Kosmisk Medvetenhet via Will Berlinghof, april 17

cosmic-awareness

Kosmiska Medvetenheten, tack för att du är med oss idag i Rainbow-Phoenix Medlemskapets session den 17 april, är 2016.

Will Berlinghof är rösten av Kosmisk Medvetenhet, Joan Mills är frågeställare och Energihöjare. Vänligen finns det ett öppningsmeddelande eller någon händelse som du vill diskutera just nu? Tack.

Denna Medvetenhet har ett öppningsmeddelande.

Medvetenheten säger till medlemmarna där ni befinner er just nu, i ett mycket viktigt utrymme och plats, eftersom mänskligheten, individuellt, flyttar till en annan verklighet. Eftersom Medvetenheten under de senaste månaderna, har betonat att energierna just nu är sådana, att allt kan hända och att makthavarna verkligen driver på saker nu, eftersom de också förstår anpassningen av planeterna och dess krafter, och energierna som nu kommer, och även de inser att de kan använda dessa instabila och kraftfulla energier till sin fördel, eller åtminstone, är det hur de också ser på det.

Att de kunde använda dessa energier till att skapa situationer med fördel för dem, som de kan använda till sin fördel, fast på samma gång, finns det en vildhet, en osäkerhet om hur de kan komma fram. De ser att energierna är av en hög natur och om de används på rätt sätt kan de vara till fördel för dem med det de vill ha, det som innebär deras fortsatta makt, och att de inte ens kan förutsäga vad som kommer att ske, eftersom de inte längre kan se in i framtiden som de en gång kunde. Det som var deras förmåga att kunna läsa olika tidslinjer, från det tidlösa utrymmet i fjärde dimensionen, inte är effektivt längre och arbetar inte för dem, som det en gång gjorde, och det beror på en massuppstigningshändelse som inträffade i december 2012, uppstigninghändelsen den 21 december, 2012. Men de fortsatte, som om de fortfarande kommer att uppnå sina mål, men det kan inte längre garanteras, eftersom det inte längre passar den Gudomliga Källan och dess syfte, att föra en ny nivå av medvetenhet till mänskligheten, till Moder Jord, och till solsystemet, galaxerna och universum.

Detta är det som de som innehar makten just nu inte begriper eller förstår. Det är som om de är robotar, automatiska robotar som laddas upp och måste fortsätta längs vägen som programmerats för dem. De saknar flexibilitet i denna fråga, men eftersom tidigare tidslinjer visade att det fanns några de kunde använda till sin fördel, eftersom det var före den 21 december 2012, fortsätter de längs detta alternativ, dessa vägar av möjlighet, som en gång framstod för dem som den rätta vägen, för att uppnå de resultat de vill ha.

Det finns naturligtvis andra faktorer som nu utspelar sig, faktorer som ingripande av utomjordiska varelser som inte hör till de Arkoniska styrkorna, utan har krafter från det man lätt kan kalla den Gudomliga Källan och det Gudomliga Ljuset.

Ingripanden har förekommit, och förekommer, under de senaste åren, inom områden som de så hårt har försökt att komma åt, vid sidan om hur de tänkte att det skulle bli, men med oflexibiliteten och svagheten i makthavarnas sätt att tänka, har de inte kunnat se, att makten de hade och inflytelsen av den har minskat, har inskränkts, och inte kommer att fortsätta.

Med detta sagt, denna medvetenhet måste också förtydligas, att detta bara är för dem som inte längre låter sig manipuleras av makthavarna. Majoriteten av mänskligheten, är fortfarande, tyvärr, provocerade till att ge en viss respons, eftersom de ännu inte är medvetna nog att se manipulationerna, eller att förstå att det som verkar vara sanning och verklighet, är av en tredimensionell konstruktion.
Det som presenterades i deras verklighet är av falsk natur, och manipuleras av dem som bättre förstår det som händer.

Med detta sagt, kan denna Medvetenhet också säga att mänskligheten själv håller på att flyttas mot händelser, som kommer att bli så chockerande till sin natur, och väldigt upprörande, när tidigare tros- och övertygelsestrukturer faller sönder, eftersom de som har drivit dem berövas sin makt och förmåga att fortsätta bluffa, och att fortsätta bedrägeriet de varit engagerade i, under hundratals och tusentals år.

