Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 29 januari 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

29 januari 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Hälsningar, Ljusvävare och sam-Skapare av den Nya Jorden!

Vi är glada att få denna möjlighet att tala med er idag.

Vi har fått frågor av flera av er om Jordens Uppstigning och de förändringar Jorden upplever i denna tid.

Så vi ger er här frågorna och våra svar, med begäran att vart och ett av era Andliga team talar till er på sätt som ni tydligt kan höra och svara på angående dessa frågor.

FRÅGA: Hur svarar och förändras Moder Jord – växter, blommor, träd, stenar, vatten , luft , alla Elementaler – på dessa nya femte dimensionella frekvenser?

Vi hör mycket om de förändringar som har stor påverkan på vår Jord – orkaner, tornados, jordskred, bränder, torka, väderförändringar.

Kollektivet talar om att vara ute i naturen, att grunda sig i denna övergång, och att gå i tacksamhet, Glädje och Frid.

Finns det nya sätt att komma i förbindelse med Jorden och dess element i dessa 5D-frekvenser? Finns det nya sätt att stötta planetens Uppstigning då vi Uppstiger?

Jag känner hela tiden att jag behöver se med ett nytt perspektiv och stötta det stigande medvetandet på planeten.

KOLLEKTIVET: Ni har helt rätt i att Jorden börjar bli ny igen, i meningen att Hon utvecklas, inte bara till en högre frekvens, utan till ett högre uttryck för vad ni kallar det fysiska. Och att ni också utvecklas.

Precis som Jorden utvecklas till en högre vibrationell version av sig Själv, blir ni också, i varje cell, den Nya Människan, för att högre frekvenser av Ljus och högre uttryck för Universell kunskap och visdom ska leva i er ande/psyke, såväl som i er yttre varelse.

Om dessa skulle slå rot och uttrycka sig själva i rena femtedimensionella termer just nu, skulle ni se er själva kliva ut ur era kroppar för att bosätta er i dessa frekvenser, i stället för att vara kvar i kroppen medan ni upplever dem.

Och som med alla nyfödda varelser finns det en känsla av reellt våld – de tumultartade Jordförändringar ni hänvisar till – och känslan av ömtålighet, men också härdighet, beslutsamhet att leva, hos den lilla varelse som just nu föds.

Vi skulle säga att om ni kunde gå på Jorden i medvetenhet, med respekt och medkänsla för Hennes skiften och förändringar, precis som ni lever med medkänsla och vänlighet med ert eget sinne, er kropp och andes förändringar och skiften, så skulle ni göra mycket för ert eget välmående trots tumultet i denna tid.

Detta är faktiskt inte ett nytt sätt att hedra Jorden.

Det är sättet som användes av de förhistoriska, ursprungsbefolkningarna som gick på Jorden och kände till Hennes styrka, och visste om sin egen sam-Skapande kraft, inklusive hur man arbetar med inte bara Jordenergi för att skapa eller omforma yttre omständigheter( väder, Jordförändringar och utbrott), utan hur man också arbetar med Universell energi.

Denna information finns nu åter tillgänglig för er, om ni är öppna för att lära er och acceptera den.

Det känns ibland verkligen farligt att vara på vissa platser på Jorden nu, precis som barnafödsel har ett element av fara i sig.

Och vi, som barnmorskor, som hjälper er med denna födsel tillsammans med era guider, Änglaväktare, högre själv, och alla de Galaktiska och Änglalegioner som nu hjälper Jorden – vi är medvetna om hur mycket det tar på ert sinne-kropp-känslor att gå från en eterisk form till en annan, och att ta det fysiska med er på denna djupgående resa.

Så när ni talar till denna Nya Jord, sänd Henne det Ljus ni skulle sända till någon som föder en ny verklighet.

Sänd sedan samma Ljus, skinande från ert höga hjärta, till alla på planeten för närvarande.

Ert sinne kanske talar om för er att sända det Ljuset bara till andra Ljusarbetare i Uppstigningsprocessens kval.

