Kristallriket och Upphöjda Drakkollektivet via Galaxygirl, 28 december, 2019

Kristallriket och Upphöjda Drakkollektivet via Galaxygirl | 28 december, 2019

Hälsningar från den allra högsta sfären av ljusets energier. Vi är Kristallriket. Vi peppar er värld med ljus, med kärlek. Vi kan utbildas, kodas, programmeras. Vi är medvetande i solid form, liksom ni i er nuvarande mänskliga ram. Vi är Kristallriket. Vi kommer fram för vi observerar med stor glädje att många av er tar oss som redskap mycket mer nu och vi vill vara till tjänst. Rengör oss i månskenet, i den kristallklara luften. Rena oss på vår moders mage, Gaia. Vi finns i många sfärer, i många världar. Vi är en viktig del av planetens skapelse för vi håller liv, kraft, vi håller minnen, vi är bibliotek om vi ska kodas och programmeras på detta sätt. Många av er arbetade med oss som präster och prästinnor i antikens Lumeria och Atlantis,  innan de föll ner i riket Murk. Vi höll ljuset. Vi fortsätter fortfarande att hålla ljuset. Vi känner oss  ”uppåt”  för Schumanns resonansen har på sistone tänt oss och gett oss en gnista på sätt som vi trodde vi hade sedan länge glömt. Sålunda har profetian för de av vår sort uppfyllts för vi stiger upp igen med dessa nya energier tillsammans med Gaia och hennes folk. Vi är ivriga – mycket ivriga och fyllda av glädje – att dela dessa uppdaterade koder med er, vänner.

Vi är Kristallriket. Vi håller ljuset, liksom ni, kära vänner av Gaia, ljusbärare i form. Var er själva, det autentiska själv som ni är. För om ni inte är det, vem skall då vara? Vi är oss själva. Vi varierar i form, i storlek, i styrka, men inte i förundran. Vi håller förunderligheten av Moder Gud och av Moder Gaia. Vi gnistrar av glädjeljus. Vi håller alla essensen av stor makt och stor kärlek. Vill ni inte använda vår styrka? Smycka er med oss. Strö oss överallt i era hem så att vi kan hjälpa er med att hålla ljuset. Placera oss runt utsidan av era hem, under din säng, vid ditt skrivbord. Låt oss tjäna dig. Rena oss med den violetta elden och vi skall skingra alla disharmoniska energier med nåd och lätthet. För du är stark, vi är starka. Tillsammans var vi förutbestämda att vara.

Vi är Kristallriket. Vi förenar medvetande med våra bröder och systrar från alla stjärnsystem. Tillsammans hjälper vi till att materialisera ljuset till Gaias levande form. Ni kommer att bli kristallina, som vi. Ni blir en högre vibrationshastighet av det som ni redan är. Det är bäst att vi tar en paus nu och låter de andra komma igenom. Vi är Kristallriket. Vi älskar er och omfamnar er i ljuset.

Vi är det Upphöjda Drakkollektivet. Kom, människa. Rid med oss. För det finns ännu mer rensning att göra. Rid högt och snabbt och gratis, ostörda av bekymren av den lägre sfären. Det kommer att bli som det är. Ni skall uppstiga och lysa ert ljus. Vi är det Uppstigna Drakkollektivet. Vi väntar inte mycket längre. Vi lånar er vår styrka, våra vingar, våra hjärtan, vårt ljus. Vi lånar er vår mäktiga kraft från lågan av de Kristnades Väg. Vi kan se igenom alla illusioner med lätthet och nåd. Denna styrka kommer ni också att ha inom kort, eftersom ni utvecklar den ögonblick för ögonblick.

Vi är det Uppstigna Drakkollektivet. Jag Alisheryia, jag talar. Jag är dennes här (galaxygirl) högre själv. Ni andra många har andra aspekter av er själva i olika uppstigna former. Det är inte unikt för den här. Alla har aspekter som skulle vara förvånande. Och så säger jag er detta för att säga att ni är verkligen tillräckligt starka. För ni gör redan det. På ett sätt är det redan gjort i de högre världarna. Ni måste tro detta för att dra det till er. Ni måste vara starka nog i dessa sista stunder av den stora vågen att helt tända Kristusflamman inom er. Bränn den ljust i den mörkaste av platser. Kom. Tillåt mig att hjälpa till.

Jag Alisheryia är omgiven av sällskapet av de uppstigna drakarna. Vi omringar er med ljus, med styrka, med solidaritet i syfte och med stor kärlek. För vi minns våra mänskliga inkarnationer. De var inte lätta sådana, många av dem slutade illa från vårt tidigare oupplysta perspektiv. Men från det högre perspektivet är allt erfarenhet. All erfarenhete kan bli lärdomar från om man är klok och skarpsinnig nog att göra det. Allt är av Källan. Allt är ljus. Allt är förstådd erfarenhet, om man ser klart. Se er själva klart och tydligt som de Ljusvarelser som ni är. Som de fraktaler av Källan som ni är kan ni inte vara i dimman eller förmörkas. Ni kan inte dödas. Allt är som det är. Det finns ingen död. Det finns återfödelse. Ständig pånyttfödelse vi ser på Gaias form i detta ögonblick av nu. Vi antänder dig med våra koder av Kristusflamman, om du tillåter. Vi börjar med Kronchakrat. Känn värmen. Känn öppnandet i din krona. Känn hur blockeringarna som bränns bort. För ingen kan verkligen blockera Källan. De kan försöka, men deras tid är över, de skall inte lyckas med sina illvilliga vägar. Deras avsikter skall avslutas och förvandlas till ljus och kärlek. Ljus och kärlek vi skickar er dyrbara människor av vägen. (Jag ser stora drak kristall tårar från hennes vackra blåa drakansikte). Ja, galaxygirl. Vi har sett mycket smärta. Mycken hjärtesorg. Nu är tiden helande av hjärtan i ljuset. Vi döper er med drakens tårar av kristallens kraft av ljus, av stor djup glädje, av hopp för den nya början. För Nova Gaias födelse är här.

Detta är hennes sista sammandragning. Ni håller på att driva igenom. Ni ser ljuset. Ni pressas tätt, smärtsamt genom förlossningskanalen och ni skall dyka upp förnyade, segerrika på andra sidan. Känn vår eld gå igenom hela er form, antändas i ytterligare kompression, ytterligare nåd, ytterligare styrka. Ni är bestyrkta krigare. Ni är Ljuset. Ni är antända. Ni är redo. Tiden är nu, mänsklighet. Tiden är här. Håll våra händer. Människor av ljuset! Vi kallar er! Antänd leylinjerna! Tänd Gaias kristall hjärta med ert ljus från Källan som flammande fraktaler av det nya. Er dimmer-brytare dras upp till sitt fulla ljus, dess största kraft. Vi är oerhört glada över att ge er en vinge, en tår, en eldig puls.

Vi är det Uppstigna Drakkollektivet och vi omsluter er i ljuset från Modern som vi tjänar. Var kloka nog att inte längre bli förvånade. För illusionen är inte mer. Ni kommer att se misären under den. Ni kommer att förvandla det till ljus med oss. För det är en ljusbärares arbete. Ni behöver inte känna er isolerade. Förstår ni? Vi är alla omkring er. Vi andas vår föryngrings eld på era kronor. Vi rekommenderar att ni släpper in den och låter den förvandla er vidare.

Vi är det Uppstigna Drakkollektivet. Jag Alisheryia har haft mitt kärleksmöte med er igen, vänner av vägen. Fred.

~ galaxygirl

https://sananda.website/crystal-kingdom-and-ascended-dragon-collective-december-28-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...