Saul via John Smallman, 23 april, 2016

56

Saul

via John Smallman

23 april, 2016

Ljuset i Guds Kärlek lyser klart på er när ni löser upp alla hinder och missuppfattningar.

Vi är alla ett, om vi inte vore det så skulle vi inte kunna känna denna intensiva längtan efter en relation, att få känna sig förenad, att vara älskad, att få bli sedd, att få erkännande, för att i sanning vara separerad skulle innebära att det inte fanns något behov och någon längtan eller önskan om samhörighet. Enhet är vår eviga sanna natur från vilken vi aldrig kan separeras. Känslan av separation som nästan alla på Jorden upplever, beror på en känsla av saknad, som har orsakats av det kvardröjande bleka minnet av att alla har en samhörighet med Källan.

Ni är Ett med Källan, men i separationens spel, som mänskligheten spelar, verkar Källan vara ett externt väsen som i allra högsta grad är fjärmat från mänskligheten, kanske till och med omedvetet om mänskligheten. Detta är extremt smärtsamt för den som känner sig vilsen och vars enda önskan är att för evigt bli älskad – och varje människa är denna vilsna, som driver på en ocean av Kärlek och skenbart är oförmögen att få tillgång till den.

Att ha tillgång är alltid möjligt, men det krävs av er att ni släpper taget om ert grepp om era illusoriska aspekter av illusionen, nämligen, för att bara nämna några: dömande, klander, skuld, avund, förbittring, hat och all önskan om upprättelse från dem som har begått en orätt mot er, eller en önskan om att de ska bli bestraffade.

Kärlek är Kärlek. Inom Den finns inget utrymme för något som inte är i fullständig harmoni med Den, för i Sig själv är Den redan helt och hållet fullkomlig. Allt kännande Liv är fullkomligt, för det är Kärlek, och gällande detta finns inga undantag. Alla negativa dömande och fördömande aspekter i illusionen samt övriga aspekter som tävlar med dem, är overkliga och kan inte träda in i Verkligheten, det enda tillståndet av existens. Det som är overkligt förblir för alltid overkligt, osynligt och icke erkänt av Kärleken, för det är obefintligt och inte närvarande, inte någonstans.

I eoner har heliga, mystiker, guider och profeter dykt upp bland er för att informera er om detta, och i eoner har de blivit ignorerade eller missförstådda. Men slutligen har ett stort antal människor i alla delar av världen erkänt medvetenheten om att konflikt, fientlighet, hat och önskan om eller avsikten att bestraffa syndare eller fienden är kontraproduktivt och att detta inte fungerar. Som ett resultat görs val på gräsrotsnivå, att mötas i vänskap med dem som har en annorlunda trosuppfattning, kultur, nationalitet och livsstil, för att diskutera och kartlägga de många områden, i vilka man har samma behov och önskningar och att förstå skillnaderna mellan dem som leder till konflikt, för att kunna lösa dem till allas fördel.

Det som just nu i er andliga utveckling sker överallt på er vackra planet, är sannerligen underbart. Plötsligt, under några få årtionden, kommer människor, som har levt i ständig rädsla för dem som på något sätt har varit annorlunda än dem själva, respektfullt samman för att hedra varandra i en fridfull dialog och för att få lära sig förstå varandras seder och bruk och livsstilar så att mänskligheten ska kunna helas. Kärlek helar och överallt runtom i världen samlas människor med avsikten att ge kärlek och helande till varandra. Ett kollektivt beslut har fattats gällande att ha för avsikt att utan undantag acceptera och ära varandra, och därför kommer detta att uppnås. Ja, naturligtvis kommer det att förekomma återfall och misstag kommer att begås, men den kollektiva avsikten att hela varandra har tagits och därför kommer ett världsomspännande helande av fiendskap och meningsskiljaktigheter att uppnås.

Vad är er uppgift som Ljusbärare, Ljus-upprätthållare eller Ljusarbetare? Nåväl, ni vet det, för ni har så ofta fått höra det och blivit påminda om det och det är att vara kärleksfulla i varje stund och i varje situation, med vetskapen om att när ni är det, så är alla Ett och att när ni ärar och respekterar denna sanning, så kommer Ljuset i Guds Kärlek att lysa klart på er när ni löser upp alla hinder och missuppfattningar och låter friden segra.

