Lady Moder Maria via Jahn J Kassl, 7 oktober, 2017 – del 2

Lady Moder Maria

via Jahn J Kassl

7 oktober, 2017 – del 2

Välkomna till Guds Ljus, välkomna till min kärleks hav.

Jag är MÄSTARE MARIA! Jag har kommit hit för att stärka er och belysa områden i själen som hittills har gått oupptäckta. Jag har kommit hit så att ni ska kunna se och bli medvetna om vad som just nu är viktigt.

Jag har kommit hit för er, för det är ni som tar självaste framtiden till mänskligheten; den framtid som har kommit till liv inom er själva.

Fram tills ljuset inte längre bländar er, ska vi vandra tillsammans på ljusets väg.

Tills ni är redo att sprida ljus över allt och ge allting till ljuset, ska vi vandra sida vid sida.

Tills ni är redo att på nytt påbörja er transformation för att bli pånyttfödda, kommer ni att bli påminda om den, av era himmelska följeslagare vilka är er familj.

Det gemensamma målet

Himlen och Jorden, människorna och änglarna, upplysta och lärlingar, vi är alla förenade i ett gemensamt mål; att lyfta Jorden, att befria de mänskliga själarna och att ta udden av de mörka profetiorna gällande tidernas ände, genom att lägga till en helt ny energi och riktning till skiftet.

Jag talar om DEN energi som ni kan skapa, så snart ni har befriats från er egen villfarelse. Det är DEN kraft som ni manifesterar så snart ni har avlägsnat de största hindren; ignorans och illusioner.

Detta meddelande skrivs in i ert hjärta och kärleken hos den eviga Modern för allt liv, som jag är, placeras in i er själ. För jag talar om ER förändring, ER pånyttfödelse, och det storslagna miraklet i denna tid.

Jag finns mitt ibland er, och jämte mig, så har den stora samlingen med Uppstigna Mästare och Ärkeänglar kommit hit.

Med våra ljus fyller vi alla detta rum, samt alla de platser där de mänskliga hjärtana längtansfullt väntar på oss. Vi stannar kvar hos er, tills ni helt och hållet öppnar upp era själar för ljuset och tills ni fullständigt fyller upp utrymmet i egenskap av en människa och skapare på hela denna jord.

Det handlar om er och hela er Enhet, för Himlen och Jorden är Ett. Och vid detta meddelandes slut kommer varenda en av er att genomgående ha tagit in detta faktum …

Älskade Människor!

Vi står inför den största, mest utmanande och mest spännande uppgift som någonsin har behövt utföras inom uppstigningsprocessen. Vi befinner oss nu i en tid då uppstigningens dynamik och skiftet direkt är kopplade till era frågor som ska återlösas. Och detta innebär: En gränslös skapande potential är nu tillgänglig för er. Därför kan ni ta aktiv del i samtliga kommande händelser och fördelaktigt påverka dem genom att slutföra er själv-healing.

Detta innebär också att denna jords ”framtid” ligger i era händer och att inget som förefaller vara hugget i sten nödvändigtvis kommer att vara i evighet.

Jorden kommer att följa er gudomliga vilja, era lysande impulser, er kraft att manifestera och hela mänskligheten kommer att ställa sig i linje i enlighet med det.

Om bara era impulser, avsikter och er energi är tillräckligt klara, kan ingen undkomma denna kraft; glädjefyllt kommer människorna att resa sig ovanför denna matris och träda in i den nya världen.

Mental klarhet

Detta är varför mental klarhet är dagens väsentliga bränsle. Nu har tiden kommit för att uppnå och inombords etablera denna mentala klarhet.

Så långt har ni varit sam-skapare och har uppfattat er själva som sådana. Från och med nu ska ni skapa och fungera i egenskap av Skapare, för lysande och kärleksfulla impulser av manifesterande blir ögonblickligen synliga, likt aldrig förr i mänsklighetens historia.

Energin på denna planet har skiftat och Skapelsen förväntar sig era skapelser. Det är verkligen dags att ta hela mänskligheten framåt och att tända upp er andliga kraft.

Bli därför idag medvetna om vikten av er egen healing. För det handlar inte bara om att heala er själva, utan om att på det sättet föra in healing-impulser till hela mänskligheten. Det är en fråga om mänsklighetens överlevnad på denna jord, och sålunda undviks att många liv måste ta slut i förtid!

Nu behöver mänskligheten individer med ett klart sinne, lösta emotioner och ljusa avsikter.

Följande krävs av Dig, den som lyssnar till detta meddelande:

Utbredd healing av din inre värld; befriandet av dina emotioner, tankar och avsikter från allt som täcker dem. Det innebär: Att verkligen gå till botten med alla saker som fortsätter att beröva dig på din inre frihet.

Att bli medveten om ditt ansvar, ditt uppdrag och din närvaro på Jorden denna gång. Fokusera hela ditt liv på det.

Kräv att få alla insikter som du fortfarande saknar, genom att vara förberedd på att villkorslöst ta emot allt som visas för dig.

Halvsanningar är inga sanningar, healingar till hälften är ofullständiga och att älska där kärleken är välkommen men inte där den möts med förbittring, gör ingen rättvisa till villkorslös kärlek.

Detta meddelande handlar om att inse hur Himlens och Jordens Enhet, Enheten hos änglar och människor, kan bli återställd. Och hur, genom att de uppstått i denna Enhet, alla nödvändiga förändringar inom dig själv och på jorden kan fås till stånd.

Att helt och hållet placera dig själv i Guds händer, att ha tillit till din egen inre vägledning, samt att fullständigt följa din egen intuition, det är vad som nu gäller.

För att kunna leva livet med denna känsla av grundläggande tillit, är det nödvändigt att se ditt eget ljus och att uppmärksamma gudomligheten inom dig i sin fulla styrka. För detta behöver du lämna allt gammalt och begränsande mänskligt betingande bakom dig.

Att uppnå klarhet i sinnet genom modigt transformerande arbete gör denna tid särskilt värdefull för dig.

 

Dags för ett genombrott

Nu har tiden för genombrottet kommit – för varenda en av er. Det är en tid då du kan fatta betydande och livsomvälvande beslut.

Nu kan du skapa ett nytt liv för dig själv, i händelse av att du är redo att på djupet ifrågasätta ditt gamla liv och se på det i sanningens ljus.

Väntan är över så snart du omdirigerar din uppmärksamhet från det yttre till det inre. Då kan du manifestera din fulla kreativa potential och innan Himlen på Jorden har skapats, så har du skapat den för dig själv.

Jag inbjuder dig till att göra detta till din livsstil! Det är inte mycket som saknas, för vissa av er bara ett fåtal steg till den nya verkligheten – steg som behöver tas så att allt detta kan bli förverkligat för dig själv och för mänskligheten.

Låt dig inte längre förblindas av ditt eget ljus, för det visar vägen till dig själv!

Den Nya Jorden behöver DIG att bli skapad – DIG i all din kraft och glans!

Var medveten om denna sanning och samla kraft från den, inför de sista få stegen till ljuset.

Jag är med er. Jag älskar er ändlöst.

 

MÄSTARE MARIA!

 

 

 

 

Source – Channel: Jahn J Kassl

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...