Arkturierna via Marilyn Raffaele 8 oktober 2017

Arkturierna via Marilyn Raffaele

8 oktober 2017

Det pågår ett enormt skifte av energier på jorden nu och de flesta av er är väl medvetna om detta. Ändå finns det några även bland seriösa sanningssökare som låter rädsla hålla dem inlåsta i det som är känt och bekant. Många av dessa kära får nu ”uppvaknandesamtal” och blir genom olika omständigheter tvingade att öppna sina ögon, erkänna den sanning de vet om, och börja göra val som speglar deras nivå av medvetenhet, inte någon annans.

Ni valde att vara på jorden för att uppleva och hjälpa till i denna kraftfulla tid då gamla, falska och avslutade skapelser upplöses genom en tömning av den energi som är nödvändig för att föda och upprätthålla dem. Detta skapar rädsla i dem som inte förstår att det enda som någonsin kan upplösas är den falska känslan av någonting.

Den andliga verkligheten som är dold inom allting löses aldrig upp då den för evigt hålls på plats av Gudomlig Lag. Det är bara falska koncept av någon andlig verklighet eller Gudomlig Idé som upplöses eftersom det falska konceptet bara har energin av tro som håller den på plats.

Till exempel är mänsklighetens trängtan efter perfekt hälsa i realiteten ett sökande efter den helhet och fullständighet som är allas födslorätt som ett uttryck för Gud. Det är inte så länge sedan som bara fysiska behandlingar användes på sjukdomar. Allt eftersom människan utvecklades blev ”huskurer” bedömda som verkningslösa och används inte längre(av de flesta). Nya och högre sätt att förstå hälsa som omfattande mer än bara den fysiska kroppen började erkännas och tillät metoder av healing på mycket högre nivåer att manifestera.

Andlig utveckling manifesteras som allt högre och bättre former av allt som verkar vara viktigt för det mänskliga sinnet och detta kommer att fortsätta när individer inser att de är ett medvetande med en fysisk kropp och inte en kropp med ett medvetande.

Det skulle inte finnas något i materiell form om det inte fanns en andlig verklighet bakom den att tolkas av sinnet. Det går inte att göra någonting av ingenting. Allt ni ser, hör, smakar, rör och luktar i det materiella universum är faktiskt andligt i sin renaste essens, för evigt hållet på plats av Kärlekens energi. Hur dessa andliga idéer(helhet, fullständighet, överflöd, intelligens etc.) tolkas av det mänskliga sinnet är direkt relaterat till det uppnådda medvetandetillståndet hos tolkaren.

Nya vågor av högre medvetande som sveper över jorden väcker många till insikten att Gaia är en levande planet som ska skyddas och äras av de som finns på henne. Många finner nu vägar att göra detta genom enkla saker som återvinning men det finns också de som slår bakut i rädsla och okunnighet, och försöker dominera och styra alla aspekter på er levande planet.

Förtvivla inte för Gaia, för hon kommer att göra allt hon behöver göra, med eller utan mänsklighetens hjälp. Hon är en levande själ med samma högre dimensionella aspekter som människan, men det blir mycket enklare att medvetet göra henne sällskap på hennes uppstigningsresa än att försöka utnyttja och dominera.

De som fullt ut lever i tredje-dimensionellt medvetande får all sin smärta och njutning i det fysiska. De är rädda att förlora vad de samlat på sig i den materiella världen för de identifierar sig själva med sitt välstånd, utseende, bedrifter, utbildning och handlingar. Dessa kära gör stort motstånd mot alla förändringar, speciellt om exploatering av Gaia har varit en del av deras finansiella vinningar.

Ni som vaknat upp hjälper automatiskt utvecklingen av det planetariska medvetandet helt enkelt för att det bara finns ett Medvetande. Då ert personliga medvetandetillstånd blir genomsyrat med sanning flödar det automatiskt till alla som är mottagliga. Ni behöver inte tala eller föreläsa, er energi gör jobbet och når ut till någon på andra sidan världen som kanske söker precis det ni har i ert medvetande – de många inom den Enda.

På grund av enhet kommer tankar som speglar ert tillstånd av medvetande att sändas in i världens medvetande och kan kännas och mottas av dem som är i orientering med dem. De som ligger på ett helt annat tillstånd av medvetenhet än ert kommer inte ens att märka något. Talesättet ”Fåglar med lika fjädrar flockas ihop”, är en perfekt förklaring på hur energetisk orientering fungerar.

Till exempel kommer en person som bär cellminnen från många livstider med fysiskt lidande och sjukdom att automatiskt dra till sig(orientering av energi) opersonliga tankeformer angående sjukdom. Dock är tankar och uppfattningar opersonliga och blir aldrig era förrän ni släpper in dem i ert medvetande som sanning. Varje tanke och uppfattning, oavsett hur löjlig eller liten, flyter bara omkring i det universella världsmedvetandet tills den accepteras som någons verklighet.

