Anshar-Kollektivet via Losha, 9 april 2020

Anshar-Kollektivet via Losha

9 april 2020

Vi är här i den här stunden för att tala med er alla om den här mycket utmanande tiden ni befinner er i just nu.

Vi har vakat över er och hjälpt er på långt håll under många av era år.

Vi ser många områden i era liv som hanteras mycket väl av de flesta av er… dock finns det också många områden där ni skulle behöva lite hjälp från dem med större erfarenhet.

Vi är ett av dessa Kollektiv med större erfarenhet … vilket vi skulle vilja föra vidare till er nu.

Det område som är mest bekymmersamt är ert behov av att hela tiden ha något att ”göra”. Ni har inte blivit lärda att vara stilla i stunden … Ni har behov av att Göra istället för att Vara.

När man ”gör” någonting, då ”är” man inte. Handlingen ”att göra” distraherar från handlingen ”att vara”. Distraktionen tar sig många former … det kan vara i form av att göra uppgifter som har ett ansvar i sin natur, men det är i alla fall en sorts distraktion. Sedan finns det era typiska distraktioner … i sociala medier, TV och sociala sammankomster.

Som ni som tar emot vårt meddelande vet, så används distraktioner som en ursäkt för att man inte vill konfrontera något viktigt i livet.

Angående denna som tar emot vårt meddelande, hon inser att hon använder distraktion för att avhålla sig från att bli en mer komplett och kraftfull varelse … en som kan hjälpa andra mer på djupet i denna tid av kaos och utmaningar.

Emellertid, hon lär sig att hon måste släppa alla distraktioner som hon själv har skapat för att inte behöva lyssna på sin inre vägledning, och lära sig mer om sig själv … och om hur viktigt det är i denna utmanande tid att, som ni säger i er värld, ”vara allt ni kan vara”.

Nu kan det låta lite klichéartat att säga så men det är helt rätt för detta meddelande.

Man kan fråga sig, vad borde jag göra för att kunna släppa distraktionerna och Vara mer?

Vårt första förslag skulle vara att erkänna de saker som verkligen är distraktioner för er. Till exempel kan vi säga att den här kanaliserarens distraktioner är att äta ohälsosam mat och att titta på Hallmark-filmer.

Nu är inte det så hemska distraktioner, men de är i vilket fall distraktioner, och vår kanaliserare förstår det bättre nu.

Så, när man väl börjar förstå vad som är distraktioner för en, då kan man istället börja använda den tiden till att koncentrera sig mer på sig själv.

Så snart man har förpliktat sig till att fokusera mer på sig själv och släpper distraktionerna, då kan man avgöra vilken väg man vill fortsätta för att lära sig mer om sig själv. Det kan ta sig många former … det kan vara genom meditation, mer tid i naturen, skriva dagbok, eller bara tala med en nära vän som kan hjälpa en att lära sig mer om en själv.

Det här är bara några få förslag och många har ni utan tvivel hört förut, men många gånger kommer ett speciellt budskap fram till någon på precis ett sätt som får det att låta vettigt för dem, för att hjälpa dem att påbörja sin egen personliga utforskning av sig själva.

Vi skulle bli mycket hedrade om vårt meddelande idag bara hjälpte en enda person att börja upptäcka sig själva, eller att fortsätta sin pågående utforskning.

Vi hoppas verkligen att detta meddelande har varit hjälpsamt, och vi finns alltid tillgängliga genom energetisk kommunikation (kanalisering, telepati), om ni skulle vilja höra från oss mer direkt på individuell basis.

Vi lämnar er nu med en sista tanke … och det är … er tid där på Jorden är värdefull och ska inte slösas bort … alla sätt ni använder för att utforska er själva kommer att bli er mest värdefulla tillgång i denna livstid.

Vi sänder er vår djupaste Kärlek i denna stund och säger farväl. Tills vi möts nästa gång … Ha det bra.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...