Vivamus (Sanat Kumara) via Kerstin Sisilla, 20 augusti 2019

Vivamus (Sanat Kumara) 20 augusti 2019

Vänner på Jorden. Jag är Vivamus.
Ni mår bättre i både kropp och själ när ni accepterar andras oliktänkande. Skydda er själva med ett Ljusets hölje och låt inte egot och känslorna ta överhanden. Det kan vara svårt när det gäller era närmaste, men minns att var och en har sin egen väg att gå. Ni är på Gaia för att lära er och de ännu ej vakna lär ni er mycket av. Blir situationen för ansträngande kanske det är dags att bryta kontakten, tillfälligt eller ej. Ert eget välmående är viktigt nu eftersom så mycket händer i era kroppar som bearbetas för att kunna ta in än mer Ljus. En dag i stillhet och vila är ingen förlorad dag. Det är ofta i pausen som kunskapen och visdomen sjunker in i medvetandet, inte sant? Så låt allt ske i sin egen takt, stress och frustration gynnar er inte. Försök att se Skaparens kärlek i allt runt omkring dig. Det händer mycket vackert och Ljust jorden runt. Dock döljs mycket av media, men om ni läser mellan raderna ser ni skeendet, eller rättare sagt känner och vet inom er att omvandlingen sker för fullt.
En del av er lever i rädsla för både djur och natur. En viktig del av uppstigningen är Kärleken till Moder Jord som ni i alla tider har levt och lever i symbios med. Naturen och djuren liksom era kroppar består av de olika elementen som Gaia en gång skapades av. Djuren var människans medskapare vilket ni åter behöver minnas för att förstå hur de ständigt hjälper er än i dag. Sedan urminnes tider har ni levt av och med djuren. Djuren ger er mycket kärlek, skönhet och glädje när ni släpper rädslan för dem och ger dem kärlek och respekt. Stundtals kanske rädslan bottnar i ett dåligt samvete därför att ni vet hur de plågas i storskalighet och massproduktion, liksom miljöförstöring och dödande för att endast använda päls, betar, horn eller annan kroppsdel. Det är dags att avsluta dessa övergrepp, vilket fler och fler på jorden nu arbetar för. Det betyder inte att alla tamdjur ska släppas fria utan att de blir omskötta, respekterade och behandlade på ett kärleksfullt sätt.
Det talas om kraftdjur. Om du upplever en speciellt nära kontakt med och längtan efter en viss slags djur så har du med största sannolikhet haft en mycket nära kontakt med det tidigare. Kanske under Gaias mycket gamla historia eller på en annan planet. Detta kraftdjur kan hjälpa dig även i dag eftersom kontakten finns kvar, även om detta djur är utrotat från jordens yta. Genom meditation och drömmar kan du återfå kontakten med detta eller dessa djur. Du knyter då en närmare kontakt till Moder Jord och hennes kärlek samtidigt som du kan be ditt kraftdjur om hjälp och kraft.
Inom er har ni hela sanningen om Gaias tillblivelse och därmed i förlängningen även om Människans historia och utveckling. Njut av stunden, djuren, naturen och visualisera den Ljusa framtid ni nu går till mötes.
Jag sänder er Kärlek, Ljus och uppmuntran. Er Vän Vivamus

You may also like...