Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 29 december 2019

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 

29 december 2019

 

DECEMBER 29, 2019

Kära Läsare, hälsningar till alla vid denna tid av firande och festligheter.

Ni går in i ett nytt år och inte bara gällande det som kalendern visar. Förändring kommer att manifestera sig i många livsområden, vilket de kommer att motsätta sig som fruktar förändring, och de som ekonomiskt vinner på att hålla ”på som vanligt.”

När allt fler individer vaknar och det andliga medvetandet ökar, ifrågasätts många allmänt accepterade sociala regler, ord, handlingar, religiösa övertygelser, lagar etc..

Förtvivla inte när ni bevittnar skapelserna av tät energi som manifesteras. Fickor med energi som varit vilande länge och som bildats på grund av okunnighet, krig och lidande, kommer nu fram och rensas med högt vibrerande energi, som nu flödar från högre dimensioner och från andligt utvecklade tillstånd av medvetenhet. Ni valde att vara här under denna kraftfulla tid av fysisk, emotionell, mental och andlig förändring.

Det Nya Året är en tid då många uttalar löften om vissa förändringar i sina liv, men som detta år kommer att bli mer än vanliga Nyårslöften. Varje dag inser fler att vissa helt acceptabla handlingar, tankar, ord, begrepp och övertygelser, helt enkelt inte längre är i resonans med dem på samma sätt.

Nyårslöften är vanligtvis intellektuellt baserade på tredimensionella begrepp om hur man ska kunna vara en god eller hälsosam människa. Dessa saker fortsätter till viss del på Jorden hos människorna, men för de som lever från en djupare nivå av sanning och medvetenhet, kommer förändringen att flöda inifrån, snarare än från populära koncept.

En person kan vägledas att äta mindre eller träna mer, men valet för att göra detta kommer från intuitiv vägledning om vad som är lämpligt för honom/ henne personligen, snarare än att blint följa någon ”expert”.

Välbekanta livslånga aktiviteter, vänner, mat, relationer, musik och underhållning, hobbyer etc. är inte lika tilltalande som de varit, vilket kan kännas oroande för de som inte är medvetna om den energetiska uppstigningsprocess som sker. Många försöker återta det, och gör meningslösa försök att återuppliva någon aktivitet eller relation som är avslutad.

Försök aldrig hålla fast vid ett tidigare stadium av medvetenhet, av något som ni anser skulle kunna vara bättre. Se det hellre passera som en typ av examen. Många älskade och välbekanta aktiviteter eller förhållanden försvinner faktiskt inte, utan är helt enkelt på väg att manifestera sig på en ny och högre nivå. Ett förlorat jobb kan mycket väl vara den nödvändiga början för utvecklingen av något nytt och bättre, ett som är i bättre resonans med er energi.

De som fortsätter att försöka återskapa en viss aspekt av livet efter att det uppenbarligen är avslutat, kommer bara att uppleva frustration och lidande eftersom energin som bildade den till att börja med inte längre finns, och då finns det inget från vilket den kan formas.

När personens energi blir ljusare och klarare, finns det inte mycket som fungerade bra i ett tidigare medvetandetillstånd, som är anpassat till det nya och högre medvetandetillståndet. När något känns rätt, fungerar rätt och flödar rätt, finns det alltid en energetisk anpassning till individens energifälts medvetande.

Alla utvecklas oavsett om man vet det eller inte. Andlig utveckling kan försenas men aldrig elimineras, eftersom det verkliga SJÄLVET finns och för alltid kommer att vara verkligheten, som bara väntar på ett erkännande. Det är mycket lättare att börja anpassa sig till verkligheten när ni väl vaknat till den, istället för att försöka fortsätta återskapa det goda och det dåliga från det förflutna.

Det mänskliga sinnet utan tillgång till det Gudomliga medvetandet, (finns representerat i bibeln som trädets gren som blir avskuren och torkar) är begränsat till vad det redan vet, eller vad som än flödar omkring i kollektivet. När ni tillåter er att expandera och öppnas för nya och högre sätt att tolka livet i alla situationer, så sår ni frön av sanning i det kollektiva medvetandet. Eftersom det bara finns ett medvetande, så ger detta det mänskliga sinnet tillgång till det.

Att så frön i kollektivet är kraftfullt, och ett extremt viktigt ljusarbete. Ni som läser, förstår och lever enligt de djupare sanningarna, är i skärningspunkten av uppstigningsprocessen, och banar vägen för de som följer, även om det för er verkar som om ni inte gör någonting. De generationer som följer, kommer inte att ha det så svårt som ni har haft det, eftersom det kommer att bli större tillgång till och acceptans av sanningen, som ni placerade i kollektivet.

Saker kan bara bli mer harmoniska då kollektiva och personliga medvetenhetstillstånd öppnas för högre dimensionell energi, eftersom medvetandet är det som formar allt. Kom alltid ihåg att medvetande är formens substans, och kommer att uttrycka de förutsättningar som finns i det.

Det finns inget outtryckt medvetande.

Det är dags att helt omfamna verkligheten i er sanna natur, kära ni. Annars förblir sanningar som försöker utvecklas i er medvetenhet helt enkelt intellektuell kunskap. Det är ofta mycket lättare att fortsätta leva i det som känns bekant, att fortsätta tänka på er själva som bara människor vilka är föremål för alla problem och lösningar, som finns tillgängliga i det tredimensionella trossystemet. Intellektuell kunskap kan inte manifesteras, för den innehåller inte substansen för manifestation – medvetenhet.

