Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert   8 januari 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 8 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 8 januari 2018

Flera källor har bekräftat ett stort hot inträffade igår den 7 januari och neutraliserades av Alliansen.

RV-frisläppningen som planerades igår var militärt bedrägeri.

Ett hot uppstod och det neutraliserades, kabalen föll för betet som förväntat.

Det finns bara så få kabaler kvar, så småningom så kommer det inte att finnas några fler av dem.

RV är återigen planerad att släppas idag.

Militär bedrägeri igen eller inte? Ingen vet … Det är meningen.

Om inga fler hot uppträder kommer Alliansen att börja övergångshändelsen. Det börjar med RV, sedan GCR och GESARA.

Segern är vid horisonten

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

Du gillar kanske också...