“Lera” – GCR/RV SITREP – fredag 25 augusti 2017

“Lera” – GCR/ RV SITREP – fredag 25 augusti 2017

Som en skiva av rå lera, här är torsdagens senaste Intel för dig att forma, gjuta, elda och glasera:

– Slutet av augusti har alltid varit den önskade frisläppningsperioden eftersom det är årets minst aktiva handels/banktid.

– Slutet av augusti har alltid varit den säkraste frisläppningsperioden, eftersom barnen är borta från skolan (mjuka mål) och de allra flesta västerländska semestrarna tas i augusti innan september börjar.

– Varje förköpt icke-bankvalutas e-postadress, telefonnummer och adress har blivit inloggad på en enda huvudlista och samkörs med internationella säkerhetsdatabaser (kritmarkerade) för eventuella hot.

– Alla banker har lämnat in slutliga kontouppgifter för valutaköp inom banken och har kört en internationell databasdubbelkontroll för säkerhetsproblem (kritmarkerade).

– Över hundra tusen kända kabalagenter som har innehaft valuta illegalt har arresterats tyst och ytterligare 20 procent förväntas bli fängslade under alias under utbytesprocessen.

– Alla som anses vara ett hot mot samhället världen över har blivit kritmarkerade. Försök att växla valuta kommer att få dem arresterade och deras amnestivillkor återkallade.

– Den slutliga utbytesstrategin har implementerats och är annorlunda än som tidigare diskuterats på offentliga plattformer som denna. Kom ihåg att det fanns flera parallella inlösenstrategier som kördes samtidigt och de blandas och matchas på olika sätt för att förvirra motståndare till övergången.

– Välvilliga arter från flera universum är här och hjälper till i mänsklighetens övergång, vilket inkluderar en ny värdebaserad ekonomi och en kvantfinansiell ekonomiåterställning.

– Neutraliserande åtgärder har tillämpats för att vilseleda agenter och skådespelare av kaos över hela världen, särskilt latenta dolda handgångna operatörer som väntar på aktiveringsanvisningar i samordning för att stoppa händelsen.

– Överlägsna globala säkerhetsåtgärder har installerats för att stå vakt emot potentiella energetiska störningar á la en ny 9/11 typ terroristattack.

– Nationen Zimbabwes tillkännagivna återgång till guldstandarden var ett hedersbevis som gavs till de ursprungliga människorna (afrikaner) av de Äldste.

– ZIM obligationssedlar representerar säkerhetsfordringar gentemot hela den afrikanska unionens rikedomar eftersom ZIM-valutan i slutändan kommer att placeras i IMF: s särskilda dragningsrätt (SDR) för globala valutor (i stället för den sydafrikanska randen).

– Alla världens suveräna valutor kommer så småningom att placeras i samma SDR-korg som den som det ursprungliga Bretton Woods-avtalet från 1944 förhandlades till i utbyte mot lån av 11 miljoner ton guldtackor från de asiatiska Äldste.

– Alla moderna finansiella konton från de sista sjuttiotre åren har äntligen förbättrats på de suveräna nivåerna.

– Det betyder att varje T1-T3-transaktion var egocentriska, förlikande, medgav likviditet och gjordes helt på det nya Hercules finansiella systemet från och med denna vecka, söndag den 20 augusti 2017.

– Detta var tvunget att göras före den 21 augusti 2017 middagstid i Betlehem som var det ögonblick när Himlen introducerade Skapare-eller Kristusenergi till ytan av Urantia (jorden).

– Detta avslutade en tioårig nåda-eller övergångsperiod som går tillbaka till den 21 augusti 2007, vilken förhandlades fram av Dracos representanter med sina mänskliga suveräna Äldste som motparter med medling av den Galaktiska Federationen.

– Därav den återkommande frasen ”Övergång versus överföring.”

Gud är med oss

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...