Livet består av projektioner av medvetande av Tiara Kumara, 11 november

 

Merkaban

Tiara Kumara, 11 november 2015

 

Vi lever i huvudsak ut vår egen version av ett virtuellt verklighetsspel. Dessa upplevelser utspelar sig i en materiell bubbla som ständigt reflekteras tillbaka till oss – våra tankevibrationer. Allt omkring oss representerar de tankar som vi sänder ut från detta skapade fält.

Jordens verklighet är ett medvetet hologram och vi, som deltagare, är programmerade att tro att det är verkligt. Det kan kännas lite obehagligt, men det är en idé som backas upp av kvantfysiker, som fortsätter att hitta klara bevis på att det Universum som vi bor i är en enorm holografisk existens.

Det är som om vi lever inuti en kodad ljusprojektion, liknande en IMAX biograf och dess animerade skärm. Beroende på iakttagarens objektivitet, kan den materiella substansen i ett hologram ändra form, beroende på från vilken vinkel den observeras. Vi lever inuti ett program som vi tror är verkligt, därför att vår hjärna talar om för oss att det är det.

Inom hologrammets rutnät är allt sammankopplat. Ni är ett mikrokosmos i ett makrokosmos. Ni är både delen och helheten. Det är ert holografiska jag. I ett hologram är både delen och helheten ett och samma. Det är bara i den här jordiska vistelsen som ni uttrycker helheten som en del.

Ni är bara en pytteliten förlängning av ert högre jag, som uttrycker sig själv i ett långsammare vibrationstillstånd. Inse att ni bara är en projicering av medvetandet. Så roa er med det här och se hur långt ni kan gå med de högsta tankar ni kan föreställa er.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...