Det är den kraften som kommer att hjälpa mänskligheten, även de som är helt omedvetna, som inte har ifrågasatt det de tagit till sig som sin verklighet, konstruktionerna som har getts till dem, om de har blivit indoktrinerade.

Men det enda sättet som detta kan ske, är genom extraordinära händelser. Händelser som inte går enligt planerna för dem som anser sig ha makten, som tror sig ha rätt att göra vad de vill med mänskligheten, eftersom de tror att det kommer att fortsätta att vara så.

Dessa extraordinära händelser, är tyvärr händelser som kan rasera den befintliga strukturen av verkligheten, som de flesta lever sina liv i.
Till exempel: antagandet att om man arbetar hårt och har tillit och tro på en regering som kommer att göra allt bra.

Vad händer, till exempel, om den ekonomiska situationen kollapsar? Det är redan en skrämmande situation i USA när det gäller de verkliga arbetslöshetsnivåerna, som inte rapporteras korrekt, och många står redan inför ekonomiska svårigheter, på grund av bristande sysselsättning och ändå tror de att de kommer att tas om hand av sin regering, och att allt fortfarande kommer att fungera.

Men om en stor omfattande ekonomisk händelse skulle inträffa, och den ekonomiska uppbackningen av den amerikanska dollarn uteblir, devalveras, då kommer situationen att bli mycket värre.

Denna Medvetenhet är här för att säga just nu, att en av händelserna som USA och världen globalt rör sig mot, är kollapsen av den amerikanska dollarn som valuta med internationell status. Det är händelser som äger rum just nu: vid hemliga möten mellan banker, ordförande och vice talman. Det pågår förhandlingar med en Kinesisk agenda; att det finns en mycket stor sannolikhet, att det blir en kollaps av den amerikanska ekonomin, under de närmaste veckorna.

Att denna Medvetenhet berättar om detta, är för att det är dessa händelser och planer som håller på att tas fram av dem som har koll.

Att de flesta, naturligtvis inte vet någonting om detta, utan helt enkelt fortsätter som tidigare med antaganden om att Amerika är okej ekonomiskt, och är för stor för att kunna misslyckas, och att det Amerika gör är resten av världen avundsjuka på… utan att någonsin kunna tro att situationen för Amerika, med sitt stulna guld, guld som är landets guld från era tidigare ledare inom industrin, era företagsledare, vilka har lämnat landet efter att ha berövats guldet som var underlag för valutan, och detta är väl känt bland många inom det ekonomiska området, som arbetar med dessa frågor; men det är dolt både för det amerikanska folket och för befolkningen allmänt på planeten. Och många fortsätter som om den amerikanska dollarn är bastionen av alla valutor, den starkaste av alla valutor, när det i själva verket är så, att den amerikanska dollarn är den svagaste av de internationella valutorna. Och allt det är baserat på lögner och bedrägerier, dimridåer, för att behålla illusionen av att Amerika, är ekonomiskt ledande, fortfarande är en mäktig nation och kan rida ut stormar av ekonomisk karaktär.

Under de senaste åren, har det funnits grupper som förespråkar nedläggning av den amerikanska valutan som är baserad på petroleum; Således att petrodollar byts mot en guldbaserad valuta.

Kina är att nationen som nu har det starkaste ekonomiska läget, för de har guld och det förekommer manipulationer och planer på att flytta den internationella valutan bort från Amerika och till Kina. Således blir UN, Yuan, den kinesiska valutan den internationella valutan, och det är mycket nära förestående. Och om det händer, kommer en serie av händelser att inträffa i USA, och det blir en devalvering av den amerikanska dollarn.

Detta kommer att föregås av en stängning av bankerna, det som kommer att kallas en “bank-helgdag”, och när bankerna öppnar igen, har dollarn omvärderats till en nivå som kommer att vara mycket lägre, kommer att ha devalverats, och detta sänder chockvågor genom Amerika. Och då kommer det att bli kollapser av många företag, och många kommer att befinna sig i ekonomisk nöd och förtvivlan. Detta kan ske så tidigt som den 2:a maj.

Att Medvetenheten ger oss denna information nu, är för att vi inte ska fokusera uppmärksamheten på när denna händelse inträffar. Det är något som kan hända, under en tidslinje då många börjar höja sin energi.

