Kuthumi via Lynette Leckie-Clark, 10 oktober 2014

th

Master Kuthumi: ”En tid av omfattande frigörelse inför 2015”

Kanaliserat av Lynette Leckie-Clark

10 oktober, 2014

Jag Kuthumi sträcker mig åter en gång ut till er då jag bevittnar era utmanande tider på Jorden.

Allt är förnyelse – men vem lyssnar?

De som har inkarnerat för att tillhandahålla styrka genom Ljuset står högresta och robusta, för Ljusets energi upprätthåller dem, detta möjliggör för dessa själar att fortsätta med sitt arbete på ett energimässigt plan för allas bästa.

Det gör inget att några av er inte kan se eller känna Ljusenergin. Din själ kan och gör det. Jag talar om för dig att det är din själ som driver dig framåt, mot en högre sanning än den som du fysiskt ser eller hör. Din själ känner av Ljuset och söker att föra ut det till ditt medvetande. Försöker att väcka upp dig från din sömn i glömska – själsglömska. Så ser du dessa själar som kommer för att sprida Ljuset och leda dig igenom uppvaknandeprocessen.

Många gånger har jag uppmanat Ljusarbetarna att förena sig. Jag talar nu om för er att det är absolut nödvändigt att göra så. Jorden och mänskligheten står på en hårfin gräns mellan Ljus och mörker. Ändå är det uppmuntrande att fler själar har vaknat upp, men jag uppmanar varenda en av er att handla och att handla snabbt. Förstå och använd den sanna och kraftfulla Ljusenergin. Slut er samman. Det är Ljuset som kommer att föra mänskligheten och Jorden framåt mot högre fridfulla riken.

Jag vet att många av er längtar efter och önskar detta. Detta år (2014) har varit något av en försökstid för många av er. Var och en har gått igenom en rensning av olika erfarenheter som ni länge hållit fast vid. Ibland i hela livstider. Det har tillfört er tid för en genomgång av era liv, och för några en förståelse av vad eller vem som måste släppas och lämnas bakom er, för ert eget större goda.

En tid av utrensning kan tyckas vara obehaglig, men jag försäkrar er om att den är mycket nödvändig. Ni är här för att växa genom erfarenheter – en omfattande samling av erfarenheter. Förhoppningsvis blir några av dessa erfarenheter just det – en erfarenhet som ni önskar att inte behöva upprepa. Men alltid kvarstår lärdomen, och den förser era själar med tillväxt.

Du är en liten del av hela Universum. Därför behövs omsorg när du släpper taget om en annan själ ur ditt liv, om det så är frågan om en partner, en vän eller en bekantskap, jag uppmanar dig att vara uppmärksam på hur din själ uttrycker sig. Fundera över hur ditt högre jag skulle hantera situationen eller avskedet?

Själar kommer att komma in i och lämna ditt liv många gånger under denna inkarnation. Det är klokt att vara uppmärksam på din egen inre visdom och att behandla din nästa med respekt. Behåll din egen närvaro av Ljus, av inre frid. Så hur kan du uppnå det, kanske du frågar? Stanna upp och reflektera. Det finns alltid någonting att lära sig av någon som har kommit in i ditt liv. Du har trots allt valt att vandra med denna person ett tag och att uppleva många ting. Naturligtvis kommer det att finnas saker som är dömda att vara obehagliga. Trots allt finns det lärdom även i detta. Du kanske lär dig att bli starkare, att aldrig uppleva det igen, du kanske bestämmer dig för att lita till dig själv ett tag, det sker fortfarande tillväxt då du lär dig att verkligen förstå dig själv och till slut uppnå inre tillit och styrka i dig – i er alla. Dina många sidor, styrkor och svagheter. Du accepterar den du verkligen är. Detta innebär en ofantlig tillväxt.

Så du förstår, alla erfarenheter är värdefulla för din själ och i synnerhet för din egen förståelse. När du väljer att släppa taget om någon ur ditt liv, släpp taget om allt. Det betyder dina emotioner, dina känslor. Håll inte kvar taget om harm och förbittring eller önskan att du hade gjort något annorlunda, nej. Det är en så ödeläggande och smärtsam energi. Res dig upp ovanför det och befria allting tillbaka till Universum, ut ur ditt hjärta och dina känslor. När du har förmågan att bekräfta dina känslor, gå igenom vad som har hänt – stort som smått – och medvetet släppa taget om det, då kan du gå vidare i ditt liv, mot nya erfarenheter som du själv väljer. Frigör alltid utifrån en högre nivå. Energin där är kraftfull och kommer att hjälpa dig i frigörelseprocessen.

Till dem av er som håller fast vid ånger, skuld eller smärta från erfarenheter, som har inträffat långt i det förflutna, säger jag att ni kan frigöra det på det astrala planet. Energierna där kommer att vara som balsam för er smärta, vrede eller harm.

Kalla helt enkelt på personerna vid namn och tala till dem. Berätta för dem om de innersta känslor som ni bär på gällande dem. Gräv djupt och släpp allting. Överlämna dem sedan till Universum. Släpp taget. Det är nu dags.

Då ni rör er mot de sista månaderna i detta kraftfulla transformationsår (2014, övers. anm.), är det dags för reflektion. Inte bara över detta år, utan över vem du är, dina handlingar, dina attityder och främst av allt din emotionella kropp. Jag uppmanar dig att använda återstoden av ditt år till att andas in ny energi, nytt Ljus i din varelse. Omfamna den och lämna allting bakom dig som inte längre kan tjäna dig. Det kommer att tillåta dig att känna ett förnyat flöde av energi, av Ljus, av liv, då du förbereder dig för en ny början och nya erfarenheter enligt ditt eget val under det kommande året.

Välsignelser

Master Kuthumi

Copyright 2014 Rev, Lynette Leckie-Clark – All rights reserved. You are welcome to share with a friend but Not for sale in any form.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...