Ljuskollektivet via Eliza Ayres, 24 december

Teamet

Ljuskollektivet, 24 december 2015

Via Eliza Ayres

Ljusets återvändande

 

Meddelande till läsaren: ”Detta meddelande började med en personlig kommentar och förvandlades snabbt till ett kanaliserat meddelande.”

Här är jag i South Carolina på besök hos min Själssyster, en Kumaran, en dotter till Venus. Hur kan man i mänskliga termer uttrycka glädjen i att möta en sann syster i verkliga livet? Under många livstider har vi levt åtskilda, där var och en har spelat sin roll. Vi har träffats och delat minnen och halvglömda drömmar och lämnat varandra i tårar.

Återförenade står vi nu tillsammans för att förankra Kristus Gyllene Ljus på planeten, tillsammans med andra ljusarbetare och stjärnfrön. Nu har vi äntligen nått slutet på vårt åtagande för den här planeten. Ljuset är förankrat. Nu är det dags för människorna på denna vackra planet att ta upp den mantel som vi har burit genom århundraden.

Vi kommer inte att lämna er, men vi har övergett vår mänsklighet. Vi är Änglar, ett levande exempel på hur det är att bära Ljuset, att vara Ljuset, att leva i Ljuset, för allt liv på den här planeten och i Universum.

Vi förankrar nu djup medkänsla, som härrör från vår moderplanet, Venus. Direkt från Hennes folks hjärta, vars röster vi hör i våra drömmar. Vi förankrar denna stora kärlek som har bundit samman våra två världar i årtusenden.

Den Kosmiska Moderns energi har nu förankrats för att välsigna allt liv, för att befria dem som drabbats av smärta, förlust och sorg. Hon omfamnar alla som har känt sig vilsna och förvirrade. Hennes tårar är violetta droppar av transmutation, som tar bort smärtan och omvandlar den till regnbågens energier.

Alla vi Vägvisare, Stjärnfrön och Galaktiska Sändebud har varit tvungna att vandra genom Dödens Skuggdal och ut igen för att sedan gå in i Gryningsljuset, i syfte att visa den här planetens generationer att det kan göras och har gjorts av dem som är infödda på den här planeten.

Oavsett om er galaktiska hemplanet är Lyran, Andromederna, Plejaderna, Sirius eller någon annan planet, har ni gått igenom en erfarenhetsprocess för att skapa ett mönster som kan följas av dem som i framtiden väljer att göra uppstigningen.

På den här planeten finns det 151 miljoner människor som kan göra anspråk på att vara stjärnfrön. Ni är en liten procentandel av den nuvarande befolkningen på Jorden, men er närvaro här har gjort en stor skillnad. Och nu när ni har genomgått era egna rensningar och er uppstigning, har ert inflytande utvidgats till att omfatta hela regioner – i vissa fall hela kontinenter. Och eftersom var och en av er har anslutit sig till det Kristallina Nätet, har era kollektiva energier expanderat.

Tiden för fullbordandet är nu upp till volontärerna. Era kontrakt är, till stor del, kompletta. Ni kan nu välja att antingen gå eller stanna. Ert arbete är slutfört och ni har gjort det bra. Ni kan nu höja er till en ny nivå av att bara vara och släppa tvånget av uppdrag och bara njuta av det liv som kan levas här, om man är synkroniserad med det energiflöde som fortsätter att komma in på Jorden.

Ja, när ni ser på livet verkar det fortfarande som att det förekommer stora stridigheter, men ni har höjt er över det och kan se utspelet av kollektivets undermedvetna energier hos mänskligheten. Det pågår en kollektiv utrensning. Alla varelser spelar en roll i det, alla som har bidragit till dess skapelse.

Vi ber er inte att glömma allt ni har gått igenom, eftersom ni kommer att ha nytta av de lärdomar ni har fått erfara här på andra platser, dit Själen skickar er för andra uppdrag. För vissa är det här ett sätt att vara – de som bryter upp förstenade energier på platser som har blivit alldeles för täta för att livet ska kunna blomstra.

