Lady Portia via Natalie Glasson, 2 oktober

Unknown

Lady Portia – Konsten att ta emot

2 oktober 2015

Kanal: Natalie Glasson

 

Föreställ er i ert hjärta, en violett flamma av ljus som är fylld med alla regnbågens färger och så många andra spännande och härliga färger. Denna ljuslåga lever med energi, ljus och medvetande som speciellt för er, håller visdomen, medvetenheten, läkningen, inspirationen, manifestationen och transformationen som ni har väntat på i en personlighets nivå och själsnivå. Denna ljuslåga har manifesterats från er själ, därför vet ni att det är en direkt och personlig gåva från kärnan av Skaparen som levererats speciellt för er att uppleva. Detta är likadant för de energier som ni tar emot och aktiverar i ert varande och verklighet. Varje ögonblick är en gåva från Skaparen som levereras speciellt för er att uppleva.

 

Jag bjuder in er att observera lågan av ljus i ert hjärtchakra, den är välkomnande och kärleksfull. Den är en present till er och önskar att ni förankrar ett nytt perspektiv i ert medvetande, sinne och mentala kropp, att Skaparen ständigt levererar gåvor till er. Detta handlar inte om att erkänna att varje ögonblick är en välsignelse eller att även de mest krävande omständigheter kan uppmuntra enorm upplysning, utan jag, Lady Portia, önskar att ni inser att ni är i direkt kontakt och kommunikation med Skaparen, ni är den konstanta mottagaren av Skaparens energi och närvaro i er verklighet på jorden. Ni kan inte sluta ta emot Skaparens energi, medvetenhet, vishet och vägledning, men ni kan försumma att märka det.

Öppna er till insikten om att ni är konstanta mottagare av Skaparen och programmera ert sinne så att ni vet, förkroppsligar och upplever detta fullt. När ni accepterar så tar ni ständigt emot Skaparen och då krävs att ni observerar vibrationerna eller den frekvens ni har valt att ta emot och dess påverkan på er verklighet. Ert val av frekvens och vibration bestäms av era föreställningar om er själva, andra och livet. Om dessa föreställningar är fokuserade på att begränsa, motsätta er självkänsla och förneka er gudomlighet, kommer den energi ni får från Skaparen användas för att aktivera en verklighet född ur dessa föreställningar.

Om ni tror på er gudomlighet, självkänsla, älskar er själva, är medkännande och så vidare, så kommer ni automatiskt att använda den energi ni får från Skaparen att stärka er tro och på så sätt skapa liknande erfarenheter i er verklighet. För att fullt kunna utnyttja er naturliga existens som en mottagare av Skaparen på jorden finns det ett behov av att er tro, era tankar och perspektiv är av hög vibration. Skapa tankar som speglar sanningen och kärleken till Skaparen och stärk dem med kraften av kärleken från ert hjärtchakra. Att låta era tankar återspegla energin från Skaparen kommer innebära att hela er varelse kommer att genljuda i ljusets hastighet, även känt som en hög och ren vibration i harmonisk anpassning med Skaparen.

När ni mediterar, fokuserar eller begrundar kärlek, Skaparen, ljus eller gudomliga vibrationer så tillåter ni hela ert varande och särskilt ert sinne och den mentala kroppen att identifiera sig med Skaparen. I sanning, till att vibrationellt anpassas och genljuda med Skaparen. När detta händer kan ni uppleva ett tillstånd eller mötas av frid som inspirerar, fylls med energi och stöder sinnet och den mentala kroppen.

Med detta tillstånd kommer inspirerade tankar från er, er personlighet och själ som är i linje med och uttrycker den högre vibration som ert sinne och mentala vibrerar på. I detta ögonblick reflekterar ni Skaparen,och tillåter era tankar att vara av renare frekvens. Era tankar kan fortfarande gälla vardagliga frågor eller som handlar om ert fysiska liv men kommer ändå att ha en ny öppen och expansiv energi som kan leda till större frihet och gemenskap med Skaparen. Från detta tillstånd av existens kan ni motta Skaparens konstanta energi automatiskt och projicera den för att skapa en kärleksfull Skaparinspirerad verklighet för er att uppleva på Jorden. Er tro kommer att förändra och den energi ni får från Skaparen kommer att stärka dessa nya föreställningar och manifestera dem i er verklighet för att mötas med glädje av er. Med denna förståelse är ni då mer kapabla att använda den violetta flammans ljus som är en gåva från Skaparen för att manifestera er högsta potential.

Energin i ljusets låga är likt ett batteri som väntar på att stärka vad ni vill, det är därför jag beskriver det som att det innehåller allt ni vill uppleva och få, andligt och fysiskt. Jag inbjuder er att ta tid att utforska lågan då det som ni medvetet och omedvetet vill erfara kommer att uppenbaras och bli närvarande för er att se och förstå, och uppmuntrar er att upptäcka er själva och sanningen mer fullständigt.

Jag inbjuder er också att fundera på om manifestationen av dessa önskningar kommer att skapa en uppfyllelse. Genom att göra det,så förenar ni ert medvetande, identitet och skapelser med högre aspekter av er själ och Skaparen, och släpper alla aspekter av er själva som inte längre behövs. I denna process kommer ni också att känna igen handlingen av att lösgöra då ni uppmanas att lösgöra er från energier, fullbordan och även av Skaparens vibration, om och om igen tills ni för er själva in i ett utrymme av rent och upplyst medvetande. Konsten att observera är nyckeln i denna övning.

Jag, Lady Portia, delar denna visdom med er nu då ni leder uppstigningen framåt och redan har det kommit en tid när gamla energier och perspektiv på uppstigning kommer krävas att falla bort, kraften i det som inträffar byggs upp. För att förbli balanserade, villiga att acceptera och identifiera sanningen om Skaparen och kunna ansluta med Skaparens gudomliga medvetande kommer det att finnas ett behov för er att ta emot Skaparens energi med möjligheten att komma åt det högsta medvetna medvetandet för att kunna stärka tankar och perspektiv som hjälper den nya eran av Kärlek och Avancerad UppstigningsProcess på Jorden. Den enklaste förklaringen är att vara fokuserad på att ärligt ta emot Skaparen i varje konstant stund och använda Skaparens energi för att stärka sanning i varje konstant ögonblick. Ni måste inte nödvändigtvis förstå sanningen om Skaparen, en enkel avsikt är tillräckligt kraftfull.

Jag,Lady Portia, inbjuder er att observera lågan av ljus med en ny medvetenhet för att förstå hur denna enkla flamma kan skapa en kraftfull process av tillväxt och omvandling i ert varande. Som en konstant mottagare av Skaparen, levereras byggstenarna för kärlek, fred och andlig utveckling på Jorden ständigt till er. Det är som att ta emot ständiga uppdateringar från Skaparen för att stödja omvandlingen inom ert varande och Jorden. Dessa uppdateringar ger er inte bara energi att skapa grunden, utan de ger er också möjligheter för själen att existera i en mänsklig kropp på Jorden under denna tid av uppstigning. Upplysningen, kunskap och visdom levereras till er hela tiden, och verktyg för att stödja er uppstigning och uppvaknandet av andra levereras också till er hela tiden, det finns helt enkelt ett behov för er att nu tillåta er själva att ta emot med lätthet och perfektion. Möjligheten att ta emot levereras också till er av Skaparen, och ni kan bjuda in denna förmåga och alla förmågor att levereras till er av Skaparen, att förankras i ert varande nu.

”Jag är en mottagare av Skaparen, jag uppmanar alla Skaparens leveranser till mig att jordas och förankras i mitt varande för att stärka det heliga medvetande min själ, inbäddad i mitt sinne, mentala kropp och mina föreställningar.”

Då energivågorna från Skaparen, universum och de inre planen intensifierar er begäran och avsikt att jordas och förankras, blir allt ni får från Skaparen oerhört viktigt. Kom ihåg att Skaparens energi är som ett batteri, redo att stärka det ni fokuserar medvetet och omedvetet på. Detta är en fantastisk möjlighet att fokusera på att skapa en vacker ny tro och intention:

”Jag fokuserar nu på och håller avsikter som återspeglar sanningen om min kärlek, ger näring och stödjer min existens på jorden.”

Med denna avsikt kommer ni att upptäcka att ni automatiskt skapar näring och uppfyllelse av intentioner och föreställningar med mycket liten ansträngning. Ni kommer också att inse att ni inte kan göra ett misstag, eftersom varje skapelse är gudomligt perfekt och stödjer er andliga utveckling.

Ni är mottagare av Skaparens energi, och ni kan välja att använda denna energi på alla sätt och gör redan så. Det finns ingen brist i er verklighet, eftersom Skaparens energi alltid ges rikligt till er som om ni blev matade av Skaparens universum. Ingenting är utom räckhåll eller utanför er förmåga, allt är tillgängligt för er och uppmuntrar er att uppleva den gränslösa, expansiva och enade naturen av ert varande.

Jag uppmuntrar er att utöka lågan av ljus i ert hjärtchakra till att omge hela er varelse, och släppa allt jag har delat med er och helt enkelt uppleva flammans energi, och helt enkelt veta att ni tar emot Skaparen i det ögonblicket.

Vi är ett, Jag är en ständig källa till stöd för er,

Lady Portia

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...