Nybörjarstudenter av sanningen, blir ofta avskräckta när den andliga verklighet de läser om, studerar eller ser andra uppleva, inte sker för dem. De tror att de gör något fel eller inte är värdiga. De förstår ännu inte att den intellektuella kunskapen om viss sanning, helt enkelt är ett första steg mot att uppnå medvetenheten om den, där den sedan kan manifestera sig utåt. Medvetande är substansen i all form.

Många befinner sig idag vid ett vägval – ”Bör jag verkligen lita på det jag lärt mig och försöka leva enligt den sanning jag fått veta, eller ska jag fortsätta göra det som verkar fungera och är helt acceptabelt för mina vänner och familj, även om det ibland är smärtsamt?”

Att leva livet som en vaken individ innebär inte att du aldrig använder tillgängliga mänskliga resurser, eller njuter av vanliga aktiviteter, hobbyer och vänskap etc. utan det betyder att en tyst hemlig medvetenhet om enhet med Källan, alltid finns medan ni gör dem. Livet på jorden var aldrig tänkt att vara ett lidande, smärta och kamp. Detta skapades när mänsklighetens medvetandet från sjönk allt djupare i tron ​​på dualitet och separation.

Utanförskap uppstår ofta när en familjemedlem utvecklas och börjar tänka och tro annorlunda än resten. Det finns en känsla av trygghet och tillhörighet som kommer av att vara en del av en grupp i ett trossystem, så som religiöst, militärt osv. En vanlig myt angående familjen, är att alla är eller måste vara av samma åsikt, för att vara en ”bra ”familj.

Många tror fortfarande att blodsband går före allt annat, och att om en medlem tror annorlunda än resten, så har den fel. Andra i familjen börjar kärleksfullt eller kanske inte, att betrakta honom/ henne som familjens ”svarta får”. Myten om att ett blodsband är de starkaste banden mellan människor, gäller fortfarande i många kulturella och religiösa grupper.

Energetisk resonans upprättar sambandet mellan människor. Glöm aldrig att ni är en medvetenhet som använder en fysisk kropp, inte en kropp med en liten låda med ett medvetande som svävar i närheten. De som är i resonans på samma frekvens, känns familjära även om ni just har träffat dem. Energetisk anpassning bygger sin sanna familj där det finns en koppling, frid och frihet.

Mänskliga familjer bildas före födseln av många skäl. Ofta finns det ett behov av att lösa något gammalt karmiskt problem, mellan en eller flera av familjemedlemmarna. Ibland är en familj helt enkelt en grupp, som genom livstider blivit familjära och bekväma med varandra. Vissa väljer att vara i en familj för att lära av andra familjemedlemmar, som är mer utvecklade. Det finns familjegrupper som under många livstider arbetat som ett team inom juridik, medicin, utbildning, musik etc. och som vill fortsätta arbeta som en grupp.

Ofta väljer en person att inkarnera sig i en familj som bär en viss negativ energi (övergrepp, alltför strikt religiös tro, alkoholism, kriminellt beteende) som de själva fortfarande bär, och känner sig andligt redo att rensa under denna livstid. De inkarnerar i denna familjedynamik, som då återaktiverar den gamla energin de hoppas kunna rensa. En svår och ofta lång period följer vanligtvis, men så småningom kan han/ hon höja sig över frågan, och en gång för alla rensa den gamla programmeringen. Många väljer just nu att hjälpa andra som kämpar med samma problem.

Att vara en bra familjemedlem innebär aldrig att ni alltid måste vara överens med en annan familjemedlems övertygelser, utan snarare att ni behöver minnas att ni valde er familj av en anledning, för att ni trodde att det skulle ge er det ni behöver för att lära er och utvecklas på något sätt. Var alltid sanna mot er själva för det ger er styrka. Tala om sanningen för de som har öron att höra med, men håll er utan att döma tysta hos de, som skulle förlöjliga och attackera.

I de tidiga stadierna av spirituell tillväxt, finns det alltid en frestelse att känna skuld och bli deprimerad, när man inte har samma åsikt som de omgivande. Istället för att tvivla på er själva, tänk på att alla är på olika platser i sin andliga resa, även ni själva. Låt aldrig någon annans övertygelse förorsaka rädsla och tvivel, bara för att de kanske är en auktoritet eller en ”expert”.

Många tror att de prövas när saker och ting blir svåra, men vet att ingen person på något sätt pressas utöver sin förmåga att lära sig, och växa från sina upplevelser. Tillåt processen, lita på att det finns ett Högre Själv som kärleksfullt drar er till det ni behöver, för att växa till nästa nivå av medvetenhet.

Lita på verkligheten från ert eget gudomliga SJÄLV för att veta vad ni behöver, var ni behöver vara, när och hur ni kan förverkliga det. När väl valet gjorts av att vakna och utvecklas, så driver ni inte längre showen.

Släpp planeringen och schemaläggningen som ni fått lära er och vant er vid. Sluta kämpa för att få saker att bli som ni tror att de måste vara, i enlighet med världens normer.

Lita på att ni är Källan, Gud, Gudomligt Medvetande i uttryck, och därför förkroppsligar allt som DET är.

Låt VERKLIGHETEN leva SITT liv som ni.

Vi är den Arkturiska Gruppen 19/12/29

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...