Lady Moder Maria via Jahn J. Kassl 7 oktober, 2017 – del 1

Lady Moder Maria

via Jahn J. Kassl

7 oktober, 2017 – del 1

JJK: idag hade jag en déjà-vu då jag kom ihåg två av mina tidigare inkarnationer. Då, såväl som nu, var mitt uppdrag att ta in budskap av ljus till människorna. På den tiden var det mycket få som förstod dem. Idag finns det såklart i betydande grad fler, men fortfarande kan jag tycka att antalet av alla som i sanning vaknar upp, är litet. Min fråga är: Förändras tiderna och människorna någonsin? Är medvetenhet ytterst enbart för ett fåtal?

MÄSTARE MARIA: Jag omger dig med mitt ljus.

Guds nåd skapar ett medvetenhetsfält för samtliga – och det är upp till var och en individ om och när man träder in i denna sfär av nåd.

När det gäller dina frågor, älskade Jahn: Det är en lång och vindlande väg tills förmågan fullständigt har väckts till liv hos en person för att kunna se rakt igenom varje illusion. I liv efter liv går människorna igenom nya upplevelser och dis-illusioner, tills de når en nivå av mognad, vid vilken de inte längre kan bli förblindade av något ljus.

Det är varför sekler kan passera utan några uppenbara förändringar. Det mänskliga medvetandet förefaller vara stagnerat och i stunder som dessa, när en enorm illusion inte har upptäckts av majoriteten av människorna, så kan man uppfatta denna stagnation som smärtsam.

Det stämmer att många människor – väldigt många – ovetandes och med de bästa intentionerna följer den mörka förföraren som maskerar sig som en lysande varelse.

JJK: Vilka är de karmiska följderna för individen ifall falska profeter förblir oupptäckta?

MÄSTARE MARIA: En ständig konfrontation med dessa omständigheter tills de blir upptäckta. Och dessa konfrontationer omfattar alltid dis-illusioner. En process som ofta fortgår igenom flera liv, tills personen är redo att i sanning gå till botten med saker och ting.

JJK: Att inte vilja gå till botten med sakerna…

MÄSTARE MARIA: Endast mycket få människor föds med denna förmåga och denna önskan. Det är en ”talang” som endast ett fåtal har. För det mesta har de gamla själarna den. Det är varför det är smärtsamt för en gammal själ att se hur människor i åratal vänder sig i fel riktning. Den mänskliga upplysningen på samtliga nivåer är en process som pågår över flera inkarnationer.

Precis som en frukt inte faller till marken förrän den är mogen, så når människor perfektion när tiden är inne.

JJK: Finns det något sätt som låter alla människor genast känna igen mörka intentioner? Kan denna process på något sätt snabbas på? Det skulle med all säkerhet vara gynnsamt för världen.

MÄSTARE MARIA: Det finns ”undantag”: människor som på ett unikt sätt skyddas av Guds nåd. Och det finns ”genvägar” för dem vilkas tanke, tal och handlingar är radikala, vilka tar sig an saker från grunden och som outtröttligt vandrar på sin väg till upplysning. Hur många sådana människor känner du, Jahn?

JJK: Det finns några som jag antagligen kan se något i. När jag inkluderar hela mänskligheten, så är deras antal dock rätt litet.

MÄSTARE MARIA: Svaret på din fråga huruvida det finns en ”metod” för att göra det möjligt för alla människor att alltid genomskåda saker, är nej.

På grund av att medvetandenivån definierar graden av förmåga att urskilja.

När någon är uppvaknad känner man intuitivt, förnimmer och varseblir snabbt vad som pågår! Någon som fortfarande befinner sig på sin väg mot ett mästerskap kan bara varsebli i en utsträckning i enlighet med sin egen inre potential. Och återigen, den individuella transformationsprocessen blir fokuseringspunkten för handlande. För den är grunden för absolut varenda insikt.