När ett ”krig” mot någon sjukdom eller sak förklaras i ett försök att besegra den, intensifieras den bara, för detta ”krig” främjar och sänder ut ”kraften” hos den sjukdomen eller saken till världen och planterar stadigt rädsla i medvetandet hos alla som är mottagliga. Ni är skapare och måste bli alltmer medvetna om vad ni skapar.

Detta kan vara svårt för en uppvaknad person som kämpar med någon sjukdom eller mänsklig belägenhet och samtidigt försöker förlika den andliga sanning de känner till med upplevelsen. Önskan om fullständighet driver de flesta att söka enorma mängder information om situationen, men detta kan orsaka känslor av förvirring och skuld hos de andliga studenterna då de nu förstår att ”problem” speglar den tredje dimensionens trossystem.

Tvivla aldrig på att hjälp erbjuds på alla medvetandenivåer. Det kan mycket väl vara så att den mest perfekta lösningen vid sin tid kan förefalla vara materiell. Känn aldrig någonsin att ni misslyckats på er andliga resa om ni besöker en läkare, eller måste använda några tredje-dimensionella verktyg. Att låtsas vara i ett medvetandetillstånd som ännu inte uppnåtts är meningslöst eftersom sanning måste gå från intellektuellt vetande till att vara ett uppnått medvetandetillstånd innan det kan uttryckas utåt.

Följ vilket regelverk som helst som ni står i resonans med medan ni lyssnar och litar på vägledningen från er intuition och inte vad andra kanske talar om för er. Gör det ni vägleds att göra, men gör det med medvetenhet om er själva som varande ren ande med en Ljuskropp som aldrig dör, men som har en mänsklig upplevelse. Att leva på en tredje-dimensionell planet är en fråga om att vara ”i världen, men inte av den”. Motstå ingenting för motstånd ger bara kraft åt det som inte har annan kraft än den ni ger det.

Ni, de uppväckta, tillåts inte längre att stå på sidan om och titta på. Det är ert jobb att hålla sanning i medvetandet hela tiden medan ni vänjer er av med dygnet-runt nyheter, skvaller och främjande av dualitet och separation som bombarderar er från alla håll. Kom ihåg att det ni matar ert medvetande med kommer att speglas i era upplevelser och läggas till världsmedvetandet.

Sanning antingen är eller är inte, och ni kan bara välja vilket ni ska tro på. Dagarna då ni går till kyrkan på söndag och sedan fullt ut återgår till ett tredje-dimensionellt liv på måndag, ligger bakom er. Även om många försöker, fungerar de gamla sätten bara inte för dem som nu är redo för de djupare sanningarna.

Er energi är inte längre orienterad med många gamla illusoriska trosuppfattningar eller med viss mat, vänner, förströelser etc. Ni är nu medvetna om att ni och alla andra inte bara är människor som lever bara ett liv( en vanlig ursäkt för att rättfärdiga att man gör vad man vill oavsett hur det påverkar andra).

Ni har vaknat upp, annars hade ni inte läst dessa meddelanden, men det är ert val vad ni vill göra med information som nu kommer från många pålitliga och högt stående källor. Fri vilja är en kraftfull gåva som låter alla själar välja. Emellertid, att välja att kvarstå i någon utvuxen situation bara för att den känns bekant ändrar aldrig sanningen om vem och vad ni är, och kommer bara att fördröja er andliga utveckling.

Alla, oavsett utseende, är en Gudomlig varelse – ett uttryck för Skaparens Källa och allt som är förkroppsligat inom Den. Detta är absolut sanning i sin enklaste form och kommer aldrig att förändras oavsett hur obekvämt det kan förefalla för tredje-dimensionella koncept och normer för ett ”perfekt” mänskligt liv.

All makt ligger i insikten att Gud ensam är Makt och att den Makten är ni oavsett yttre sken eller uppfattningarna hos familj, vänner, regeringar, religiösa ledare eller ”experter”. Det är dags att återta den inneboende makt som ni, genom okunnighet, tillät andra att ta. Det är dags att balansera era feminina och maskulina aspekter, och det dags att stå i de högsta nivåerna av sanning som ni vet, även om det bara innefattar att stå i tyst medvetenhet i mötet med någon svår omständighet.

Ni är redo att göra anspråk på er Gudomlighet, kära ni, ni har gjort det nödvändiga hårda arbetet för att komma ut från världens paraply av dualitet och separation uttryckt som – rik/fattig, i relation/ensam, fred/krig, sjuk/frisk, arbetande/arbetslös, homo/hetero etc.

Det är hög tid att acceptera att ni redan är, och alltid har varit, allting ni sökt efter, livstid efter livstid.

VAR

Vi är den Arkturiska Gruppen.

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...