Men som en femtedimensionell människa skulle ni inte sända helande Ljus till bara vissa delar av Jorden, ignorerande vulkaner som får utbrott eller jordbävningsområden, för att de förefaller bekymmersamma och ni inte tycker om hur de uppför sig.

Vi förstår önskan att stötta de som verkar vara sårbara och är öppna för sådant.

Ändå försäkrar vi er att de som är i det absolut största behovet av er Kärlek och ert Ljus nu, erbjudet på okvalificerade och öppna sätt, är de som förefaller minst öppna för den.

Så sänd samma Kärlek och Ljus till dem som vi ofta kallat de mörka hattarna – det är den titel de en gång gav sig själva och som de tog med stor stolthet och beslutsamhet, även om de nu befinner sig i en svårare belägenhet än de själva kunnat föreställa sig.

För, som det sägs, ”Kärlekens makt övervinner kärlek till makten”, och det har aldrig varit mer sant än i detta skede av Jordens historia.

Ni kommer aldrig mer att få se ett sådant tumultartat skifte i makt som detta skifte, som är förflyttningen från ego-sinnet eller ren vilja att styra, förtrycka och utrota, till hjärt-sinnets stilla beslut att födas, heala, förlåta, släppa och fostra.

Detta är vad som gör det till en Ny Dag, kära ni!

Ni har kollektivt, som en ras, bestämt er för att släppa behovet att styra, och underkastar er ert eget högre bästa och högre syfte.

Så när ni varje dag sänder Ljus till er egen kropp och hjärt-sinne, och tackar dem för deras styrka, och för hur smidigt och vackert de genomför denna övergång till Ljuskroppen, ta en stund att sända samma Ljus, Kärlek och behjärtade uppskattning till alla varelser på denna Jord.

Varje träd, buske, blomma eller grässtrå.

Varje Jordrörelse eller utbrott, regn eller vind.

Varje bit av jord, luft, vatten eller eter.

Varje människa, djur eller insekt och de Feer som vaktar deras tillväxt.

Varenda molekyl på Jorden är i behov av er omsorg, men inte bara i meningen att plocka upp skräp ni ser vid sidan av vägen, eller att inte använda farliga rengöringsmedel eller ogräsmedel.

Inte bara i meningen att återvinna, eller att dricka och laga mat med rent vatten och skriva på petitioner för att hålla naturreservat och skogar skyddade.

Allt detta är ytterst viktigt och bra.

Men något av det största arbete ni kan göra är att tala till Moder Jord som den kära och dyrbara gudinna hon är, och tacka och erkänna allt Hon gjort för er och allt som Hon är.

Och i samma ögonblick, förstå att Ni Tillhör Henne, och att ert liv obevekligen är fångat i Hennes välmåga.

Sedan, precis som ni skulle ha medkänsla och tålamod och respekt för allt Hon upplever nu, utvidga dessa samma höga avsikter mot er själva, för allt det omgörande och reviderande och omvandlande som pågår i alla era celler, eteriska och fysiska.

Kom ihåg att ni inte kan leva åtskilda från Hennes processer.

Så respektera båda med hela ert hjärta – ta er en särskild stund varje dag då ni tackar er kropp och ande för allt de gjort för er, och utvidga sedan samma Ljus och tacka alla som lever på och inom Jorden, och Jorden själv.

Och vet att när ni gör det, kommer denna vackra avsikt att bli förstorad många, många gånger av varje Ängel och elemental som arbetar med att hjälpa till vid födseln av den Nya Jorden, och med er egen Uppstigning.

Ni är här för att bevittna ett mirakel – släppandet av ett uttryck i detta Universum då det ger plats för ett mycket högre sådant.

Ni har bett om att få vara här i denna tid, och har givits den stora äran att få hjälpa till att föda och föra fram inget mindre än den jämna och hedervärda balansen hos det Gudomligt Feminina och det Gudomligt Maskulina, och tacksamheten hos tusen Solar kommer att nå er då ni låter er själva känna deras värme.

Namaste, mina kära!

Ni är inte ensamma i detta.

Vi är alltid med er.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

You may also like...