Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 19 maj, 2017

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

Ett meddelande till Ljusarbetarna

19 maj, 2017

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galakterna, Jordelementalerna, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, vilka är kända som Kollektivet.

Hälsningar, Ni Skapare av den Nya Jorden!

Vi gläds över denna stund att idag få samtala med er.

Vi är medvetna om, kanske mer än ni, er tilltagande förmåga att se bortom slöjan som tungt har hängt mellan er och det som existerar i det eteriska, medan den också skymmer er utsikt över hur saker och ting fungerar i er värld.

Vi kan se att slöjan nu håller på att försvinna och förorsakar stor bestörtning för dem som så länge har varit beroende av den, för att kunna skyla över sina avsikter och gärningar.

Och vi kan även se er alltmer ökande förmåga att se igenom alla undanflykter, allt döljande och mörkande eller falskt framställande, i vilken form det än kan uppträda.

Ni har fått känna av ökande energier av desperation, kaos och störningar som nu strömmar genom er värld, om det så sker inom de områden som gäller ekonomi, politik, miljö eller media.

Och som vi tidigare har konstaterat, så förebådar dessa element ofta slutet på det gamla och en pånyttfödelse av det nya.

Man behöver inte frukta eller spjärna emot dem.

Om ni märker att ni plötsligt känner av rädsla, stress eller om ni oroar er över något, om det så gäller er hälsa eller er ekonomi eller ert hem, eller någon ni håller kär, reagera då inte så som ni har fått lära er att reagera.

Den gamla mekanismen gällande ängslan för överlevad gäller inte längre för det liv som ni nu lever.

Ni håller alltmer på att ta på er en femte-dimensionell förmåga att blicka bortom fasaderna och det är en förmåga som alltsedan länge på er planet har reserverats för dem som har en inneboende ”medial” uppmärksamhetsförmåga eller teknologi som behövs för att man ska kunna se på potentialerna inom någon tidslinje, samt dess alla förgreningar.

Ni överträffar dessa på alla sätt, fastän ni inte vet om det och hittills inte har erkänt det för er själva.

”Men hur skulle jag möjligtvis kunna förnimma mer än någon som har mediala förmågor eller har tillgång till 5D-teknologi?”, kanske ni frågar er.

Vi ska tala om för er: Ingen mental gåva eller ”5D-teknologi” skulle möjligtvis kunna överträffa insikterna gällande det femte-dimensionella medvetandet, för det medvetandet är flytande.

Det femte-dimensionella medvetandet lånar från dimensioner ovanför det egna – ibland långt bortom det egna – och det bär tillika den själsladdning hos varje individ som förkroppsligar det.

Även om ni tror att er själ hålls fången av någon mycket gammal, mycket mörk matris (vilket inte stämmer), så kan ni nu garantera er insikterna hos de själsfamiljemedlemmar, Änglavarelser, Uppstigna Mästare och andra, vilkas närvaro i allt högre grad blir alltmer verklig för er.

Ni färdas inom det eteriska, för att varje natt få tala med dem, medan ni befinner er i sömntillstånd, medan ni arbetar för att ta ert livsuppdrag och er själfamiljs Jordiska uppdrag till ett större förverkligande.

Så har dt varit under en tid, men under den pågående energicykeln, då Ljusdata strömmar in på Jorden (och hon förmår nu absorbera Ljuset alltmer fullständigt, tack vare ert ökande medvetande), så blir ni alltmer medvetna om dessa samtal och gärningar, när ni på morgonen vaknar upp.

Detta är också en del av slöjans upplösande.

Ni kanske vaknar och känner att ni precis för ett ögonblick sedan talade med en grupp människor, en vän som känner er väl, en Uppstigen Mästare, en medlem av Ashtar Command, en själsfamilj, er tvillingflamma – och ni är fortfarande kvar i den konversationen när ni vaknar upp.

Och det blir mer frågan om att gå framåt och utveckla dessa siddhis, som ni så länge har längtat efter att få ha förmågan till, så som teleportering, telepati eller att hjälpa andra att bli helade.

Det blir alltmer frågan om att inse att ni inte är vilka eller vad ni har fått höra att ni är.

För det första är ni mycket kunniga, delvis beroende på era otaliga tidigare liv, inom vilka ni utvecklade högre former av kommunikation, energimässig alkemi och Sam-Skapande förmågor, jämte era inneboende själsförmågor.

