Kollektivet & Saint Germain via Caroline Oceana Ryan, 31 mars 2023

 

Kollektivet & Saint Germain via Caroline Oceana Ryan

31 mars 2023

Denna veckas kanaliserade vägledning kommer från den Uppstigne Mästaren Lord Saint Germain

Aktivering av Ljuskroppen

Hälsningar vänner!

Jag är Saint Germain och jag talar till er både från min plats på Jorden i fysisk form, och från min vibrationella resonans med de högre sfärerna.

Och från min förbindelse med Ashtar Command, och alla välvilliga grupper av Utomjordingar i denna tid.

Och i detta, ni vet att ni aldrig är ensamma, vilket Kollektivet ofta påminner er om!

Och jag talar med dem också – då de talar är jag en del av den rösten.

Så många av er känner nu inte bara förändringarna i er Uppstigningsväg – fysiska skiften. Ringandet i öronen, eller den skrovliga halsen. Utmattning. Ilska och andra känslor som kommer upp – sorgsenhet. Känsla av förlust. Många saker kommer upp nu. Smärta i leder etc.

Och då ni känner detta, kanske ni tillskriver det en eller annan sak. Eller ni kanske förstår, ”Detta beror på att mitt hjärt-sinne och min Andliga kropp skiftar till en mycket högre frekvens.

”Detta beror på att varenda cell i min kropp omarbetas och lyfts till en högre nivå” Ni kan också ha hört, från Vita Riddarnas Rapporter, att de speciella, högt kännande Ljuspartiklarna – det monoatomiska guld-dammet – som flödar till Jorden nu bär essensen av Ljuskroppens aktivering. Och det är vad som händer er nu.

Ni, alla ni, aktiverar verkligen Ljuskroppen!

Och det kan ibland vara lite skrämmande, det kan kännas mycket konstigt.

Det undermedvetna kanske kämpar. Det kan säga, ”Varför vill du förändra? Vad pågår? Vi var aldrig på det här viset förut!” Och det kan försöka hålla er tillbaka, det tänker att, ”Nåväl, jag gör mitt jobb, jag ska stoppa detta! Jag ska vägra detta, eller åtminstone kämpa mot det.”

Så ni har dessa stunder då ni föredrar att saker går tillbaka att vara som de var, oavsett hur mörka, hur skuggiga, de kan ha varit.

Och vi försäkrar er, saker kan aldrig gå tillbaka till hur de varit.

Er planet är redan till fullo på väg in i den femte dimensionen, och alla ni önskar nu hänga med. Och göra ett gott jobb! Gott jobb energetiskt, för att hjälpa planeten och hjälpa mänskligheten, och er egen klättring framåt och uppåt.

För att saker ska flyta lättare för er, vill vi att ni ska komma till en plats där ni är öppna för vad som sker, och inte kämpa mot det.

Återigen – det är mänsklig instinkt att ifrågasätta förändring, och att fråga, ”Kan inte saker bara förbli som de var?”

Eftersom det känns tryggare och mer bekant, och ”Det är något vi känner igen, eller hur?”

Och vi ska säga att, ja, det är den mänskliga instinkten, men det är en ni på ett sätt måste omfamna, sända kärlek till, uppmuntran till, och på ett sätt också, gå långt bortom!

Motståndet finns där för att påminna er om att ni blivit programmerade att leva i rädsla, i eoner.

Och många människor kommer att säga, ”Men min själ har gått bortom det!”

Och ”Jag är inte rädd. Jag förstår vad de mörka, kontrollfigurerna, ville lägga på oss. Och det vägrar jag absolut.

”Jag lever i Ljuset, och jag vill inte tro att jag är fast i känslan av, ”Det är för jobbigt! Det är för svårt.”

”Kan jag inte bara Uppstiga utan kamp? Kan jag inte bara Uppstiga utan att denna gamla smärtsamma känsla kommer upp?”

”Utan att min kropp förändras på konstiga sätt. Mina matvanor. Jag verkar behöva mer vatten. Jag behöver mycket mer vila. Jag verkar inte sova på samma sätt.

”Jag kan inte räkna ut om jag blir yngre eller plötsligt mycket äldre!”

Och så vidare, och så vidare.

Vi säger bara, arbeta med det undermedvetna!

Ni har alla hört talas om Teknik för Känslomässig Frihet (Tapping), och också guidad meditation, vilket bär bilderna, metaforerna, som det undermedvetna kommer att kunna lita på utan att gripas av panik och känna att det måste bekämpa det som sker.

Detta är vad det undermedvetna kommer att förstå, kära ni! Det förstår metaforerna och bilderna, analogierna.

Att bara affirmera, ”jag älskar förändring, och allt är bra!” för det inte nödvändigtvis till er!

Nu vill vi bära fram ett meddelande från Stjärn-Nationerna.

Så, vad de erbjuder just nu, och vad de talat till er alla om i ert sömntillstånd, är att med jordbävningarna och översvämningarna, och kriget och andra konflikter – masskjutningarna etc. – kommer ni tidvis att känna det som att ni lämnats bakom, och att världen blir värre.

De vill försäkra er om att de till fullo förväntade sig att de gamla ”auktoritetsfigurerna” – falsk auktoritet – skulle göra stort motstånd.

Inte bara mot människor som vaknar upp, utan mot själva de energier som kommer till Jorden nu.

För att göra motstånd mot detta, beslutade de mörka vid någon punkt att provocera fram så mycket ängslan, upprördhet, och förstås, direkt rädsla och ursinne, som möjligt.

Att provocera fram detta delvis i djurarterna, men särskilt i mänskligheten.

Och orsaken till detta är förstås att deras gamla nät av mörkt bedrägeri och avsikt länge varit beroende av mänskligt svar – lågvibrationellt mänskligt svar – för att kunna hållas igång.

De trodde kanske också att de kunde separera några människor från deras kroppar, så många som möjligt.

Och de har gjort detta på ett antal olika sätt, för att skörda så mycket mänskligt liv som möjligt – för att dra mänskligheten ur Uppstigningsvägen, och för att säkra att de fortfarande har kontrollen.

Och naturligtvis kan ingen dras ut ur Uppstigningsvägen! Såvida de inte ger sitt tillstånd till det.

Ni är fortfarande inne i den!

Vi skulle inte säga, ”Bekymra er inte för att meditera eller kontakta era team av guider och Änglar och högre själv”.

Vi skulle uppmuntra er att göra det, men säga, ni befinner er på vägen, oavsett vad som sker nu.

Och er planet är på samma sätt på väg mot ett vackert Ljus, och en vacker existens i en högre frekvens.

Om ni kan, så lätta det undermedvetna lite, och älska och välkomna också dessa tunga känslor som dyker upp vissa dagar – till och med tröttheten, yrseln, huvudvärken – vad det nu är – ringandet i öronen, ledvärken, den skrovliga halsen och så vidare.

Vad det nu är som verkar belägra er.

Om ni kan, tacka för det och säg, ”Jag vet att ni kommer i namn av positiv förändring, vänner! Jag vet att jag släpper allt som inte längre är för mitt högsta bästa, och som kanske aldrig varit det.

”Jag vet att jag släpper allt som inte är mitt sanna själv. Och jag vet att JAG Uppstiger!”

Vi uppmuntrar er, om ni kan, kära vänner, att stå och titta in i Solen åtminstone en gång om dagen – om det gör ont i ögonen, gör det vid solnedgång eller soluppgång. Gör sådant som är bra för er.

Titta in i Solen, och säg, ”JAG Uppstiger, och jag tackar!”

Mer än så, säg, ”JAG ÄR Tacksam! JAG ÄR vibrationen av Tacksamhet! Och allt är bra.”

Nu är vi medvetna om att det föreligger en del nervositet angående bankerna, angående jobben. Angående höga levnadsomkostnader, amorteringar och hyror etc.

Ni kommer inte att överges på den fronten.

Samma sak med mat, vad gäller tillgång, tillgänglighet – ni kommer inte att överges, kära ni!

Ni behöver inte gå in i någon sorts version av er egen individuella verklighet som håller er borta från vad som behövs för att leva fullt och hälsosamt, eller från vad som skänker er Glädje. Samma för era nära och kära.

Och vi önskar starkt uppmuntra er att nu se er själva på en mycket stor resa.

Inte bara som människor som uppfyller olika krav genom sin dag. Inte bara som människor som tar hand om andra, eller blir omhändertagna.

Och inte bara som människor som är förvirrade, undrande, var är dessa skepp som skulle visa sig?

Vi försäkrar er, de finns överallt.

De har landat! De finns på er himmel, rakt över era hem.

Och alla välvilliga galaktiska Stjärn-Nationer talar ofta med er.

De kan välja att tala till er genom Naturen, som den ni ser här. De kan välja att tala till er i ert sömntillstånd.

Och ni kan verkligen tala med dem medan ni är medvetna i meditation.

Men det är viktigt att stilla era energier.

Att komma ut ur reaktion på vad som pågår i världen, och att komma till en plats där ni är full av lugn, stilla inombords – mycket stilla – och vara uppmärksam bara på er andning.

Kanske bara lyssna på högvibrationell musik, som det kallas, eller en guidad meditation.

Och sedan inträda i djupen av vad som händer i er ande.

Det finns en lysande, lysande gnista av Ljus inom er, som det finns inom alla varelser.

Gå inombords tills ni ser denna lysande gnista av Ljus.

Gå sedan in i Ljuset, och ni kommer då att finna att ni befinner er i ett Universellt utrymme av stor vidd, och att inget förnekas er.

Ni är i sanning guden eller gudinnan – skaparen av ert liv!

Så välj den versionen av er verklighet, kära ni, i vilken ni är lugna, i vilken ni inte går på de lögner som säger, ”Åh, panik, panik! Bli upprörda! Bli rädda! Bli arga!”

Ni är verkligen skaparen, och det finns ingen anledning att gå till de lägre känslomässiga vibrationerna.

Så vi tackar er, kära ni, och vi kommer att tala mer om detta.

Ni har andra meddelanden på väg, som från Moder Sekhmet och från Ärkeänglarna.

Lyssna också på meddelandena från era egna högre själv! Dessa vackra varelser önskar så mycket få kontakt med er på ett mycket mer medvetet sätt.

Så gå upp i er fantasi, in i de högre sfärerna, och kalla till er denna vackra Ljusvarelse som är ni i de högre sfärerna.

Och börja tala med dem, och uttrycka den ni är, och vad som sker med er nu, kära ni.

Och vet att de kommer att svara. Även om ni inte uppfattar ord just då, vet att de kommer att svara.

Vi tackar! För er, och för denna häpnadsväckande stund på Lady Gaia.

Allt är i rörelse! Allt går framåt!

Namaste!

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *