Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 21 maj, 2018

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

21 maj, 2018

Ett meddelande till Ljusarbetarna: Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, Ni som bringar in den nya Jorden!

Det gläder oss väldigt mycket att få denna stund för att tala med er idag.

Och vi kan se att ett antal ögonblick har dykt upp för er, vissa har att göra med er yttre värld, vissa handlar om era inre själv och allt det hänger ihop med ert ökande medvetande.

Gällande de materiella behoven i er värld, skulle vi vilja säga att det gamla systemet av svek i era finansiella system i sanning håller på att rasa ihop, något som ni har uppmärksammat.

Och i och med denna rörelse, är er eoner gamla reflex, som baserar sig på de många upplevelserna i de många Jordeliv som ni har levt, att känna att ”bistra tider har anlänt för oss, och vem vet hur länge de kommer att bestå”.

Denna era inom vilken ni lever, detta ögonblick på er Jords tidslinje, kräver av er att ni på ett mycket medvetet sätt släpper taget om denna omedelbara, triggade reaktion gällande överlevnadsbaserade rädslor och instinkter. Vi skulle vilja uppmuntra er, som alltid, att vända er inombords, i de stunder då livet känns som om det är uppbyggt på en skakande grund, när pengarna för hyran och avbetalningarna eller andra nödvändigheter ännu inte har kommit in och ni undrar över hur mycket längre ni kommer att kunna arbeta övertid och stressa och vända på slantarna för att kunna komma vidare.

Vi uppmuntrar er att inte se till de yttre omständigheterna, vilka kan vara långsamma att motsvara era behov, ändå kan de dramatiskt skifta på en endaste dag i och med att er energi skiftar.

Vi uppmuntrar er att dämpa era reaktioner, frågor och emotionella upprördhet tillräckligt länge för att kalla på och be om hjälp från de högre rikena, inklusive ert Andliga Team av guider, Ängla-väktare och ert högre själv.

Nåväl, deras vägledning kommer inte alltid att vara i skepnaden av en summa pengar som ögonblickligen når fram till er, fastän detta med all säkerhet kan vara fallet.

Men lägg märke till att det viktigaste alltid är att stilla ert mentala/emotionella tillstånd, för att försäkra er om att ni inte är ensamma, för att påminna er om att ni har färdats genom andra utmanande ögonblick i livet, och för att ta er hela vibration till ett fridfullt tillstånd.

Från detta tillstånd, kan ert sinne och kreativa inre resurser åter en gång öppnas upp för nya idéer, nya alternativ, nya handlingar att utföra, samt ett högre sätt att se på saker och ting, för de är inte längre infrusna i ett tillstånd av panik eller den inskränkta tankeprocessen hos någon som känner att det inte ligger någon tydlig väg framöver.

Vi är medvetna om att ni noggrant har övat er i att få panik, att känna er berövade resurser bara för att ni inte kan se dem direkt framför er i ett visst ögonblick.

Vi skulle vilja säga att i de stunder när ni inte är säkra på hur den ena eller den andra räkningen ska kunna betalas, så måste ni stiga upp och över och bortom, var er värld och dess smala mentala fokus i eoner har befunnit sig.

Det är nu dags inte bara för mod, för ni kanske inte känner er tillräckligt modiga i den stunden, men för villigheten att säga:

”Det finns något mycket större än denna skenbara brist och jag kallar nu på det att hålla mig vid liv, att stötta min Själ och mitt hjärta-sinne, min kropp och mitt Jordiska liv.

”Jag kallar på det som alltid finns där – den stora strömmen av oändligt Liv, Ljus och oändlig Kärlek som är Energi från Källan.

”Jag kallar på den Stora Anden att trösta och stilla min egen och hela mänsklighetens Själ, med att inse att vi är förenade med den på alla sätt, i alla stunder.

”Och jag kallar på den som JAG ÄR, mitt högre själv, min själ, mina Andliga guider och Ängla-väktare, att de i mig ska ingjuta de vibrationer som håller min Själ stark, mitt sinne avslappnat och öppet för nya lösningar, samt min vibration hög och öppen för alla former av Överflöd, i synnerhet finansiellt överflöd vid denna tid.

