Kollektivet av Guider via Salena Migeot, 16 juli, 2016

Teamet

Kollektivet av Guider

via Salena Migeot

16 juli, 2016

Käraste, Älskade Ni!

Vi ber att ni ska förbli flexibla gällande de förändringar som under en tid kommer att fortgå. De katastrofala händelser som har plågat er värld, är den rening som kommer att göra rum för en sundare planet för alla. När det som verkar vara av ondska i er värld kommer upp till ytan, ska ni veta att detta måste komma upp till ytan för att kunna svepas iväg med de nya energierna, som knuffar er planet mot nästa evolution för både planeten och alla hennes varelser. Dessa upprensningshändelser kommer att fortgå tills toxiciteten helt och hållet har rensats ut och ni alla blir fria att röra er till en ny kärleksvibration som väntar på er. Den nya vibrationen kommer inte att tillåta energier av krig, våld, trångsynthet och så många fler av övriga lägre-vibrationsmässiga ’verkligheter’ existera inom sig. Så, eftersom mycket av det motsatta verkar vara sant, är dessa händelser riktgivande för att en större verklighet kollektivt håller på att födas fram, av var och en av er, i takt med hela skapelsen.

När ni begrundar detta, begrunda hur mycket mer ni kan göra för att påskynda denna verklighet i den nya vibrationen. En av de mest effektiva sakerna som ni kan göra för att uppnå den värld ni önskar, är att föreställa er denna värld – avsätt tid och energi på att ’se’ den verklighet som ni önskar sam-skapa. Det är inte en människas eller en grupps uppgift. Det är en kollektiv skapelse, som är till för ert högsta goda, för att bidra till att ge er en känsla av mening när ni känner er maktlösa gällande de händelser som i stort har planerats och utförts, för att hålla er separerade och splittrade. Så länge som ni använder skuldbeläggning och andra ekon av rädsla, så spelar ni med i terroristens mentalitet. Käraste ni, ni som kan upptäcka att de så-kallade terroristerna också är era bröder och systrar och som spelar sin del i er kollektiva evolution, kommer att vara befriade från den rädsla och det hat, som de som agerar mot kärleken försöker ingjuta. Dessa som dödar i namnet av ett ideal, lever i sitt eget fängelse av smärta. Till den grad som de sprider denna rädsla, lyckas de med att jämte sig själva fängsla fler och fler. Vi ber er kärleksfullt att glömma alla olikheter, för att i stället fokusera på kärlek – kärleken till ALLA era bröder och systrar. De som utför dessa handlingar, behöver er kärlek mer än de som behandlar er väl. De är sjuka med en slags sjukdom, som kräver kraftfull healing för att kunna helas. Vi ber att ni alla förenar er i helandet av era bröder och systrar – se dem förändras inför era ögon, när de ber om er kollektiva förlåtelse, samt gör sin del för att hela alla frön av hat som de har sått någonstans i världen.

När ni alla lägger er kollektiva energi på att hela genom kärlek och förlåtelse, samt föreställer er att samtliga växt- och djurvarelser ansluter sig till er, för att upprätthålla en kärleksfull, helande energi för alla, så kan ni i sanning uppnå det som aldrig tidigare under någon tidsålder eller manifestation för Jorden har uppnåtts, under de årtusenden som Jorden har existerat. Vissa av er har fått bevittna när djur av olika arter tillsammans ligger ner, tröstar varandra och till och med tar hand om ungar till en art som är deras typiska rovdjur eller byte. Detta är den tid som har blivit omtalad i den bibliska Uppenbarelseboken – när lejonet ligger ner bredvid lammet. Låt detta trösta er och visa för er att saker och ting verkligen håller på att förändras på flera plan, både synliga och osynliga. För allt gott som ni ser på er planet, var medvetna om att det finns så mycket mer som sker, vilket ni ännu inte har fått se. Vet att för allt ’ont’ ni ser, så blir mycket mer av det onda utplånat. Vi föreslår att ni ska tänka på händelserna som vecklar ut sig, som en tiondel av vad som verkligen sker. Återigen, för att eliminera allt som inte vibrationsmässigt matchar den högre frekvens som ni är på väg till, så är en genomgående utrensning nödvändig.

Vi inbjuder er att tänka på allt som dyker upp i ert liv eller er värld, som ett tillfälle till att rensa ut det gamla eller att omfamna det nya. När ni övar på denna nya utsikt, kommer ni att kunna släppa taget om det som inte tjänar er och inkludera mer och mer i ert liv av det som gagnar er. Vi påminner er om att det som ni tänker, mycket snabbare blir manifesterat i den nya verkligheten. Därför påminner vi er också om att vara mer medvetet närvarande om era tankar och att ni inte ska dröja er kvar vid, eller tala om, eller engagera er i det som ni inte önskar. När ni ger er röst eller energi till något – önskat eller oönskat, så ger ni kraft till det och gör det mer sannolikt att bli en större del av er verklighet. Tänk på människor som beklagar sig – om de klagar över att de inte har tillräckligt med pengar, så kommer de att fortsätta ha finansiella problem. Människor som knorrar över något som stör deras optimala välmående, har ofta långa utdragna hälsokriser. När någon inte kommer överens med en annan, och man talar om den individen med någon annan, så förlänger man ofta grälet och fördröjer en försoning.

Ni bär ansvar över era tankar och det som ni pratar om. Om det finns ett område i ert liv som inte är optimalt, vad tänker ni om det och hur talar ni om det? Hur kan ni förändra det till det bättre? Tala väl om människor och situationer som ni har svårigheter med, för att gynna en lösning. Visualisera ett flöde, lättnad och nåd runtom varje människa och situation som inte har det flyt som de skulle kunna ha.

När ni på det här sättet personligen städar upp i era egna liv, kan ni sedan vända ert fokus till större grupper och situationer som är i behov av healing. Var medvetna om att det innebär en domino-effekt att rensa upp i sitt personliga liv och i sina relationer och det bidrar till en rensning i större skala. Vi inbjuder er att göra er del för att skapa den värld som ni önskar, genom att göra er egen utrensning och ert eget underhåll.

Käraste Ni, var medvetna om att vi kraftfullt älskar er.

Så är det.

Kollektivet av Guider.

Channeled by Salena Migeot salenam2@msn.com. Feel free to share or repost this in its entirety with proper attribution.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...