Arkturierna via Daniel Scranton, 31 januari 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 31 januari 2018

 

Skapa med icke-fysisk energi – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

Hälsningar. Vi är Det Arkturiska Rådet. Vi gläds åt att förenas med er alla.

Ni är det finaste exemplet av varelser i Universum som tar vad ni har till förfogande och arbetar med det och skapar någonting vackert i den fysiska världen. Ni har endast grundförutsättningarna tillgängliga för er, och likväl, se hur långt ni kommit. Titta på allt ni åstadkommit med de medel ni haft tillgängliga. Detta är vad ni kan skapa genom att använda de resurser som Jorden tillhandahåller.

Föreställ er nu vad ni skulle kunna skapa om ni hade använt de resurser som finns tillgängliga i det icke-fysiska. Vi pratar om energin som ni får från Källan, från era guider, från högre frekventa varelser som bara vill hjälpa, och från många andra källor som finns tillgängliga för er. Ni behöver inte göra allting själva och ni behöver verkligen inte göra allting med vad som finns tillgängligt för er i det fysiska riket.

Släpp in hjälpen som kommer till dig från hela Universum. Släpp in det och var väldigt tacksam att du har tillgång till så mycket. Visa för dig själv, och för alla oss som iakttar dig, vad du kan göra när du börjar få tillträde till icke-fysiska tillgångar på samma sätt som ni har fått tillgång till era fysiska tillgångar på planeten Jorden.

Vi pratar inte bara om att ni ska använda er fantasi här. Vi pratar om att få tillgång till energier som finns överallt omkring er och inom er, och med ingenting mer än era intentioner att erfara en specifik vibration. Ni kan skapa mycket mer än vad er fantasi tillåter er att tro.

När ni känner att ni är i ert flöde är det en underbar tid för er att utnyttja denna förmåga. Att ni har en underbar tid att nå dessa tillgångar som finns runt er. Gör det inte i ett tillstånd av förtvivlan. Gör det i ett tillstånd av nyfikenhet och med en önskan att samskapa, och ni kommer att bli förundrade av vad ni kan åstadkomma när ni nu är medvetna om alla redskap som finns till ert förfogande.

Vi är Det Arkturiska Rådet och vi har njutit av att förena oss med er.

Du gillar kanske också...