”Jag uttrycker mitt Tack för detta, samt för alla de storslagna gåvor som varje dag kommer till mig!”

Vi säger att ni inte alltid kommer att känna det som om ni letade efter en högre lösning.

Ni har tränat er i att tro att endast vissa människor i denna värld förmår ”klara sig väl finansiellt”, och att det är livsödet för den största majoriteten av mänskligheten att knega på, dag ut och dag in och ändå aldrig komma framåt.

Men i dessa utåt sett osäkra tider, så måste ni nu göra allt för att koppla bort er från dessa budskap och deras många former.

Er radio, television, era videos och filmer är fulla av bilder på människor som helt naturligt förefaller ha pengar utan att behöva arbeta hårt för dem, eller som åtnjuter en sådan framgång från sina arbeten att dessa inte verkar ha uttröttat dem.

Den andra sidan av dessa bilder är budskap om krig och fattigdom – sinnet leds sedan till att logiskt förena nödvändigheten av att majoriteten dör av hunger eller våld för att göra fåtalet förmögna.

Det val som ni sedan lämnas med, i egenskap av någon som passivt accepterar vilseledande propaganda såsom Sanningen, är att misströsta och ge vika för övningen i fattigdom och brist, eller att tro på att det endast kan gå bra för er genom att ni tar från någon annan.

Detta är det gamla, gamla paradigmet som ni i denna era av Jordens Uppstigning håller på att lämna långt bakom er. Ni kom inte hit för att oroa er över pengar eller någon annan yttre omständighet – ni inkarnerade inte den här gången för någon sådan existens.

Ni kom hit för att vara tacksamma, för att Älska, för att helt och hållet leva i det nuvarande ögonblicket, för att tacka, för att vara ert sanna själv på de sätt som gör er mest glädjefyllda.

Allt detta leder direkt till ett yttre Överflöd i dess många former, inte från det, såsom ni ihärdigt under flera århundraden har fått lära er.

Ifall ni börjar dagen, inte med Att-Göra-Listan, inte med påminnelserna om vilken räkning som förfaller när, och inte med känslorna av att hålla på att drunkna i ansvarsåtaganden innan ni ens kommer igång, utan i stället med insikten om den storslagna rikedom som ni redan innehar – så jagar ni ut genom dörren alla gamla övertygelser som gång på gång har försökt tala om för er hur litet, ensamt och obetydligt ert liv är.

För att nu förmå ställa er upp inför flera århundraden av lögner, svek och galenskap, så måste ni lägga anspråk på er Suveränitet, er skapar-guds-/gudinne-kraft samt er Glädje, allt i ett.

Och därför ska ni varje morgon sätta er ner tillsammans med ert Andliga Team, kära ni.

Ställ med all säkerhet en fråga till dem: ”Vad behöver jag veta?” medan ni även upprättar en lista på datorn, i ett häfte, i ert hjärta-sinne, på allt som ni är tacksamma för och allt som ni önskar skapa, samt gör anspråk på allt detta i egenskap av ett – era drömmar och visioner samt allt som ni redan har.

För det är svårt för Universum att ge er något som ni ännu inte har gjort anspråk på såsom varande en del av vilka ni just nu är och hur ni för tillfället lever.

Universum inväntar detta kommando som helt och hållet är vibrationsmässigt till sin natur, emotionellt framdrivet samt Andligt styrt.

Ifall den har lämnats att få köra sitt eget lopp, så kommer er vänstra hjärnhalva med all säkerhet att upprepa alla galna läror som har absorberats under era tidigare liv, er familjs övertygelser, era förfäders låga vibrationer samt desinformationen i er kultur.

Så stilla sinnet, när det högljutt börjar skria om hur ensam ni är i Universum när ni försöker ”komma framåt”.

Tala om för det: ”Jag kallar nu på allt som är mycket större än det här – inget mindre än kraften och skönheten i självaste den Gudomliga Kärleken – för att den ska överösa mitt liv med Överflöd på sådana sätt som är perfekta, synliga, permanenta. Jag Säger Tack Så Mycket!”

Ni är denna Gudomlig Kärlek, kära ni, annars skulle ni inte befinna er här just nu.

Namaste! Vi finns ständigt tillsammans med er.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Översättning. Aslög

Du gillar kanske också...