Problemet,

och det är för närvarande i själva verket ett problem för mänsklighetens andliga uppvaknande, är att många krigare uppfattar sig själva som redan fullständigt transformerade.

JJK: Det finns ett talesätt: ”Det finns alltför många hövdingar och inga indianer”…

MÄSTARE MARIA: Vägen till mästerskapet innehåller alltid en dold fara av att falla i fällan som gäller alla slags misskoncept. Vartenda fall av misskoncept måste ordentligt uppmärksammas och bli varseblivna såsom sanningsenliga. Enbart denna sanningsenlighet gentemot en själv låter en gå vidare på ens andliga väg och de följande stegen uppenbarar sig för en.

Lärdom efter lärdom, liv efter liv, tills denna existens-sfär har bemästrats, så kommer man att konfronteras med sina misskoncept och självbegränsningar. För gamla själar är detta en logisk process och sådana människor går igenom tiden på ett annorlunda sätt.

Ingen som är trött eller utled på livet är en gammal själ, utan någon som känner till sitt unika uppdrag och gång på gång uppfyller det.

JJK: Du talar om ”faror” längs vägen.

Faran av ”oräddhet”

En fara är alltid associerad med ”rädsla”. Min poäng är att jag från alltfler människor hör, nästan reflexmässigt, att de är orädda. För mig är detta totalt nonsens. För rädsla vid åsynen av ett hot gör mig alert och låter mig ta en ändamålsenlig motåtgärd. I detta fall tjänar rädslan som mitt beskydd. Vilken människa är verkligen fri från rädslor? Och varför låtsas så många människor vara det?

MÄSTARE MARIA: Människor som stereotypiskt säger att de aldrig upplever rädsla för något eller någon, täcker vanligen över i synnerhet djupt belägna traumatiska upplevelser. Det är bra att låta dem tro det, tills de på egen hand förnimmer att något väsentligt blir undertryckt, och något viktigt inte har blivit upptäckt.

Rädslor som inte tar över er – vilket innebär att de inte blockerar er – kan användas till att gå in i ett ”kampläge” i händelse av fara.

Motstånd, försvar eller beslutsamhet är inte möjligt förrän en fara uppmärksammas som en sådan.

Inom en sund person aktiverar en fara som upptäcks, ögonblickligen en respons. Och denna respons, som kan ta sig formen av massivt motstånd, är en del av den mänskliga gudomliga naturen. Varje människa har inre sensorer som upptäcker fara, vilka medger ändamålsenliga och tidsenliga åtgärder i formen av skydd eller försvar.

I den nya andliga rörelsen förefaller felaktiga antaganden säga att det är dåligt att slåss och det borde lämnas till ljusets styrkor.

Detta antagande behöver rättas till här. För ingen kan transferera en oundviklig kamp från en specifik sfär till en annan. I den bemärkelsen ber jag er vara alerta och korrigera den dogma som säger: ”att slåss leder till ny karma och utgör en synd”.

En synd är, på samtliga nivåer, att inte stå upp för sitt liv.

Metoder för att slåss

JKK: Gör det någon karmisk skillnad hur jag slåss? Är slagsmålsmetoden viktig eller är det hur jag inombords befinner mig i linje?

MÄSTARE MARIA: Ett motstånd kan inträffa på olika nivåer – verbalt, mentalt, emotionellt, fysiskt eller andligt. Detta innebär att man kan bli aktiv på en energi-nivå eller inom kroppens värld. Hur ska man besluta sig? Varje situation har lösningen. Och internalisera även detta:

Fredliga krigare är fortfarande krigare. Vad som gäller för fredfulla krigare är deras strävan att finna en medvetet närvarande och fredlig lösning, och inte offra sina syften för blotta fredens skull.

JJK: Så allting från att tala till energilösningar (svärd av ljus) till fysisk ansträngning är möjligt?