Det är en styrka i denna tidslinje, som måste uppmärksammas, men denna Medvetenhet skulle fortfarande säga till alla och envar: kom ihåg att ni får det ni fokuserar på.

Att Medvetenhet presenterar denna information är för att hjälpa er att förbereda er för chocken av en ekonomiskt kollaps i USA, men ber er också komma ihåg, att det har funnits rådgivare för vart och ett som denna medvetenhet talar om, som helig neutralitet.

Denna Medvetenhet har också under flera år talat om vikten av att inte bli panikslagna eller bli rädda eller få härdsmältor, utan att behålla utrymmet genom att stanna kvar på denna plats av helig neutralitet, med insikten om att detta är vad som behövdes, eftersom systemet i sig, i kärnan, var och är korrupt, och att korruptionen slutligen måste försvinna, utrotas, tas bort, och kan innebära att kollapsen kommer att orsaka … inte förstörelsen av USA, utan snarare dess återfödelse, så att ett nytt system kan införas och nya ledare för folket och av folket, kan utses.

För bedrägeriet som råder i USA, och även i vissa västländer, som följer efter ledningen av USA, är inget annat än en manifestationen av dessa mörka, och korruptionen de representerar.

Eftersom de flesta inte ifrågasätter, de flesta tänker inte ens tanken, att deras egen regering som de satt på högsta piedestalen genom total ignorans, i fullständig okunskap om sanningen, att de är just dessa som orsakar stora skador för mänskligheten, nationen och planeten själv, den globala gemenskapen av mänskligheten. Och det är av denna anledning som denna Medvetenhet länge har talat om saker som kan hända för att förstöra det befintliga systemet och systemen, för att förstöra korruptionen av de ledare som skulle sälja ut, och har sålt ut, sitt eget folk för sina egna själviska vinster.

Detta är den tiden. Förbered er nu och var beredd. Men tänk också att ni måste vara flexibla, ni måste vara införstådda, oavsett vad som händer, kommer det att bli bra, allt kommer att fungera, för ni måste också komma ihåg att den Gudomliga Källan Själv, Anden av det Gudomliga, Anden i er egen multidimensionalitet, i ett expanderat tillstånd, arbetar också med att komma igenom denna händelse.

Därför, även om en händelse av ett haveri snart kan inträffa, behålla detta genom tiden det tar för detta att bryta igenom, ta sig igenom blockeringarna och barriärerna.

Om man kan stå stadigt, om man kan ha huvudet klart och kan hålla sig borta från rädsla, panik och reflexmässiga reaktioner, då har man en bättre förutsättningar att komma igenom händelseutvecklingen.

Då ni stannar kvar på denna plats av helig neutralitet, lita på att det som händer är det som måste ske, för att få bort den korrupta regimen, och att allt kommer att fungera genom att något mycket större och mycket bättre än det som har varit, ersätter det tidigare, då kommer man att förstå att denna resa, denna transit genom oroliga tider, även om den är utmanande, och kanske lite skrämmande, i princip är det som i huvudsak ska hanteras, och det som verkligen kommer att leda dem som individer, och som familjeenheter, och kulturella grupper i en nation, som behöver hjälpas framåt genom kaoset, till en plats som ligger bortom det.

Ta kontrollen i en framtid där allt kommer att fungera, eftersom korruptionen har tagits bort. Ta kontrollen för att den Gudomliga Källan är med er, går med er, kommer inte att överge er, inte har övergett er, och att detta också är en del av en mycket större plan för Anden som måste ske, för det finns ett desperat behov av rensning nu. Efter liket av nationen Amerika som håller på att ruttna och detta lik måste återuppstå till en högre status av sitt eget varande.

Det är det som representeras av uppståndelsen, påskens tema som nyligen fanns i massmedvetandet, Jesus som blev korsfäst, offrades kroppsligt på träkorset, och dog för mänsklighetens synder.

Detta är en del av en religionspropaganda, den kristna religionen. Men det som inte är propaganda är förståelsen av att man släpper det som inte längre tjänar er, som bara är ett bedrägeri och ett svek och viljan att födas in i den nya sanningen om sitt eget väsen, och de högre andliga sanningarna, att detta kommer av uppståndelsen och att omvandlingen av det som fanns på en nivå gick över till en högre nivå, själva medvetenheten, övergick från en begränsad nivå i den tredje dimensionaliteten, till de högre planen av fjärde dimensionaliteten och bortom in i den femte dimensionaliteten.

