KONSEKVENSER & ÅTGÄRDER AV RON GILES!!!—–RV INFO, 19 augusti 2019

KONSEKVENSER & ÅTGÄRDER AV RON GILES!!!—–RV INFO, 19 augusti 2019

Per Staffan 19 augusti 2019

Disclosure – Banking and Currency (not channeled)

Livet kräver att vi fattar beslut. Dessa beslut har konsekvenser, vissa bra, vissa dåliga; några avsiktliga och andra oavsiktliga. Har vi någonsin fattat ett beslut om att göra något och senare önskat att vi inte hade gjort det? Om så är fallet går vi vanligtvis vidare till bedömning av skadorna och överväger sedan våra åtgärder för att lösa problemet. Oavsett resultatet är beslut en del av livet och det vi gör för att räkna ut i förväg blir en viktig del av beslutsprocessen. I företag kallas detta för riskbedömning eller riskhantering. Tricket är att bedöma risken före beslutet och avgöra om möjliga negativa konsekvenser är hanterbara.

RV-processen kräver att vi fattar många beslut före själva RV-mötet. Det är vårt ansvar att få tillräckligt med information för att kunna välja möjligheterna och komma med en plan. Om processen att fatta ett beslut är lätt, är det en västanfläkt, men om inte, måste vi bedöma risken för ett negativt beslut och mildra de negativa konsekvenserna för vårt en gång-i-livet-beslut för att vara säkra på att det är korrekt efter vårt bästa omdöme.

Många varningar har getts om att lyssna på guruerna som aldrig har haft rätt när de gav sina förutsägelser om när RV ska äga rum. Lägg till detta de ändlösa Zim-kursfluktuationerna och deras växelkurser med kontraktskurser, suverän kurs, förhandlade kurser, fram- och bakskärmskurser, i all evinnerlighet.

SANNINGEN ÄR:

 1. Det finns en ”ytterdörr” till inlösningsprocessen inom QFS. De som går igenom denna ”ytterdörr” kommer att lösa in utan problem. De som tycker att de är speciella och kan komma in genom en sidodörr eller bakdörren kommer tyvärr att sorgligt missta sig.
 2. Frisläppandet av 800-numren kommer att vara början på processen och kommer som en överraskning; ingen förvarning.
 3. Kurser för inväxling och inlösen kommer att vara en faktor i era humanitära projekt.
 4. Kontraktskurser är för gruppvalutaväxlingar som förhandlades fram för flera år sedan för de ”Första korgvalutorna.”
 5. Det finns inga Zim-kontraktskurser, endast förhandlade kurser eller ”erbjudna” kurser om du inte har ett Humanitärt Projekt.
 6. Varje enskild Zim-innehavare kommer att förhandla sin egen kurs enligt behoven i deras humanitära projekt.
 7. De Zim-innehavare som också har andra RV-valutor kan växla dem vid samma inlösenmöte.
 8. Alla RV/inlösenmedel kommer att placeras på enskilda konton inom QFS. Dessa medel kommer att vara de nya guldbackade digitala valutorna som använder digitala guldcertifikat för transfereringar.
 9. Centralbankens banksystem kommer att demonteras eller återanvändas för användning av auktoriserade agenter för QFS. Ett nytt finansiellt system kommer att inrättas med filialer som kallas Financial Service Centres. Normala banktjänster kommer att utföras inom de Finansiella Servicecentren.
 10. På grund av det faktum att det inte kommer att finnas några vinster när man handlar med pengar inom QFS, kommer vissa Zim-förmånstagare att ta över banksystemet och betala overhead- kostnaderna och de anställdas löner och förmåner för anställda som arbetar i den nya näringsgrenen, Centret för Finansiella Tjänster.
 11. QFS kommer inte att hantera gamla Fiat-valutor. Finansiella Servicecentra kommer att få i uppdrag att göra individuella utbyten från Fiat-valutor till guldstödda valutor. Inväxlad Fiat-valuta tilldelas ett guldcertifikat för användning i det nya finansiella systemet.
 12. Valutahandlare och andra finansiella institutioner som innehar kontanter kommer att genomgå en avstämning för att byta Fiat till guldstödda valutor. Inte alla kontantförvar kommer att lyckas i avstämningsprocessen. Orättmätigt erhållna eller olagligt erhållna pengar kommer inte att växlas in. QFS kommer att känna till de dåliga pengarna och blockera dem från att växlas in. Makthavarna har arbetat med detta i flera år.
 13. Alla Zim-innehavare kommer att få en strukturerad utbetalning av sina medel. Utbetalningstiden och ”räntesatsen” kommer att förhandlas med kvartalsvis, halvårsvis eller årlig utbetalning under löptiden. Räntebetalningarna kommer att fungera som en budget för användningen av medlen.
 14. Utbildning för användningen av QFS kommer att ges vid inlösenmöten, med webbplatsadressater för fortsatta utbildningsbehov.
 15. Kapitalbevis kommer att finnas tillgängliga för dig som vill köpa fastigheter etc.
 16. Ett tillfälligt Återkallningsbart Trust-dokument kommer att finnas tillgängligt vid inlösenmötet för dem som inte redan har en trust. Informationen kan ändras efter att du har sökt ett mer permanent Trustdokument.
 17. 800-nummer kommer att ges till alla för att användas till att boka in ditt eget möte. Du får frågan vilka valutor du har och ditt postnummer. Ett annat 800-nummer kommer att ges för att ringa och boka ditt lokala inlösen/växlingsmöte.
 18. Intervjuaren vid mötet kommer att vara en resurs för dig. De kommer att försöka ge dig alla pengar du behöver för din humanitära verksamhet. De har utbildats för att svara på alla dina inlösenfrågor. Skriv ner dina frågor innan mötet.

Det som pågår är processen för inlösen/inväxling. Du kommer aldrig att bli ombedd att ge serienummer för dina Zim-obligationer via telefon eller att skriva ner dem i e-post till en påstådd online-inlösenenhet. Det finns några tveksamma ledare för grupper som har sagt till sina människor att släppa sina Zim obligations-serienummer till en påstådd HSBC Wealth Management-grupp. Detta är ett bedrägeri och en fälla. De fick också höra att när de ger sina Zim-serienummer kan de förstöra sina Zim-obligationer och vänta på att deras betalkort kommer att komma på posten. Om du fortsätter enligt dessa instruktioner blockerar QFS denna aktivitet och du kommer inte att kunna lösa in dina Zim-obligationer. I bästa fall kommer du att behöva gå till domstol för att få dina pengar tillbaka, men de kanske inte returneras alls till dig, särskilt inte om du har förstört dina Zim -sedlar.

Många olika källor har varnat för bedräglig verksamhet. Det finns negativa konsekvenser som kommer att drabba dig om du fullföljer denna påstått säkra inlösenprocess. Ingen är speciell och ingen kommer att ges prioritet för inlösenprocessen – ingen.

”Dit en går, går vi alla”. Håll dig inom de gränser som har ställts upp och du kommer att göra bra ifrån dig. Om inte kan allt kanske inte vara förlorat. Som ett botemedel kan du rida på andra Zim-innehavare som gjort saker rätt. De letar efter bra människor att engagera i sitt humanitära arbete.

Kanske kommer det att vara dags den här helgen, men jag tror inte det. Vi får se.

Välsignelser till Alla,

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...