Lady Portia via Meline Lafont, 6 september

Lady Portia

via Méline Lafont

6 september, 2015

En ny början reser sig inifrån vårt innersta

Medan vi fortsätter att göra oss hemmastadda på denna grundval och i nätverket av Kärlek och empati, av Gudomlig potential och inter-Dimensionell skapelse, blir en hel del införlivat i våra varelser och hjärtan. Energierna samarbetar och rör sig mot ett nytt Alkemiskt system, där alla grundvalar av hjärtbaserade känslor och skapelser är en del av det nya systemet samt bildar det nya systemet som kallas ’Mänskligheten som En ras och En varelse’. Därför håller en ny början på att resa sig inifrån vår innersta varelse och vårt innersta system till denna vackra plattform, där allt som kan ses som en lägre-Dimensionell frekvens inte längre kommer att existera eller dröja sig kvar i ens verklighet. Beroendet av yttre former och system kommer att fortsätta falla sönder, för det som finns är endast Jagets självständighet och tillvarons självstyrande och självgående. För att man ska kunna skapa en stabil och glädjefylld livsupplevelse krävs det skapelser i enlighet med den yttre utformningen i ens värld och därför också en mer jordad livsstil.

När man är jordad till Moderns kärna och hjärta, kommer allt som passerar genom Henne att avslöja allt som ni är och även visa att ni jordar er in mot ett storslaget uttryck av Hennes verklighet. Därför är det mycket passande att stanna kvar i ett ständigt tillstånd av Kärlek, för man kommer även att återspegla detta till andra.

En förfinad energi håller på att skalpera de vackra varelser ni är, ut ur de stora och tunga skal som ni har bildat under alla dessa år av inkarnationer. När de förfinade energierna förflyttar sig vidare mot en högre nivå och i en högre takt, skapas ett ytterst saligt tillstånd där ni åter kommer att finna Kärleken för er Själva på ett mycket djupare plan än tidigare. Själv-Kärlek är nyckeln till uppstigningen in i JAG ÄR – närvaron, vilket ni är i ert innersta väsen, för Kärlek är allt som man är.

När gnistorna av Skönhet och Gudomlig Feminin Guds-Närvaro flödar och påverkar alla på Modern vid denna tid, blir Gudspartiklarna re-aktiverade på en så förfinad och djup nivå i ens medvetande, att hela det Ofantliga Kosmiska nätet av alla JAG ÄR – Närvaron läggs som grundval för vår tillvaro vid denna tid på en global och Universell skala. Detta är en del av ens varelse och den blir nu på nytt aktiverad, på ett medvetet plan i er förståelse.

Vi måste nu få dagordningen förverkligad, vilket är villkorslös kärlek för dem som är i stort behov av det, för dem som befinner sig i stora utmaningar i livet och för dem som behöver förlåtelse. Villkorslös Kärlek är en omisskännlig del av Jaget som definierar vem ni är och vem er nästa är. Så dela med er av det som ni är till den som behöver det, för det förverkligar Jaget till en mycket kärleksfull och varsam tillvaro.

Nu är alla villkorslöst förenade med varandra och Jaget är en del av allt som är; det Ofantliga Kosmiska Nätverket av alla JAG ÄR – Närvaron och Källan av Guds-Närvarons ljus. När vi nu talar om överflöd och frihet, så talar vi om Kärlek och sätt att leva, utforska, vara och uttrycka sig. Allt detta är en del av vår tillvaro, en del av den kosmiska skapelsen och det är rätten att finnas till.

Medan alla krafter nu varsamt börjar avlägsna sig från Moderns plan, intar friheten sin plats och uttrycker sig själv som pånyttfödd på denna planet. För alla som stannar kvar på Moderns plan gäller det att glädja sig, för frihet är det sätt på vilket jaget kan vara naturligt. Nu tar dessa krafter varsamt sina positioner ut ur nätverken i JAG ÄR – Närvaron på Jorden och försvinner till en annan skapelseform, som tillåts av enhetens kollektiv på Jorden. Så det är mycket viktigt att förbli fokuserad och att vara varsam med sig själv och med andra, för skapelsen uppstår ur detta tillstånd av Jaget och varandet.

Min högsta önskan att dela med mig av min energi har nu uppfyllts för ögonblicket som är nu, tills vi senare talas vid; Min kärlek och passion sänder jag till alla.

Eyeh Asher Eyeh

 

Copyright ©  2012-2015 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. www.melinelafont.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...