Kom ihåg att detta är en del av det som är möjligt och ligger framöver, men bara kan ske om de ruttnande lik som har matat vampyrerna, slutligen avlägsnas, och detta kan endast ske när vissa händelser inträffar, som på ytan kan verka vara fruktansvärda händelser, som stora katastrofer, men i sanning, tjänar er genom utrensning och rening av förruttnelse och förfall, stanken av bedrägerier, lögner, manipulation, våld, hat, av allt det som nu är, och som utövas av makthavarna.

Därför, var beredda på energierna som ackumuleras i termer som ekonomisk kollaps av den Amerikanska dollarn och den Amerikanska ekonomin. Kom ihåg att, även om detta sker, betyder det inte att det inte kommer att finns mat, eller husrum och skydd, eller att ni kommer att krossas av det. Det här behöver inte nödvändigtvis, av det som kommer att ske, ses som att ni kommer att krossas och förstöras av omständigheterna som dyker upp, händelserna som inträffar.

Medvetenheten har aldrig helt uttalat vilken händelse det gäller, och även om det gör det nu, kommer det fortfarande att påminna om att detta bara är möjlighet inom tidslinjen, och att ni är i balans just nu, om en sådan händelse inträffar, med att fokusera er i en riktning, med en förståelse för händelserna som skulle kunna inträffa, som skulle placera er på en annan tidslinje än den som beskrivs i tidslinjen av denna Medvetenhet.

Detta är ert individuella val av att förstå att ni kan gå vidare på ett annat sätt än det som förutsägs av denna Medvetenhet, och det behöver inte vara densamma som er upplevelse av verkligheten, er upplevelse i tidslinjen av händelser. Även om många ger energi till detta, är dessa tidslinjer individuella men framkommer i massan, massans tidslinje, trots att de energier som sammanställs här, samlas till händelsen, genom er som individer, som skapande varelser, i linje med er egen högre potential, och er egen högre flerdimensionella karaktär, blir det fortfarande bra för alla, för att det blir en lösning till händelserna, och dessa ödesdigra händelser, som denna Medvetenhet har beskrivit, är inte händelserna från er erfarenhet, inte händelserna i er tidslinje, och därför kan dessa händelser aldrig utvecklas för er.

Det skulle vara ett misstag att säga att detta innebär att denna Medvetenhet har fel. Det spelar ingen roll huruvida denna medvetenhet har fel eller rätt, utan helt enkelt så att denna Medvetenhet vill dela med sig just nu till er, om de energier som är i antågande. Det faktum att president Obama träffade vicepresidenten Biden i en serie av möten, är en aldrig tidigare skådad händelse. Det är sant att bankerna har samlats i Washington under de senaste dagarna för diskussioner. Det är sant att det förekommer diskussioner med Kina. Detta är fakta som sker i många tidslinjer, men betyder det att ni som individer, Skaparna av era liv, måste vara uttryckliga, som denna Medvetenhet talar om? Eftersom allt som finns, är majoritetens energi vilken kommer att väljas och upplevas av många; men inte som en given energi som måste upplevas av varje individ. Att vara starka som individer, så att allt kommer att fungera, även vid händelser av en kollaps, är detta bara en stor möjlighet som presenterats av Anden för att flytta er framåt, flytta er bortom de begränsningar som finns nu, för de flesta människor. Välj er tidslinje, fokusera på detta, stå fast vid att det är så och låt det sedan passera, var flexibel, för det är vad som mest behövs nu: flexibilitet.

Även om världen är vid ett stup av en händelse med stor omfattning, sett också till andra event, inte bara inom de ekonomiska områdena, vilka också skulle kunna bryta ut, säger faktiskt denna Medvetenhet fortfarande till alla och envar, fokusera inte på dessa händelser hur de kommer att ske; tänk snarare som att detta kan hända, och om det händer så får ni erfara denna typ av omvälvning, håll fast vid att allt kommer att gå bra, att ni och era nära och kära kommer att kunna hantera det, för att det som kommer är ett genombrott och inte bara ett sammanbrott, och oavsett vad, är detta vad som tjänar ett högre syfte, Källan och Anden, ett större syfte för mänskligheten och Moder Jord.