För det andra börjar ni nu i allt högre grad minnas er större roll.

Många av er är fredsmäklare, kaptener på skeppen, transmuterare av energier, ljud/Ljus/färg-healers, intergalaktiska ambassadörer, historiker, konstnärer och flera andra otaliga roller som Ljusarbetarna på en högre nivå utför.

Denna hågkomst påverkar ert liv på varje nivå.

Många som kommer till oss med sina frågor, önskar innerligt att få reda på sitt livs syfte och vilka deras speciella gåvor eller livsuppgift är.

Det är en fråga om att tillåta er själva medge att vissa intresseområden alltid har fascinerat er, som ni hela tiden redan verkade ha känt till och som ni önskade få reda på mera om, om de så föreföll vara en del av världen med ”betalt arbete”.

Att bli medvetna om er roll på Jorden är en fråga som handlar om att lyssna till de myriader inre knuffar och Ljusfyllda idéer som under dagen poppar upp i ert sinne och hjärta, samt att agera på dem – att följa dem som om de kom från ert högre jag, för de förslag som känns Ljusa och positiva kommer faktiskt från era Andliga guider och er högre aspekt.

Det är frågan om förståelsen av att ni på många sätt, redan gör det som ni kom hit för att göra.

Ni kanske frågar er hur det kan komma sig, när ni inte känner att ni har ett jobb eller ett företag eller en syssla som verkar kännas uppfyllande eller viktiga, så som ni definierar dem.

Vi försäkrar er, ni kom hit huvudsakligen för att förankra och inåt samt utåt visa på de energier som nu strömmar till Jorden.

Dessa har stadigt strömmat i trettio år eller mer och under de senaste månaderna av det år som ni kallar 2017, har de kraftigt ökat i intensitet och hastighet.

Denna ”anstormning” av högre Ljus kommer bara att fortlöpa.

När ni varje natt färdas för att vara tillsammans med er tvillingflamma och er själsfamilj, återfår ni nu i allt högre grad, mer än vad ni glömmer när ni vaknar, förnimmelsen av er sanna natur, er faktiska roll, er sanna historia – allting av det som har hållits dolt, blivit undertryckt, avfärdat och förnekat av era ”härskare” i eoner.

Vi önskar säga, att ens hålla möjligheten öppen – att hålla intentionen – gällande att stiga in i ert verkliga, äkta själv och att varje mans och kvinnas mandat, visdom och kraft, är tillräckligt för att påbörja flödet av information, bilder och det högre Ljus som ni söker och att ge er de svar som ni önskar få.

Kan vi se att ni har levat på tråkiga och enkla villkor under alla dessa århundraden, under vilka ni har strävat efter att resa er upp ovan er värld som varit sliten på så många sätt – huvudsakligen på yttre sätt?

Vi skulle säga att ni kände till smärtan och sorgen i världen som ni återigen anslöt er till, med varje Jordisk resa och att ingen fortfarande skulle kunna hålla er tillbaka från glädjen och spänningen av att ta er an ytterligare en bergsbestigning.

Säkerligen, så förekommer det dagar när ni inte känner er kraftfulla, dagar när energierna känns alltför utmattande, när ni undrar om ni kommer att klara er till det Uppstigna kristallina tillstånd som ni så längtar efter, när ni kritiserar er själva på de myriader sätt som människorna tar till, för att tala om för sig själva att de inte ”är tillräckligt bra”.

Under dessa dagar, kära ni, försök med all er kraft att höra oss heja på er, upprätthålla den vision som ni kom till Jorden med och få fira NESARA med er, som om det redan hade ägt rum i er tid.

För i själva verket bär ni verkligheten om denna underbara dag inom er självaste kropp, i ert sinne och er Ande.

Den kan inte förnekas er och har redan stigit in i större fasthet och beredskap, vilket behövs för att den ska bära frukt.

Även detta kom ni för att förankra! Detta nya ögonblick som förändrar varje efterföljande ögonblick, som utvecklar sig till den heliga Nya Jorden som ni kom hit för att hjälpa till att skapa.

Förstå att ni redan gör det, annars skulle ni inte fortfarande vara här.

Namaste, Ni Ljuskrigare! Vi finns ständigt vid er sida.

 

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan

 

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...