Lady Nada och Moder Maria

Lady Nada och Moder Maria
28 juli 2014
Kanal: Fran Zepeda

Hej kära söta vänner. Vi kommer till er igen för att ge er Evig Kärlek i samklang och i förening för detta NU Ögonblick i evigt svallande strömmar av Evig och Bestående Kärlek till alla För evigt och Alltid.

Vi är era mentorer och guider i detta Nu Ögonblick och vi ger er vår Kärlek till er nu och alltid i komplett uppriktighet och fullständighet av era samlade Hjärtan. Föreställ er det, käraste – Evig Kärlek i förening med alla Hjärtan samtidigt; det är en enorm uppgift att garantera, ändå givande och magnifik i sin omfattning.

Och så kära ni, är vi här för att hjälpa er att undersöka och acceptera er kapacitet att göra detta, att förena all er Eviga Kärlek med alla Hjärtan och med era hela Hjärtan. Vilken söt ambrosia det är, käraste. Omfattningen och kapaciteten och möjligheten av detta har ökat enormt de senaste månaderna i er tid mätt, och definitivt ögonblick för ögonblick. Kärleks essensen byggs globalt, universellt och multiuniversellt med det ökande Kärleks höjandet i varje Hjärta på den här planeten.

Varje öppnande, varje tillåtelse av Kärlek in i era Hjärtan och sen vidare utåt fulländar den uppgift som ni bestämde att utföra för eoner av tid sedan. Ni gör det nu, käraste.

Vänd bort er uppmärksamhet där detta inte är tydligt och fokusera istället er uppmärksamhet där Kärlek är hel och komplett i era Hjärtan och därifrån kommer så småningom ingenting att lämnas orört och bara med avsikten att närma sig varje spricka av mörker på denna planet, universum och multiuniversum slutförs uppgiften just nu, eftersom tid är inte kan stå emot – det är Nu.

Som vi tidigare sagt via den här kanalen, Att Älska Sig själv är att Älska Andra och att Älska Andra är att Älska Sig Själv. Framåt och uppåt mot ”Kärlek Ad Infinitum” (i det oändliga).

Tro det, käraste, och använd det som ert mantra och ert bevis för att Kärlek tar över planeten och Universum och Multiuniversum då ni ytterligare öppnar upp mot den Kärleks Essens som ni är.

Inget av detta är nytt, och allt är sant, och om ni tar till er detta igen och igen och återbekantar er själva med det på en ny nivå varje gång vi säger det till er, kan ni innesluta det mer och låta det tränga djupare in i era celler och i ert medvetande och bli Evig Kärlek ut till sin spets.

Åh, älskade, ni avancerar i era ”Kärleks Steg” mot en bredare och bredare ”Kärleks Arena” och därifrån påverkar ni alla med en evigt ökande styrka.

Tro på att ni gör skillnad. Tro det med era Hela Hjärtan, Älskade. Vi tränger in i ert medvetande nu för att säga den Sanningen till er: Ni är Magnifika bärare av Evig Kärlek, designade och utrustade för uppgiften från tidernas begynnelse, och blommar ut i er fulla potential för varje ögonblick, varje NU Ögonblick mot Evigheten.

Nu kan ni få ett smakprov på hur varje Ögonblick av Kärlek multipliceras och förstärker ert Kärleks Uppdrag och ert hela förflutna, er nuvarande och framtida Kärlek. Det är Nu och Alltid och evigt ökande och det dubbleras och förstoras med varje yttrande av det ut i rymden och i era omgivningar.

Med varje erkännande av er Kärleks Essens förs ni högre upp mot de andliga rikena och ökar upp och jämnar ytterligare ut varje Ögonblick, bara genom att erkänna er Kärleks Essens och genom att uttrycka er vilja att VARA den och Dela den.

Dessa ord kan tyckas simpla, men ta in dem och pröva dem igen från ert nya högre perspektiv som ni nyligen erhållit genom er absorbering av de Kärleks Energier som trängt in i er och flödar i ert medvetande Nu.

Ni kan enkelt se detta genom att välja att göra så, och genom att välja att inte hålla kvar negativiteten som lyfts från er. Låt negativiteten lyftas bort ifrån er in i ett evigt ökande ögonblick tills ni ser klart från de högre rikena där vi finns.

Ni kan enkelt välja att se er värld från era högre aspekter och det kommer att bli enklare och enklare för er.

Vi älskar er mer än någon kan mäta, så ta till er Kärleken, affirmera den och vänd den mot er själva bortom mätbarhet och därifrån, höj er själva ännu högre och renare mot Högre Riken, mot Evig Kärlek i Förening med Alla Hjärtan Nu.

Vi är alltid med er. Vi älskar er alltid. Vi är Ni – Ni är Vi.

Namaste

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

©2014 Fran Zepeda. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included.
www.franhealing.com * www.franheal.wordpress.com * www.ouremergingdivinity.com

You may also like...