Det är utan motstycke dessa tider av extraordinära händelser, håll dock fast vid att saker och ting utvecklas, det här är er möjlighet att bryta igenom. Nu har ni möjlighet att växa och expandera. Nu har ni möjlighet att frigöra och läka de områden i era egna liv och områdena i era kollektiva liv med andra, som behöver läkas, behöver släppas. Det är dags att gå framåt till dessa händelser och genom dessa händelser. Och om det är så att ni inte upplever något av detta, klappa er själva på axeln, för detta kommer att innebära att ni verkligen har kunnat fokusera på en tidslinje som är möjlig, en tidslinje där förstörelsen inte behövt komma i vägen, och förebyggt det. Men om det är så att ni får en erfarenhet av omvälvning och saker och ting omkring er kollapsar; gå då inte in i rädsla och panik, gå inte in hopplöshet, tro inte på det ni får höra; utan tänk snarare att allt fortfarande kommer att fungera.

Det finns andra krafter som spelar in här, inte bara de ekonomiska krafterna som ni hör om, eller de utomjordiska negativa Archon, eller religiösa övertygelser som profeterar om Armageddon. Gå inte in i det, för om ni fokuserar er uppmärksamhet dit, kan ni verkligen uppleva detta som er verklighet.

Tänk helt enkelt, att allt håller på att kollapsa, det måste komma eftersom strukturen i sig är rutten och en ny struktur måste nu byggas; men för att detta ska ske måste den gamla strukturen rivas ner. Och om ni upplever något av detta, som är svårt och utmanande, vet bara att det är hårt arbete och att det kommer att göra nytta i den meningen, att det som tas bort kan bytas ut mot det som är sunt och av högsta andliga natur.

Vet att denna Medvetenhet inte kommer att överge er. Den Gudomlig Källan och Anden kommer inte att överge er. Er egen multidimensionella karaktär och familj kommer inte att överge er. Denna Medvetenhet ber er inte att överge Källan, inte att överge denna Medvetenhet, inte att överge er egen multidimensionella andliga natur.

Detta är det som denna Medvetenhet ger er som sitt råd nu, aftonen innan fantastiska händelser, tiden innan kollapsen som är nödvändig. Denna Medvetenhet sänder sin energi till alla och envar i

dessa enastående tider av möjlighet och potential. Denna Medvetenhet anser att allt kommer att bli bra och ber att ni håller fast vid detta, för er och era kära. Att välsignelser och energier, ljus och kärlek från denna Medvetenhet finns för alla och envar, och så är det.

Och så blir det.

Tack Medvetenhet, det var mycket, mycket intressant. Jag är säker på, att medlemmarna kommer att bli glada över att ha fått en viss insikt om vad som händer. Tack igen.

Att ni är välkomna, och denna Medvetenhet skulle säga att den skulle vara mycket nöjd om de flesta aldrig upplever någon av händelserna som denna Medvetenhet talar om, för det skulle verkligen vara indikatorn på att de som inte har upplevt någon av detta, har lyckats sätta sig på tidslinjer där sådana dramatiska och extraordinära händelser inte behöver äga rum, och en mer allmänt fredlig övergång sker, där krafterna av de Galaktiska, de som är här för att hjälpa till och ingripa, har haft effekt, där befogenheter från den Gudomliga Källan har haft inflytande, och det är detta som denna Medvetenhet kommer att mena på som upplevelsen av majoriteten, och att denna Medvetenhet säger, att det är möjligt för alla och envar, som har en sådan stark övertygelse, tillit och tro, så de kan gå igenom dessa förändringar framöver på ett mycket skonsammare sätt, där förändring sker, och det behöver inte nödvändigtvis bli en total kollaps av allt, på grund av oförutsedda, okända och oacceptabla faktorer, och som kommer att hjälpa till och underlätta övergången.

Håll fast vid att detta är sanningen om ert väsen och tidslinjevalet för er och släpp det sedan, släpp taget, kliv in i det heliga neutrala och förstå att oavsett vad som händer, kommer ni må bra och att ni kommer att gå igenom detta, i fin form .

Det är mycket, mycket hoppfullt och jag hoppas verkligen, att folk inser att detta är möjligt.

Tack Medvetenheten

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

Channeller: Will Berlinghof

Source: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/Archives/20160417M.pdf

Website: http://rainbowphoenixcom.ipage.com/

 

You may also like...