Lady Portia via Natalie Glasson, 17 augusti 2018

Lady Portia via Natalie Glasson, 17 augusti 2018

Per Staffan 17 augusti 2018

Avancerad Rening med Violetta Flamman av Lady Portia

17 augusti 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 17 augusti 2018 – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Gudomliga välsignelser sträcker sig genom mitt väsen till ditt väsen och din sanning. Jag är Lady Portia, jag är den heliga kvinnliga aspekten av Saint Germain. Det är min avsikt att övervaka uppvaknandet av Uppstigningens Nya Tidsålder genom Skaparens 7: e stråle av ljus. Inom den 7: e Strålens Ashram på Skaparens Universums inre plan är den Violetta Flamman av Transmutation och Transformation helt förankrad och närvarande. Jag Lady Portia, önskar enrollera dig till en djuprening och omvandling av hela din varelse med syftet att bli närvarande med ditt väsen. Därför vill jag, Lady Portia, skapa en känsla av utrymme inom din varelse och verklighet för att hjälpa dig i manifestationen av ditt väsen. När du rensar det som blockerar ditt väsen, tillåter du att ditt väsen utvecklas och manifesteras i din varelse och verklighet på ett spännande och befriande sätt.

Kärlekens Närvaro

Min kärlek är närvarande hos dig nu. Låt dig känna, uppfatta och erkänna närvaron av min kärlek runt omkring dig. Vänligen andas in min kärlek i hela din varelse och föreställ dig min kärleks energi integrerande med din kärleks kärleksfulla närvaro inom varje cell och aspekt av ditt väsen. Låt dig uppleva detta helt.

När du känner dig redo och kopplad till ditt väsens syntetiserade kärlek och mitt väsen inom alla aspekter av din varelse, ger jag dig en fråga:

”Vad är skillnaden mellan kärleken från min varelse och Lady Portias kärlek?”

Ta denna fråga till ditt hjärta och låt den vila där, observera svaren och gensvaren som väcks i din medvetenhet. Denna fråga kommer att låta dig bevittna din reaktion på kärlek och dina tankar om kärlek, liksom din relation till gudomlig kärlek.

Jag delar med dig att min kärlek är född av samma källa som den kärlek du förkroppsligar och uttrycker. Min kärlek och din kärlek uttrycks och utnyttjas på olika och skilda sätt. Därför är vår kärlek densamma, samtidigt som vi har olika syften. Men målet för vår kärlek är detsamma. Detta innebär att resan och uttrycket av kärlek kan vara annorlunda. Genom att erkänna detta accepterar du att din källa är densamma medan du har friheten att vara ditt unika väsen eller själ utan dömande av dig själv och andra. Du ger dig själv och andra tillstånd att uttrycka sanningens flöde samtidigt som du känner igen enheten som alltid är närvarande. Detta är verkligen befriande och tillåter dömandet och behovet att förstå att falla bort. Du skapar ett utrymme så att din sanning kan vara närvarande inom dig och genom dig samtidigt som du hedrar detsamma inom andra.

Enrollering i den Violetta Flammans Avancerade Nivåer

Jag, Lady Portia, vill dela en invokation med dig för att hjälpa dig att enrollera dig i Avancerade Nivåer av den Violetta Flamman av Transmutationsenergi. Den Violetta Flamman är ett uttryck för Skaparen som rensar och återanpassar dig till din sanning. Den är ofta erkänd som en stor violett färgad flamma av ljus som är ständigt aktiv och lyser starkt. Den violetta flamman har förmågan att rensa alla aspekter av ditt varande och din verklighet, med en enkel inbjudan, avsikt eller förfrågan.

De avancerade nivåerna av energi från den Violetta Flamman kan beskrivas som energins och medvetenhetens renaste vibrationer. De avancerade nivåerna rensar inte bara din varelse, de rensar din varelse för att ytterligare väcka och stödja förkroppsligandet av ditt väsen, och skapar Utvidgad Frigörelse. Inom din utvidgade frigörelse har du möjlighet att känna igen närvaron av ditt väsen som en kärna och grund för allt du är och allt du skapar. Närvaron av ditt väsen blir så jordad inom din varelse att du verkligen känner igen den som en del av dig, i sanning som dig,och släpper därför illusioner som hindrar och blockerar dig från att vara närvaron av ditt väsen i din verklighet på Jorden.

