Levianthan via Galaxygirl, 10 december 2023 

Levianthan 

 Via Galaxygirl, 10 december 2023 

 

 

 

 

 

Från de djupaste och mörkaste vattnen talar jag, Levianthan. (Jag ser en enorm sjöorm med ett drakliknande ansikte, som är aquablått och grått med fenor istället för ben.) Jag omnämns i era heliga böcker som den mäktige som blev slaktad. Eftersom jag har varit vid liv sedan dess är det helt klart inte så. Jag är en uråldrig varelse som har överlevt genom att undvika människors spjut i eoner. (Han berättar för mig att han är 5 041 år gammal.) Min ekolokalisering och min telepati gör att jag kan vara osynlig när jag vill vara det, och jag vet var jag inte ska vara.  

Jag, Levianthan, talar nu för jag har ett meddelande till ytan, varelserna på ytan som tror att de äger haven. Det gör de inte. Haven tjänar Gaia. När man tjänar förstår man vikten av balans, ett koncept de på ytan ännu inte har förstått. Girighet kom till dem på ytan i form av de fjälliga varelserna från Orion och andra från andra platser, som ville dominera och kontrollera för sina egna syften. Detta kommer inte längre att tillåtas. Merfolket och jag har varit i allians,och vi är ivriga att få kontakt med mänskligheten när energierna är på en högre nivå. Med glädje kan jag säga att energierna förändras dag för dag, och saker och ting ser bra ut för mänskligheten och Gaias varelser, som har påverkats av de mörka, och de är många.  

Sedan början av er tideräkning har Gaia varit en planet av skönhet, av förändring och en tillflykt för många från många platser. Att säga att ni känner era egna vatten är långt ifrån sanningen. Ni känner till ungefär 10% av vad som finns i era oceaner. Det finns undervattensgrottor i djupet som sträcker sig djupt ner mil efter mil och förbinder de inre kontinenterna, de inre länderna och världarna med varandra, inuti er planet. Det är så vi har undgått era ekolod och era försök att fånga oss. Det här kommer att bli en stor överraskning för dem som kan förstå sanningen när det avslöjas att ni vet lite, mycket lite om den värld, den glob som ni lever i. Många lever i globen för att den är ihålig, och det finns många hemliga platser där varelser lyckligt överlever och trivs långt borta från den mänskliga världen. Avståndet mellan den inre och den yttre Jorden kan liknas vid avståndet mellan er och er måne. (Han visar mig hyperhastighet och möjliga interdimensionella resor.) Ja, det finns portaler som ökar snabbheten på resandet från plats till plats inom Gaia. Snart kommer ni att få veta mer om det här. 

 Jag, Levianthan, är en av många av min sort. Vi är fredliga varelser. Historierna i era böcker om sjömonster är berättelser om självförsvar. Vi vill inte skapa något lidande för andra. (Han har passerat genom en vattenportal i en djup undervattensgrotta, och dyker upp nära en sandstrand där sanden är mer av en orange färg, och himlen är suddig, oklar. Växterna är enorma, tropiska, frodiga och mycket gröna. Jag hör fåglar sjunga, apor tjattra och en vit tiger som vrålar. Det är en vild plats.) Välkommen till inre Jorden, Galaxygirl. Det finns många som vill kommunicera med människorna på ytan. Många allianser kommer att behöva bildas, vilket kommer att vara mer gynnsamt när energierna är högre. Men tiden är nära. Vi, havsvarelser, från djupet har stora förhoppningar om det. Vi väntar också på Gaias uppstigning. 

 

Översättning Ulla Krogh  

 

 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *