Saint Germain via Méline Portia Lafont, 14 februari, 2016

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain

via Méline Portia Lafont

14 februari, 2016

Hälsningar, här talar Saint Germain.

Låt oss tala om manifestation.

Så, hur kommer det sig att ni uppenbarligen alltid väntar på att saker ska manifesteras för er? För att ni förväntar er att saker ska hända i framtiden hellre än i nuet. Så ni väntar och förväntar er, fokuserar på och uppehåller era sinnen med tanken om att det nu kommer att hända i er framtid. Så ni tar ert fokus till detta framtida nu på ett sådant sätt att ni glömmer att se vad som finns där i nuet och vad som redan håller på att veckla ut sig i detta nu.

Allt finns i ögonblicket som är nu och att vara i varje nu-ögonblick förenar er med den större potentialen av allt. Det möjliggör också för att allt ska dyka upp och finnas i detta potenta ögonblick och komma att visa sig självt för er som er egen skapande virvelrörelse. Men så tillåter ni er helt enkelt själva att uppleva en fördröjning, för ni väntar på det som om det fortfarande behöver dyka upp fastän det redan finns här i nuet. Ni fördröjer er egen skapelse på det sättet, genom att fokusera på era tidslinjer som om den endast fanns i framtiden.

Ser ni ert eget skapelsemönster och ert eget beteende?! Den enda orsaken till era skapelsers fördröjning beror på er övertygelse att den kan bli fördröjd, först av allt och på grund av er vana att alltid fokusera på ert framtida nu, i stället för på ögonblicket som är nu. Ni placerar er själva i det framtida nuet och så väntar ni på vad som ska ske. Inser ni hur ni alltid placerar saker och ting långt bort ifrån er själva på ett tidsavstånd som fortsätter att förbli ”ouppnåeligt” så att säga, för en så lång tid som ni håller på med detta?! Att förena sig med Nuet tillåter att alla era skapelser får existera i detta nu. Då ni förenar er med framtiden saktar ni ner er skapelses existens, precis så som det sker när ni väntar på något. Ni borde alltid förbli i detta nu, mina vänner, för endast det kommer att ge er mer av manifestationsförmågan. Då kommer ni att få skörda frukterna av detta på ett mycket märkbart sätt.

Ni måste förstå tidslinjerna och hur de fungerar, hur de blev programmerade in i era hjärnor och vad ni har gjort av dem genom era trosuppfattningar. Det rör sig om många olika aspekter, eller hur? Ändå påverkar alla sättet på vilket ni upplever dessa tidslinjer och eftersom dessa varierar mer än vad ni är vana vid, får ni intrycket av en berg- och dalbana som skakar om alla tidslinjer i en mixer. Nåväl, ingen fjärrstyrningsdosa kommer att hjälpa er att hitta den rätta frekvensen för er. Endast då ni dröjer er kvar i Ögonblicket som är Nu kan ni mixa ihop dem alla och detta kommer att tillåta er att få ett smakprov på alla tidslinjer på bästa möjliga sätt.

Det är genom inre lycka, glädje och kärlek som ni kan nå allting inombords så väl som utanför er, eller åtminstone det som ni upplever att finns utanför er. Så vare Välsignade för att ni ÄR i NUET och för att ni ständigt representerar er själva som era JAG i varje ögonblick av er kraft, på många sätt i er oändliga potential. Ni är oerhört älskade och Välsignade, vilket innebär bortom allt, i alla tider och på alla sätt i HELA ert Varande. Detta kommer att ta er till era manifestationer på ett ögonblick – ett skapande utan möda, inte genom att tvinga fram det eller genom att skapa det med en avsikt, utan genom att VARA endast det och att öppna dörren till potentialen genom hela Varandet. Detta är ögonblicket inom den existens, där allting finns, lever och rör sig. Det är ERT sanna ögonblick av skapande och manifestation genom hjärtat. Att Leva och att Vara i ögonblicket inom ögonblicket.

Ta nu er examen från denna Himmel och se bortom era egna ögon. Blicka in i hjärtat, rätt in i ögonblicket i allting. Välsigna er själva för detta ögonblick, för ert hjärta och för er Varelse.

JAG ÄR Saint Germain

 

Méline Lafont: There is a new website in the make with a few added tools and services.. much more to come later !  Thank you for your support!

Universal created gift  2012-2016.  We co-create together and share with Love. All Rights to share, blog and use excerpts are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Méline Portia Lafont  www.melinelafont.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...