Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag 25 augusti, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

25 augusti, 2017

De allra viktigaste händelserna som står i färd med att framskrida, är beroende av ett första steg av införandet av valuta-omvärderingen. Den är nyckeln för många viktiga förändringar som i förväg har planerats, vilka kommer att leda till att ett val snabbt blir arrangerat för att möjliggöra att en ny Republik kan införas och en ny President ska kunna installeras. Under tiden kommer Paul Ryan, som redan har svurits in, att bli Utsedd President tills nya val kan hållas för att hitta en ny Ledare. Det yttersta målet är att säkerställa ett välstånd för samtliga. Det kommer att dröja, men dröjsmålen kommer att hållas till ett minimum på grund av allt förberedande arbete som redan har genomförts. NESARA och GESARA är de viktigaste delarna i de förändringar som fullständigt kommer att förändra framtiden, så att en Gyllene Tidsålder kan inledas. När det nuvarande kaoset och problemen väl har övervunnits, kommer alla förändringar att förverkligas mycket snabbare än vad ni kan föreställa er. Förberedelserna har alltsedan länge varit klara och de som har utsetts till att ta kommandot, är mycket väl medvetna om de uppdrag som ligger framför dem.

Spelet med denna väntan kommer att behöva fortgå lite till, men bli inte desperata, eftersom ni kommer att säkerställas att bli gynnade av allt som har utlovats. För många kommer det att bli fullt av trevliga överraskningar, långt utöver allt som ni kan ha föreställt er. Många av de gamla sätten kommer att behöva förändras för att återspegla ett samhälle som har gått vidare vad medvetandenivån beträffar. Fred kommer att bli er verklighet, vilket medger att människor kan komma samman i ett gemensamt syfte att sträva efter tillväxt och den kärlek som uppstår i en bekräftelse av att ni alla är Ett, oberoende av Ras eller hudfärg. Ni kommer att få se alla Länder börja samarbeta för allas förbättring, och att deras olikheter blir tillrättalagda på ett fredligt sätt. Omvärderandet av valutorna kommer snart att bli verklighet och bara det resulterar i storslagna förändringar för er underbara bedrift av att gå framåt i Ljusets riktning, så att Uppstigningen kan säkerställas.

Om ni finner förändringarna alltför mycket att förstå, vänligen acceptera att de kommer att resultera i bestående fred och ett storslaget förenande av människorna. Uppenbarligen befinner sig många på höga poster som inte är av Ljuset och de behöver stiga åt sidan för att medge att framsteg kan göras, och motståndet för dessa kommer att vara förgäves. Det finns många själar av Ljus som inväntar en chans att få hjälpa Mänskligheten att få uppleva en smidig övergång till den nya Tidsåldern, och det inkluderar Varelser från civilisationer som har varit inbegripna med Jorden under en mycket lång tid. Plejaderna som är era Förfäder, är framstående bland dem och kommer att komma ut i det öppna när förhållandena så tillåter. I och med det kommer Mänskligheten att göra ytterligare framsteg i en ännu snabbare takt än vad tidigare har fått upplevas. Efter åratal av att ni har förberett er för förändringarna, är allting som ni har föreställt er att skulle komma till er, nu redo och ni kommer att få uppleva en underbar tid när ni får ta del av förändringarna.

Det råder stor glädje i Himlarna över att Mänskligheten äntligen har mognat och att prövningarna och motgångarna nästintill har kommit till sin ände. Ni har stegvis blivit förberedda för att inta er plats i Kosmos i egenskap av uppstigna Varelser och ett stort firande ligger framför er, eftersom en sådan bedrift bara sällan inträffar. Det har krävts ett stort åtagande från alla involverade för att övervinna den negativitet som man har fått stå inför, eftersom detta har haft potentialen att dra ner er under eoner av tid. Men ni har hursomhelst klarat er igenom många, många inkarnationer och har ändå förmått öka era vibrationer till en godtagbar nivå, vilket har säkerställt Uppstigningen. Ni är de som har lyft era vibrationer och ni förtjänar fullt ut det beröm som ni får ta emot. Ju hårdare utmaning, desto mer har ni varit beslutsamma att gå ut segrande och ni har uppnått det genom att övervinna alla hinder som har placerats i er väg. Det är er styrka och beslutsamhet som har gjort att ni har lyckats och ni behöver aldrig mer vandra denna väg.

Som ni vet är tiden en illusion, men den tjänar sitt syfte som ett sätt att man ska kunna utvecklas i långsam takt, men på ett visst sätt som inte lägger press på någon själ. Eftersom tiden är oändlig, så finns det inte heller någon som skyndar på er till att bli framgångsrika, och på alla stadier finns det ständigt hjälp, ifall ni skulle behöva det. Era behov blir i själva verket oftast uppfyllda innan ni inser det och de som färdas på er väg tillsammans med er, finns där för att hjälpa er. Varje själ blir högt respekterad och älskad och har en ringa insikt gällande hur viktiga deras bedrifter anses vara. Själar känner sig ofta isolerade och ensamma med sina problem, men de kan försäkras att det ständigt vid deras sida finns Varelser av Ljus, vilka ger hjälp och uppmuntran.

Tidvis tar ni era problem med er till sängs, och när ni går ut ur kroppen till de högre sfärerna, diskuterar ni frågor med dem som förmår ge er goda och hjälpsamma råd. Ni kan också få möta de själar som är besläktade med er och de kan vara antingen inkarnerade eller vara utan kropp. Av goda anledningar minns ni vanligen inte sådana möten och det är inte ovanligt att lösningar på era problem dyker upp i ert sinne strax efter att ni vaknat upp från er sömn. Det är också möjligt för era Guider att arrangera ett möte med någon som kan hjälpa er att reda ut era problem, vilket ni kan känna är ett sammanträffande. Var försäkrade om att ”tillfälliga” möten noggrant planeras så att det inte ska ske misstag vilka kunde leda till misslyckande, ändå kan omständigheterna arrangeras på nytt, ifall det behövs. Innan man går och lägger sig brukar de flesta människor fundera över dagens händelser samt olösta problem och det är fördelaktigt, så att ni får en tydlig bild av era behov.

När ni evolverar kanske era vägar förändras, i och med att ni fokuserar på nya möjligheter, och i enlighet med det kan era Guider komma att förändras. Så vilka utmaningar ni än får ta emot, kommer ni att få den bästa hjälp som finns tillgänglig. När ni känner er lockade att gå åt ett visst håll, är det bara lika sannolikt att era Guider är ansvariga för det, eftersom de har en bättre överblick över vad som ligger framför er. Ibland inträffar saker som är gynnsamma för er och ni kallar det ”tur”, när det i själva verket har blivit arrangerat för er. Så ni får en hel del hjälp som ni inte har någon medvetenhet om, så ni kan försäkra er om att ni inte på egen hand behöver lösa något problem. Var helt enkelt medvetna om att ifall ni får idéer eller infall att göra något specifikt, så kommer det att vara för ert eget goda. När allt kommer omkring är era hjälpares huvudfunktion att hålla er till er livsplan samt att säkerställa att ni uppfyller era karmiska ansvarsområden.

Den här månaden innehåller alla förutsättningar för att bli en speciell månad och den skulle kunna förebåda vissa överraskande händelser. Med all säkerhet så håller saker och ting på att komma till ett avslut och politiskt är förhållandena väldigt labila och bokstavligt sagt så kan vadsomhelst hända. Såsom tidigare har nämnts, så behöver endast en större händelse inträffa för att få saker i rullning. Så håll i er ordentligt, eftersom en åktur i berg-och-dal-banan mycket väl kan stå i färd med att börja. Allting håller på att byggas upp och fler än en möjlighet är sannolika, men vilket resultatet än blir så kommer det i det långa loppet att båda gott för er alla.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset fylla upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

You may also like...