”Lady Portia, jag inbjuder dig att enrollera mig till att uppleva och dra nytta av de Avancerade Nivåerna av den Violetta Flamman. Det är min önskan att ladda ner de Avancerade Nivåerna av den Violetta Flamman så att de omger mig och rör sig genom min varelse. Må jag uppleva en djup rensning och transformation som positivt gagnar min varelse, min verklighet och mitt andliga uppvaknande. När jag tar emot de avancerade nivåerna av den Violetta Flamman, hjälp mig att förkroppsliga rensningsvibrationerna och släpp ut allt som är en illusion och hindrar mitt erkännande av närvaron av mitt väsen. Stöd mig i att komma in i Utvidgad Frigörelse. Genom upplevelsen av Utvidgad Frigörelse inom mig, antingen jag känner det eller inte, erkänner jag mitt väsens närvaro som grunden och kärnan i allt jag är och allt jag skapar. Lady Portia och de avancerade nivåerna av den Violetta Flamman, hjälp mig nu. ’

Genom denna invokation har du möjlighet att uppleva en djup och hisnande vacker omvandling inom din varelse som kommer att påverka ditt förhållande till din inre kärlek och ditt rena väsen. Tillåt tid för en fullständig upplevelse.

Enrollering i Rensning med den Avancerade Violetta Flamman

Medan de avancerade nivåerna av den Violetta Flamman kan frigöra illusion för att frambringa och jorda närvaron av ditt väsen, finns det också en möjlighet att rensa och rena din medvetenhet. Det innebär din medvetenhet om dig själv, verkligheten, världen och din andliga tillväxt samt själens medvetenhet. Således kan hela din ljushärstamning, vilket betyder allt som du är som ett ljust väsen, uppleva en kraftfull rening som väcker din själ till utvidgad frigörelse och ytterligare frihet att existera som Skaparens sanning. Enrollering i Avancerad Rening med den Violetta Flamman kräver att du uttalar den invokation som jag kommer att dela med dig varje natt innan du somnar i 28 dagar, detta gör det möjligt för tid och utrymme till fullständig rening av din ljuslinje. Det är bara om du upprepar invokationen i 28 dagar utan att avbryta som du kommer att få alla fördelar med Rensning med den Avancerade Violetta Flamman.

”Lady Portia och de avancerade nivåerna av den Violetta Flamman, jag kallar på din närvaro nu. Jag enrollerar mig i Avancerad Rening med den Violetta Flamman och inbjuder dig till att börja jobba med mig. Vänligen frigör illusioner för att frambringa och jorda mitt väsens närvaro helt inom mitt varande. Rensa och rena min medvetenhet om mig själv, verkligheten, världen och min andliga tillväxt samt min själs medvetenhet. Således min hela ljushärstamning. Låt mig vakna in i min utvidgade frigörelse, ren medvetenhet och jordad närvaro av mitt väsen. Jag är omgiven av den Violetta Flammans Avancerade Nivåer och andas in det höga vibrationsljuset och rensningsstrålarna i hela min varelse. Lady Portia, var vänlig övervaka hela processen och uppmärksamma mig på att känna igen de positiva förändringarna, omvandlingarna och uppvaknandena inom mitt väsen. Tack och så är det. ”

Helt enkelt läs invokationen tyst eller högt och ligg sedan ner och andas djupt och andas in den Violetta Flammans energi i hela din kropp och varelse. Du kommer naturligtvis att somna så att de Avancerade Nivåerna av den Violetta Flamman kan fortsätta sitt arbete med dig. När den nödvändiga rengöringen och reningen äger rum för den natten kommer den Violetta Flamman att dra sig tillbaka, och Kärleksänglarna kommer att omge dig tills du vaknar ur sömnen. När du andas in den Violetta Flammans energi innan du somnar, kan du önska att hålla i sinnet att en utökad frigörelse, den jordade närvaron av ditt väsen och renheten i din medvetenhet förstärks.

Jag Är närvarande för att vara till tjänst för dig,

Lady Portia

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...