Det är som när våren bryter igenom i norr och vattendragen täpps till med skräp och det verkar som att det råder kaos. Utgallringen och reningen av de energier som nu kommer för att omvandlas, måste nu göras av dem som bor här. Ni har ett val att antingen fortsätta med ert arbete eller dra er tillbaka.

Vi ser att våra barn tar sig själva på alldeles för stort allvar ibland. Vi ser också att våra barn håller fast vid vissa idéer om hur saker och ting ska vara. Saker och ting är som de ska vara nu. I ert Hjärtas renhet kan ni känna det om ni lyssnar inåt. När allt känns mörkt är Ljuset fortfarande närvarande. Det behövs bara att ni erkänner dess Närvaro för att kontakt ska uppstå.

Vi har aldrig lämnat er. Vi uppehåller oss i Närvarons heliga hjärta. Vi viskar till er under dagen och vandrar tillsammans med er medan ni drömmer. Vi ber er att ha tillit och förtröstan. Det behövs både tillit och tro för att veta och känna att ni är älskade och att ni är Kärlek, inneslutna i en jordisk kropp.

Änglarnas, älvornas, elementalernas och de uppstigna mästarnas energier virvlar omkring er. Var medvetna om att ni när som helst har förmågan att återansluta er till dessa delar av ert utvidgade Jag, även när ni känner er som mest vilsna.

När ni har kommit till slutet av er mänskliga väg – den väg som ni lärde er att följa i detta livet – verkar det för en tid som om allt är förlorat. Men detta är det ögonblick när ni föds på nytt, en återuppståndelse och återanknytning med de delar av Jaget som ni lämnade bakom er när ni kom hit för att förkroppsligas.

Om ni, som ett stjärnfrö, känner att ni inte har fullgjort ert uppdrag och har en känsla av att ni är ofullständiga, kan det möjligen bero på kaoset i världen. Det här kaoset har inte ni orsakat. Det är helt enkelt en rensning av de mörka energier som har hållit mänskligheten nertryckt i århundraden. Nu har det starka ljus, som finns i mänsklighetens Gudomliga Blueprint, blivit förankrat och dessa människor har förberetts för att ta upp återuppståndelsens mantel för världen.

Det var tänkt att mänskligheten skulle vara Gaias vårdare och beskyddare, inte dess erövrare. Mänskligheten måste återigen lära sig att leva i harmoni med naturens rytm. Allt som inte är i resonans med naturens rytm kommer att frigöras och försvinna, men det är dessa människors ansvar att göra arbetet nu. Vägen har stakats ut och stenlagts och är lätt att följa när man väl har kapitulerat för de heliga energierna.

Det är inte nödvändigt att tro på någon särskild gud eller att utöva någon religion eller några dogmatiska läror. Följ bara era egna intuitiva uppmaningar. Var äventyrliga och släpp era dagliga bekymmer. Universum sörjer för dem som har tillit och tro på att de alltid är älskade och beskyddade.

Vårt syfte här är att tala till både den rutinerade Ljusarbetaren och de som först nu vaknar upp. Ni kan lära av varandra genom att lyssna på era berättelser. Ni kommer att höra era egna lärdomar eka i andras ord och veta att ni delar erfarenheter med alla ni möter.

Vi drar oss tillbaka nu, eftersom vår kanal är trött. Det har varit en tid av många avslöjanden för henne och hennes syster, avslöjanden som är alldeles för privata för att öppet dela med sig av för tillfället.

Vet att ni är älskade av dem ni ännu inte kan se. De står vid er sida under era vedermödor. När ni söker vägledning, när ni kapitulerar, kommer ni att möta dem i era drömmar.

Vi är Ljuskollektivet och vi hälsar er i det Nya Årets gryning, när ljuset återvänder till de nordliga breddgraderna. Det är en ljusfestival som delas av alla religioner och även av människor som inte har någon religion. Ljuset finns inom allt och det är er Moder/Fader Guds Kärlek som omfamnar er när ni sover.

Namaste.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

You may also like...