MÄSTARE MARIA: För att finna de rätta medlen eller verktygen för en kamp, behöver man uppmärksamma på vilken nivå denna kamp äger rum. Sedan måste man bestämma sin egen position. Har jag ett uppdrag inom detta, och om jag har det, vilket är det? Genom att överlägga detta, dras ni aldrig in i kamper som inte har något att göra med er.

JJK: Och hur är det ifall man måste handla snabbt? Jag tänker på en plötslig och direkt fysisk attack.

MÄSTARE MARIA: Varje människa har sin egen intuition. Hur reagerar du, Jahn?

JJK: Genom att ta mig bort därifrån, eller – om det är möjligt – genom att utan tvekan slå tillbaka. Jag har upplevt detta tidigare, och det har i efterhand visat sig vara rätt. Ibland finns det inget annat sätt – det är hur jag ser det. Jag är inte en som vänder den andra kinden till!

MÄSTARE MARIA: Dessa sätt att agera finns i blåkopian hos varje person. Falska religiösa övertygelser är anledningen till varför många människor är rädda för att agera och bemästra situationer på det sätt som du nyss beskrev. Tidigare stolta och mäktiga människor har blivit undergivna slavar. Allt detta håller nu på att förändras, detta kan märkas överallt. Felaktigheter rättas till, religiösa koncept eller paralyserande program upptäcks och visar sig vara ineffektiva.

JJK: Mästare Maria, den gudomliga modern, talar om att slåss. Detta i sig själv kommer att leda till en viss förvåning …?

MÄSTARE MARIA: I detta och kommande meddelanden som kanaliseras av dig fram tills ljuskanaliseringen den 24 september 2017, dyker jag upp som Mästare Maria. Detta återspeglar tidskvalitén i enlighet med det gudomliga. För det är det gudomliga syftet att så många människor som möjligt nu ska få ta emot sitt mästerskap. Ordet ”Mästare” framför mitt namn är menat att lyfta upp er till ert eget mästerskap.

Stegen till Mästerskap

JJK: Låt mig summera:

Alla känner till sin inre potential (Jesus talar om talanger).

Att slåss – oberoende på vilket sätt – är ingen synd utan en del av den mänskliga existensen. (Till och med Ärekängel Mikael och hans arméer tvekar inte ett ögonblick att använda sitt svärd av ljus).

Ett Mästerskap uppnås av dem som radikalt och outtröttligt rensar upp sina egna liv. (Att vilja förändra världen och förbli densamma själv utesluter varandra).

MÄSTARE MARIA: Så är det, och jag vidareutvecklar:

Var och en, oberoende vilka talanger man har fötts med, kan leda ett uppfyllt liv, så länge som man lever ut sin potential.

Gud svarar på din strävan och inte på dina givna talanger.

Varje konflikt och varje olycklig situation kan lösas. Tillägna dig en lösning, avvisa övergrepp på alla nivåer. Stå upp för ditt liv.

Ljuskrigare eller ljuskämpe – bägge termerna stärker dig. Avfärda dem inte.

Guds rike av nåd är absolut och ständigt närvarande. Att komma in i det betyder att acceptera allt som du är.

Inom Guds ljus upphör all illusion och varje livslögn kan upptäckas.

Alla som i sanning vill upptäcka sig själv, som är redo för detta steg, kommer att ha en enkel tid med att genomskåda illusionerna och bedrägerierna hos en andra eller tredje part. Detta fullbordar cirkeln och vi kommer tillbaka till början av vår konversation.

Upptäck dig själv så upptäcker du allting!

 

Älskade Människor,

Res er upp, vakna upp och stig in i riket av Guds Nåd. Det överflöd som väntar er är här omåttligt, den visdom som ni här får möta är gränslös och den kärlek som här vidrör er är oändlig. Nu och för evigt.

Jag finns med er, jag älskar er oändligt.

JAG ÄR MÄSTARE MARIA!

 

 

Master Mary via Jahn J Kassl Part 1, October 7th, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...