvivla på och avfärda vikten av stora förändringar – behovet av det – utan att först göras medvetna om varför en ny Gudomlig Lag måste upprättas nu.

De flesta av människosläktet skulle ha föredragit att stanna kvar i kampen, eftersom det är allt de har vetat om i tusentals år,

Det bekantas styrka och dragningskraft har varit deras säkra tillflyktsort från förändringens osäkerhet.

Och ändå—förändring har kommit, och mycket mer är på väg!

Ni som står helt medvetet i Ljuset är medvetna om detta, men bedömer förändringarna som sker som för mycket, för mörka eller svåra, för ansträngande och fulla av osäkerhet – och var är den vackra Nya Jorden som så många har drömt om så länge?

Vi skall förklara, den finns inom er, vänner!

Det är ni som föder den i nuet.

Att ta in den med dina förväntningar, din värme och vänlighet, att du är “ologiskt” glad (utan anledning) och ditt engagemang för att skapa lugn och inre tystnad varje morgon, innan du börjar dagen.

Du har investerat dina livsenergier inte i det gamlas oföränderliga likhet (som har varit din bur, inte din tröst), utan i det Nya!

Fira förändringarna – avslöjandena från en kongresskommittés intervjuperson, den växande medvetenheten om att det här eller det där landet måste komma ur ett ständigt krig med sig själv och andra, utvecklingen som tog de gamla kontrollanterna bort från maktens säten, den nya nivån av medvetenheten att människor måste ha kontroll över sina egna kroppar.

Mycket av detta föds ur smärta, chock, misstro – och ändå, ur dessa plågsamma förlossningsvärkar, föds den Nya Människan.

Ni har kommit för att förankra Ljuset, och ni gör just det.

Det här är en mycket större resa än att sitta och vänta på att saker ska bli bättre!

Det är större än att känna sig olycklig över att se den gamla, falska, välbekanta strukturen upplösas.

Trots den gamla maktstrukturens förtryckande reaktioner, trots våldsutbrott eller dåligt beteende – öppna ögonen mer och titta!

Uppvaknandet har kommit, vilket framgår av det höga skrik som den gamla folkmassan höjer när de dras bort från sina självutnämnda troner.

Ja, utsikten för tillfället kan vara dyster — och tillåt det!

Acceptera det som en utrensning; det mest logiska och nödvändiga slutet på en mörk era som har varat i tusentals år.

Låt dessa händelser väcka massorna, samtidigt som de påminner dig om att förbli jordad i en finare, inre verklighet, utan ständig hänvisning till yttre utseende.

För utseende är allt det är, vänner!

Du lever i ett slags hologram, där Medskapande av yttre liv (inklusive Fred och Överflöd) väntar på din projicerade tanke, avbildning och förväntan.

Resten är upp till dig.

Namaste, kära ni! Se till himlen och kom ihåg Vilka ni är!

Ni är aldrig ensamma.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...