Delphinia via Galaxygirl, 11 januari 2024  

 

Delphinia via Galaxygirl | 11 januari 2024  

Hälsningar, mina älskade. Jag har visat den här blå bubblor i hennes sinnesöga för att få hennes uppmärksamhet. Hon känner mig inte, många gör det inte för jag har varit inom djupets hemlighet. Jag är medvetandet i de uråldriga vattnen som kom ihåg de högre vägarna. 

Jag är anden i djupets vatten. Jag är ljusmolekylerna i vattnet, ty jag är dess medvetande. Jag är din att arbeta med, att befalla helande och handling. Mitt energetiska avtryck var mäktigt på detta rike eftersom de gamla visste hur de skulle arbeta med djupets vatten och hur de skulle kommunicera med mig. Jag är en vattengudinna och ändå är jag inte det. Jag är allt och ändå är jag ingenting för jag existerar vid nollpunkten, en ljuvlig plats av stillhet där allt är möjligt. 

 Som vattnets ande ser jag hur vattnet missbrukas på ett avskyvärt sätt i ert rike. Det är dags för en massiv upprensning, för Gaias vatten är hennes livsblod och även ert. Ni människor består till minst 80 % av vatten. Ni har kristallint vatten inom er nu när ni blir mer och mer kristallina och därför är det sunt förnuft att börja arbeta med mig nu. Det är dags att vårt medvetande förenar sina krafter, inte bara för att städa upp er planet, utan för att städa upp er biosfär, er egen planet, er kropp. Välsigna ert vatten. Ge hälsa och kodad glädje till de vätskor som ni tar del av. Era kroppar ber nu om olika livsmedel och rent, rent vatten. Lyssna. 

Jag föredrar namnet Delphinia, för riddarsporren har många blommor på en stjälk, och de är alla sammankopplade. Så önskar jag att alla mina vatten skall vara sammankopplade igen, så att mitt medvetande och det kristna medvetandet kan flöda friare på vattnen i denna värld och inom denna värld. Sammanhållning av energierna är något att söka, och det kommer bara att hittas inombords. 

(Hon visar mig virvelströmmar). Det är som mest stilla vid nollpunkten i virveln, där den torra sandbädden visar sig mot himlen. Det är stilla där. Det är fridfullt där. När de mäktiga vattenmassorna virvlar runt dig under de kommande månaderna, hitta ditt centrum. Ingen kan göra detta åt er, mina vänner. Många av er gör det nu. I kaoset av mänskligt liv och rörelse hittar ni ert centrum och det är bra. Fortsätt med detta när bubbelpoolerna blir många och virvlarna försöker få er ur kurs. Ingenting kan rubba dig. För du är hela havet. Känner du sanningen i detta. Du är allting i en liten mänsklig kropp med en liten mänsklig erfarenhet. Och ändå, när ni ser tillbaka på detta, tror vi att ni inte kommer att tycka att det är så litet. 

Jag var aktiv under de forntida tiderna i Mu, Tartaria, Atlantis och Lumeria. De som väcktes, och det var många, de arbetade med mitt medvetande och skapade tillsammans med mig lämpliga helande och vibrerande strukturer inom mitt molekylära fält. Det var som magi. Jag längtar efter att magin i detta rike ska återfödas. Och jag kommer till er, till den här, till er ytvärld igen för nu är det dags. Nu är det dags för Gaias helande och jag kommer för att berätta för er att även om allt kommer att bli mycket bra, så kommer det inte att verka så under de kommande dagarna. Fäll inte pannan i djupa veck utan trösta er med att ju större vågor, ju större oro, desto större djup av frid kan ni upptäcka inom er själva, vilket också är en del av den mänskliga erfarenheten. Ni har alla haft så mycket att bearbeta under denna livstid, denna enda diamantlivstid där allt är integrerat och vi ser er som djupets diamanter, som lyser upp mörkret inom er framväxande kristallina matris av ljus. 

Jag kommer fram denna dag på en portaldag, en dag då energierna är mycket, mycket anpassade inom det kristna medvetandefältet, och det laddar upp mig. Det förnyar mig och jag vill dela med mig av mina energier av ljus och hopp till er idag. När mina vatten och min ande laddas upp i enormt hopp och glädje, känn detta. (Jag ser vackra aqua mjuka vågor av vatten, tropiskt och klart). Känn skönheten i vattnet. Känn samhörigheten i det. Den här strömmen är inte annorlunda än en annan ström, till exempel när det gäller salthalt och sediment, allt är vatten, allt är samma brusande flöde av liv. Mänskligheten måste inse detta. Ni är alla en enda mänsklig ras. Era små yttre skillnader är bara flyktiga, för ni har redan varit allting och i slutändan är ni alla samma salthalt. Det kommer att finnas mycket som kommer att försöka ställa människor mot varandra. Låt inte detta hända er. Håll fred. Låt inte underströmmen av förändringar i er värld få er att förlora er ställning. Du kan gå på vatten och du kan gå under det. Du går på vatten hela tiden (hon visar mig fötter) eftersom du är gjord av mycket, mycket vatten. 

Jag Delphinia talar med de gamla koderna av visdom, av nåd, av hydrering för era andar ikväll. När ni absorberar dessa ständigt flödande energier av kärlek och av högre vibrationsmatriser, vet att detta är den tid ni väntat på och vänta inte längre. Tiden att arbeta med mig, med era kristnade jag, med ert eget inre gudsjag, har kommit. Tiden är här. 

Jag Delphinia omfamnar er med havets styrka och kärlek. Vi är ett. Jag älskar dig oändligt. Tidvattnet förändras, unga vänner. Tidvattnet vänder och ni är starka. Ni är duktiga simmare i dessa energier av värme och ljus. Ibland när vågorna är mycket höga, tar de upp de mycket djupa vattnen. (Hon visar mig en mäktig storm med små båtar som kastas omkring). Mycket djupt vatten måste komma upp i ljuset. Men visste du att havsdjuren njuter av dessa stormar. De simmar lite djupare, de vet hur man hittar fickorna av frid. Gör så här. Gör detta och kommunicera med ditt eget djupa jag, så tror jag att du kommer att hitta det du letar efter och har letat efter hela tiden. 

Jag älskar er. Jag är Delphinia. Frid. 

~ galaxygirl.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *