Dikt via Per Beronius; Sanningnen skall göra eder fria, 21 maj, 2017

Ämne: ”Sanningnen skall göra eder fria”
Klarspråk, inget mer mummel i kön
några spontanitetens ord ur Hjärtat sprungna.
Efter en prövotid, tillsynes evighetslång
där människosläktet testats till hennes yttersta gräns
kan det stundom tyckas.
Årets varje dag, av alla de 365, är en marans långfredag
ja, så kan det synas, så kan det ha varit, men så är det
ej mer, om än det så kan förefalla.
Men ändå, med detta sagt, så det fortfarande är
och varför det, en befogad fråga att begrunda.
Allt har sin tid, i den tidlösa evigheten
i dag, just denna dag, står vi och balanserar på takåsen
över avgrundsdjupet, och varför ägnar vi oss åt det.
Det kan finnas ett flertal förklaringar, så som sagts
mången gång förut, Rom byggdes inte på en dag.
I denna turbulenta övergångstid, mellan det gamla
som varit, och det nya i antågande, där gummisnodden
tänjts till bristningsgränsen, händer det stundom
tröttheten oss övermannar, tålamodet prövas.
Efter den evighetslånga bataljen
mellan mörkrets och ljusets kombattanter.
Om än ljuset i dessa dagar, efter evinnerliga tider
äntligen har segrat, kan det behövas en tids
tidlös rehabilitering.
Efter allt det ogripbara
som sig utspelat på Jorden, vår Moder Gaia.
Det kan ta sin rundliga tid i tidlösheten att ställa om
från det spänningsfyllda tusenden årens krigstillstånd
till freden, friden, och sinnets ro.
Livet på Jorden haft sina oräkneliga, otaliga prövningar
nu må vi ställa om, lämna de prövningarnas ok
som hängt på våra axlar, till det nya, fria
och friska, som komma skall.
Den violetta flamman väntar tålmodigt i kulissen
så än en gång, ge inte upp, ha tålamod
Livet är menat att överlevas.
Rom byggdes inte på en enda dag allena
Så ej heller Tusenårsriket.
Men ändå
med allt detta sagt, minns de historiska orden
”Visst gör det ont, när knoppar brister.”
*  *  *
Från det eteriska där ovan mottaget av Per Beronius
———————————————————————–

Du gillar kanske också...