Kuthumi via Lynette Leckie-Clark, 1 november, 2015

th

Kuthumi

via Lynette Leckie-Clark

1 november, 2015

Acceptera det genuina i er själva

Jag hälsar er med glädje när vi åter en gång kommer samman. En ny sida i detta liv står inför er, det blir verkligen ett nytt kapitel i er upplevelse.

Under de kommande månaderna kommer många att behöva acceptera det som har varit, det som var och en av er har valt att få uppleva. Jag ber er att ge er själva lite tid för att tillåta och ge rum för acceptans. Det förflutna kan tynga ner er som en tegelsten i vatten. För att kunna förverkliga frisläppandet måste ni först uppleva acceptans. Endast då kan ni uppleva förståelse, att tillåta er själva att gå vidare. Det betyder inte att ni ska acceptera felaktiga handlingar och orättvisor som antas vara befogade – nej. Många dolda sanningar har visats för er, i er själva och i andra under detta öppnandets år. Nu måste ni bestämma er för hur ni väljer att hantera dessa dolda sanningar. Hur väljer ni att reagera på dem? Ni har fått uppleva livets mörkare sidor, hos mänskligheten och i ert eget gömda jag. Det är nu dags att acceptera dessa mörkare sidor som bildar helheten av de som ni är. Att acceptera det genuina i er själva. Att omfamna era många aspekter.

Den fösta delen av detta kommer att involvera stor healing inombords och i och med det kommer ni att få inre styrka och era själar får utvecklas. Många upptäcker nya vägar som öppnas framför er, men det är ert eget val huruvida ni väljer att vandra längs en ny väg eller om ni vill hållas kvar, fast i rädslans gamla paradigm. Rädslan är er egen illusion.

Mänskligheten befinner sig fortfarande i en stor förvandlingsprocess. Under mitt senaste besök hos er talade jag om att ni skulle frisläppa allt som inte längre tjänar er. Allt som ni inte känner er bekväma med. Jag är medveten om att denna process är lättare för en del än för andra. Ändå påminner jag er om att ju mer Ljus som ni tillåter inombords, desto lättare kommer denna utrensningstid att bli. Det finns ingen anledning till att hålla fast vid smärta och behöva uppleva felaktiga handlingar av andra.

Ni förstår, ni har verkligen begåvats med viktiga val. Alternativ som har förmågan att antingen hindra eller berika er själ. Detta är en tid för återuppbyggande. Bygg upp ert självförtroende, er inre styrka, er tillit och framför allt er tro på och acceptans av er själva. Det är en tid då ni ska stå rakryggade, bekräfta ert Själs-Ljus och i och med det den sanna kunskapen inom er själ. Utvecklingen kan bli snabb för dem som tillåter den. Er Linjära tid rusar framåt för att mötas med vår som ni kallar noll-tid.

Att vara genuin betyder att man är sann mot sig själv och under detta år blir ni ombedda att vara det under de händelser och upplevelser som ni ställs inför. Några av er ser inte dessa som möjligheter. De förblir kvar i mänskliga tankar på en lägre nivå av energivibrationer. Detta är vad de väljer att göra och vi accepterar det. De känner sig inte redo att förstå, att få veta, att öppna sig och att växa andligt. Det kommer fotfarande att förekomma stora förändringar i världen på grund av de finansiella marknaderna och även krig som har skapats av dem som fortfarande önskar skapa rädsla och få kontroll över massorna.

Detta är ett år av valmöjligheter. En tid för att få räta på sig inombords och att stå upp för orättvisor. Många kommer att sträcka på sig, kan jag tala om för er. En ny Jord kommer att komma ett steg närmare förverkligande, på grund av dem som har modet och övertygelsen att säga nej, jag accepterar inte grymhet och orättvisa. Jag står upp för sanningen och Ljuset.

Jag påminner er om att Gud verkligen finns inuti var och en av er. En gnista av Ljus i ert högre hjärta. Jag påminner er också om Guds acceptans av er och era alla aspekter, till och med era mörka sidor. Gud accepterar er i er helhet, förstår ni. Det är dags för er att helt och hållet acceptera er själva. När ni har förstått och accepterat er dolda sida blir ni medvetna om den delen i er själva. Acceptera den. Var genuina gentemot er själva.

Acceptans innebär frihet. Ja. ’Känn dig själv och var sann mot ditt eget jag’. Då börjar ni vandra på en ny väg av Ljus. Det kan inte vara på något annat sätt mina vänner. I den acceptansen börjar ni känna er inre frid. Den finns inte utanför er, den finns inombords. Valet är enbart ert eget.

Ni står nu inför ett nytt kapitel i ert liv. Det är en tid för uppbyggandet av ett nytt sätt att vara. Är inte det spännande?

Jag är Kuthumi och jag sänder Ljus till er i Guds Skaparens namn – en del av er!

Kuthumi.

If you share this channeled transmission, please acknowledge the channel – Lynette and Kuthumi School of Wisdom and our web address. www.kuthumischool.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...