Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 9 november, 2016

Teamet

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

9 november, 2016

Älskade Ni!

Var medvetna om att vi älskar er kraftfullt. De förändringar som vi har förberett er på, är på god väg. Vägen igenom dessa förändringar är att fortsätta ha tillit till att allting sker för det högsta goda. Var medvetna om att för allt som ni får se, så finns det så mycket som är osynligt och som sipprar ut på många nivåer och som kommer ut i ljuset, för att visa er att den illusion som ni har levt i har varit precis det. Ett stort korthus har kollapsat. Många fler hus, stora och små, kommer att rasa innan ni når det förlovade landet. Var medvetna om att ingenting är hugget i sten förrän det inträffar och de förändringar som sker kommer att fortgå, samt accelerera tills husen har byggts upp igen, men då i härdat glas – fullständigt genomskinliga och fullständigt funktionsdugliga på alla sätt. Under tiden pågår flera faser av återuppbyggnad, nermontering och återanpassning, tills de nya husen alla befinner sig i kosmisk harmoni med vad som i sanning är det högsta goda för Moder Jord och hennes alla invånare.

De av er som tyder stjärnorna, är medvetna om den ofantlighet av förändringar som de astrologiska tabellerna förutser. De förutser snabba förändringar som kan kvarhålla er i ett tillstånd av stress, förvirring, tvivel och osäkerhet, om ni inte tar väl hand om er själva och fortsätter lita på att allt sker för det högsta goda. Vi rekommenderar att ni gör allt ni kan för att hålla er jordade och centrerade och i harmoni med Källan. Kom ihåg att det är era tankar ni använder för att skapa er verklighet, så gör ert bästa för att hålla er i vetskapen om att ni befinner er i en uppstigningsperiod och att denna övergångs lätthet eller svårighet i hög grad beror på er förmåga att kunna övervaka era tankar, samt försök att så långt det går hålla er i linje med allt som representerar hälsa, godhet, kärlek, frid, lätthet, flöde, överflöd, glädje och uppkoppling.

Var medvetna om att förändringarna som ni står inför, kommer att fortsätta accelerera så att det som händer idag helt bokstavligt skulle kunna försvinna i morgon. Ingenting är bestående – med de förändringar som är på gång, är inte ens död och skatter så överhängande som ni för tillfället tror att de är. Er uppfattning om både död och skatter, så väl som många andra ämnen, kommer att utvidgas och krympa och bli återupplivade från ett högre perspektiv. Ni rör er alla i en spiral, uppåt och framåt och ingen kraft i universum kan nu stoppa detta. Var medvetna om att när ni fortsätter röra er i en spiral-rörelse, så kommer den kraft som ni bygger upp att leda till att allt som inte tjänar ert högsta goda, snurrar iväg i alla riktningar och slutligen lämnar er med större klarhet än vad ni någonsin har fått uppleva. Det finns ingen återvändo tillbaka till det som har varit. Det gäller bara att djärvt röra sig framåt med allt som vecklar ut sig, antingen omfamnande eller förkastande detta. Dessa är olika sidor av samma mynt, eftersom det som ni omfamnar kan snurras iväg och det som ni förkastar kan återvända till er, tills ni omfamnar det. Vår avsikt är inte att tala i gåtor. Det här är bara ett annat sätt att uttrycka att ni rör er in i en ny verklighet, som endast stöttar det som är det högsta goda för alla.

Käraste Ni, var medvetna om att vi älskar er kraftfullt och att vi kommer att fortsätta med dessa meddelanden för att stötta er tillväxt och expansion. Vi är gudomliga vittnen till allt som sker och vi uppmanar er att exakt visualisera vad ni önskar er. Ju mer ni kommunicerar det som ni vill ha, genom era tankar, visualiseringar, föreställningar och dagdrömmar, desto mer kan vi hjälpa er att manifestera detta. Var medvetna om att det som manifesteras är det som ni kollektivt uppskattar som det mest önskvärda eller det viktigaste, uttryckt med alla medel som ni känner till hur ni ska få det uttryckt. Så om ni inte är en som tycker att det är lätt att visualisera, föreslår vi att ni utrycker era personliga och universella önskningar på det sätt som faller sig naturligt och lätt för er – genom att rita, måla, skissa, skriva, dokumentera, göra musik, samlas i grupp till olika råd, samtalsgrupper, sömnads- och quilt-cirklar, meditationsgrupper, spelkvällar, knytkalas och genom att uttrycka och diskutera vad ni vill få se i världen. Vad önskar ni mata med era tankar, ord och gärningar? Vad vill ni inte ge näring till? För de saker som ni inte vill mata, stötta eller på något sätt få se växa, dra bort er uppmärksamhet från dem, så att de blir bifrågor för er och engagera er bara i det som ni stöttar. För dem av er som tror att detta vore omöjligt, så är det så. För dem som tror att detta är möjligt, så är det så. Ni har kontroll över vad ni låter er själva få ta emot, vad ni låter få ’landa’ inom ert uppmärksamhetsfält.

Vi rekommenderar er starkt att bli skickligare på att vara storartade väktare för vad ni låter komma in. Detta kommer att tjäna er mycket väl genom förändringarna, eftersom ni kommer att få fortsätta leva i tider som på många sätt blir utom det vanliga. Vi menar inte att ni ska sticka huvudet i sanden genom all den kaotiska energi som förändringarna får till stånd. Vi menar – förbli i harmoni med era källor för kärlek, med naturen, med Källan; upprätthåll i hög grad goda vanor som håller er jordade, centrerade och vid gott personligt välmående. Var medvetna om att precis som universum sysslar med att endast stötta det som är för det högsta goda, så gäller detsamma för det som är för ert personliga högsta goda. Nu är det en ypperlig tid för att utveckla fin-fina vanor av att röra på era kroppar, träna era tankar, hålla er uppkopplade med era nära och kära, andas djupt, lära er spela ett instrument, lära er ett språk, en färdighet eller nånting annat. Om det i sanning är för ert högsta goda, kommer det att bli lättare än vad det någonsin har varit för er att lära er det nu. Om det inte är för ert högsta goda, släpp det och fäst er vid någonting annat.

Älskade, må väl, håll er harmoniserade, håll er på gott humör när ni stakar upp kursen för hur ni vill navigera följande livs-fas för ert eget personliga högsta goda. Och var medvetna om att det kommer att få ringar-på-vattnet-effekter för det mänskliga kollektivet.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

 

The Collective of Guides via Salena Migeot, November 9th | Sananda

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...