Men för den största majoriteten av mänskligheten verkar illusionen vara mycket verklig och överallt på planeten kan definitivt en hel del lidande upplevas. Det verkar också vara så att när man är sårbar och kärleksfull så lämnas man öppen för utnyttjande och svek, och det kan tydligt ses att utnyttjande och svek i eoner har varit allmänt utspritt över Jorden. Det som nu har trängt in i människors medvetande är insikten om att försöken att hela människorna och planeten, utan att förändra hela det hierarkiska styrets system, som endast gynnar dem som befinner sig i olika maktcentra, inte kan lyckas. Att fortsätta använda militära metoder för att lösa problem, som uppenbart inte fungerar för att etablera fred på Jorden, är helt klart sanslöst.

Dessa metoder planerades för att hålla kvar makten i händerna på en oligarki bestående av de största världsmakterna, vilka i sin tur stöttade baktalande autokrater, som hade blivit utplacerade på strategiska platser, för att kontrollera och förslava sina respektive befolkningar. De senare blev tid efter annan störtade av lokala revolutioner, och gav i och med det ett intryck av att folkets makt skulle kunna vara effektiv, medan man samtidigt försäkrade sig om att oligarkin fortsatte hålla i maktens tyglar.

I och med att ett allt större antal människor fick tillgång till utbildning, först genom uppfinnandet av tryckpressen, vilket ledde till att ett stort antal tidigare icke-läskunniga människor lärde sig att läsa och börja utbyta idéer, nyligen följd av att den omedelbara världsomspännande kommunikationen blev tillgänglig för alla, så är nu medvetenheten utbredd gällande hyckleriet i retoriken som används av dem som befinner sig på de höga posterna, medan de har kämpat för att bibehålla sina positioner av inflytande och makt.

Nu har överallt i världen bildats rörelser och organisationer, som mycket effektivt arbetar för att skapa nya mindre system, vilka kan uppfylla behoven i lokala samhällen och fylla tomrummet när de gamla systemen håller på att falla sönder, vilket nu sker, för att sedan kollapsa. Dessa grundar sig på att man ska respektera och hedra de människor man ska tjäna – i ordets sanna bemärkelse – när man på lokal nivå arbetar med en riktig förståelse om de lokala behoven. Tidsepoken för stora regeringar och internationella storföretag håller på att komma till ett slut för det är mycket tydligt att de har varit extremt skadliga för mänskligheten och planeten – förslavande och förstörande i stället för att vara väktare och mentorer, mänsklighetens sanna roll.

Förändringens vindar blåser och det finns få som inte i viss mån är medvetna om att det förhåller sig på det viset. När upplysta grupper av kärleksfulla människor runtom i världen fortsätter att bilda samhällsgrupper, som är omhändertagande för att hjälpa till att skapa en Ny Värld, där Kärlek är den energi som flödar, med skaparkraft och harmoni, så kommer alla att upptäcka att de har en viktig roll att spela och för vilken de i sanning kommer att äras. Ingen kommer att bli övergiven, lämnad vid vägkanten, kämpande för att anpassa sig, för samhörighetskänslan som håller på att växa fram i hela världen, kommer kärleksfullt att omfamna alla som är behövande, med försäkran om att alla kommer att bli sedda, erkända och uppmuntrade till att inta sina platser i den gemenskap som de deltar i.

Kärlekstsunamin omfattar allt, omfamnar alla och har nu helt och hållet etablerats överallt i världen. När ni gör er dagliga eller ännu mer frekventa resa inombords, till er heliga inre helgedom, öppna era hjärtan PÅ VID GAVEL så att hela kraften av Dess Närvaro sprider sig över er med värmen och vissheten i er fulla acceptans, som ett älskat Guds barn i en oföränderlig och evig relation med er kärleksfulle Fader.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

The Light of God’s Love shines brilliantly upon you dissolving all obstacles and misunderstanding.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...