Kollektivet från Andromeda via Galaxygirl, 5 februari, 2019

Kollektivet från Andromeda

via Galaxygirl

5 februari, 2019

 

Hälsningar, Grannar! Vi är era vänner Kollektivet från Andromeda, vi är här för att önska er en glädjerik ny dag och ett Gott Kinesiskt Nytt År! Flera skepp granskar era skyar, era hav, för att säkerställa er säkerhet och den framgångsrika transformationen/övergången från mörker till ljus, 4D till 5D. Människorna känner denna förändring, det kan vi se, för vi har teknologin att observera er på ett kärleksfullt sätt – inte inkräktande – och vi kan se era energi-signaturer, era vibrationer högt uppifrån och det är underbart när ni utför ert ljusarbete, era böner, när ni arbetar med Gaias nätverk eller sträcker ut förlåtelsens händer.

Vi ser detta som ljus, som kärlek och vi ser det fysiska i ljuset som ni sänder ut och det är så vackert. Ni är så vackra. Samhället har talat om för er att ni inte är det om ni inte ser ut som en viss prototyp. Det är nonsens, och vi vill försäkra er om att Källan förekommer i alla storlekar, former och fasoner, alla upplevelser. Källan är Källan, vilket även ni är. Därför är ni vackra, för ni har den inre gnistan, det inre ljuset, den änglalika nyansen av storhet som förbluffar oss och detta är inget som ska dimmas ner. Därför ska ni idag, under detta nyår, omfamna er skönhet.

Omfamna den skönhet som är ni, i ert strålande själv, ert starkaste, mest bekräftade själv. För det är det själv som ni kommer att behöva ta kraft utav under de kommande dagarna när det kan bli en aning skakigt. Vi vet att ni, de starka, har satt igång, ni är redo att ge er iväg och vi kan också se att många av de andra människorna inte är redo och de har ingen aning om vad som kommer att ramla över dem. Men mitt uppe i kaoset finns stor välsignelse, där finns mycket ljus, stor kärlek. Så oberoende av hur det ser ut, se ljuset, kärleken, se skönheten i situationen. Se skönheten och ni är en stor del av denna skönhet. För er styrka, er beslutsamhet, er kärlek, kommer att ta er över hindren, de kommer att få er att sträcka ut era händer, de blir till regnbågsbron för de övriga, för att hjälpa dem att korsa över med era vibrationer av service.

Vi ska hjälpa er. Många, många kommer att hjälpa er. Ni behöver inte göra allt detta själva, men ni måste göra ett försök för att göra ert bästa, ert yttersta och ta styrkan ur era krigar-egenskaper. Det Kristnade ljuset som lyser inombords är tillräckligt, mer än nog, vilket ni hittills inte har haft förmågan att förstå. Vi kan se att ni är väl förstärkta, väl älskade, väl skyddade. Er skönhet, er styrka, er kraft är väldigt verklig, det försäkrar vi. Därför är vi ivriga att teama upp med våra vänner och vår jordbundna familj, vårt mark-team, för att effektivt få igång Operation Gaias Uppstigning och att få gå vid er sida mitt uppe i dessa massiva förändringar. Ni är redo. Det sätter igång.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...