Guidernas Kollektiv Meddelande till Ljusarbetarna via Caroline Oceana Ryan, 5 juni, 2020

Guidernas Kollektiv

Meddelande till Ljusarbetarna

via Caroline Oceana Ryan

den 5 juni, 2020

 

Veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglaskarorna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet:

Hälsningar, Vänner! Vi gläder oss mycket åt att få denna stund att igen få tala med er.

Vi ser att många av er är ledsna och en del är mycket nedstämda på grund av livssituationen i USA just nu.

Många sörjer förlusten av en god och vänlig man som dog i Minneapolis och undrar när det ska bli ett slut på galenskapen och kaoset av detta slags destruktivitet.

Ni har rätt om ni känner att livet inte bara i USA, utan på hela planeten har nått en kritisk vändpunkt.

Ni kan känna att denna mans liv inte bara hade betydelse för enbart de goda och positiva saker han gjorde medan han vistades på Jorden, utan att det även hade en stor mening till och med i döden.

För många tusentals eggas nu upp till att tala ut och uttrycka sig på sätt som de inte hade gjort, om inte denna utvecklade själ hade gått med på att stiga fram vid denna tid i egenskap av en Afrikansk-Amerikansk man i ett land och på en planet som fortfarande inte visar tillbörlig respekt till samtliga.

Detta säger vi inte för att ge luft till ilskans flammor, eller för att säga att våld alltid tjänar ett högre syfte, fastän det faktiskt omedvetet kan göra det.

Hursomhelst så är det inte längre ett acceptabelt uttryck på er planet, vilket så många nu säger.

“Glory” by John Legend & Common   https://youtu.be/A3FiZ82aAd8

Det är inte bara onödigt, utan det krockar även förunderligt med de allt högre frekvenserna i livet på Jorden och allt som det innehåller.

Det här är en stor anledning till att så många uppvisar att de inte längre kommer att understödja ett system som byggdes upp på en patriarkalisk, arisk grundval som utesluter den största majoriteten av den mänskliga rasen, till och med från de mest grundläggande rättigheterna och friheterna.

Det är en stor anledning till att så många sörjer detta dödsfall på ett sätt som för dem symboliserar alla de övriga.

Och därtill kräver energierna som nu når planeten alla att antingen stå i Ljuset eller dra sig tillbaka från det på sådana sätt som visar dem att de tar en mycket bestämd högre väg, eller en mycket tätare, mer slumpmässig väg.

Vi skulle vilja säga att ifall ni mestadels känner Kärlek för denne man och hans familj, mer än ilska mot dem som förorsakade honom skada, så ärar ni hans liv och alla de mångas liv vilka dog under liknande former av förtyck och orättvist handlande.

Som Dr King sade, så tar ni inte på er det hat som ”är en alltför stor börda att bära”, utan i stället tar ni på er Ljuset i er egen själ i och med att ni håller alla mänskliga liv heliga och oersättliga.

I det ögonblicket står ni inte upp enbart för mänskligheten, utan för en Ny Jord där mänskligheten helt medvetet har gröpt ut en existens där alla människor respekteras, äras och betraktas som en betydelsefull del av sitt samhälle.

Vartenda barn uppskattas för sin levande unikhet. Varenda äldre person anses vara en djup källa till visdom och insikt. Varje kvinna är en skatt av både styrka och livgivande omvårdnad. Varje man är en källa till både styrka och sårbarhet.

Vi vill också säga att de som ni har väntat på, i hopp om en galaktisk räddning av något slag, är stoltare över er nu än de på mycket länge har varit, på grund av den Kärlek och det mod med vilket ni nu möter påtryckningarna och utmaningarna på er Uppstigningsväg.

“Ordinary Love” – U2 https://youtu.be/Fum3g86zUPc

Ilskan och upprördheten drivs i huvudsak inte av vrede, utan av den slags Kärlek som inte försvinner när tiderna blir svåra, utan som växer sig starkare och uttrycker sig själv allt mer kraftfullt när faran närmar sig.

Det här är en av de väldigt storslagna egenskaperna hos det Gudomliga Feminina och ni har nu välkomnat den Stora Modern till er planet – Modern, Jungfrun och den Visa Kvinnan, så som den gamla treenigheten består av – när ni firar inte bara ert liv, utan ert eget anspråk på att allt liv ska respekteras, skyddas och behandlas såsom värdefullt.

Och därmed är den nya berättelsen skriven, det nya Ordet har uttalats!

Vi hyllar era ansträngningar, samt er inre styrka och beslutsamhet, såsom er födelse och vi framkallar det som ni inte tidigare har sett – en ny Jord, återfödd utifrån en som inte längre passar er utvidgande och stigande vibration.

Djupt inom er, trots alla planer och intriger om det som nu viker undan, så vet ni att det stämmer, kära Ni –

Att Allt är Väl och att det alltid kommer att vara det.

Namaste, Vänner och Medresenärer!

Detta är ert Universum och vi välkomnar er att breda ut era vingar alltmer, när vi färdas tillsammans med er in till den.

Vi är ständigt med er.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...