Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 16 november

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

 

Mina Kära,

Trots att ni inom er har fått glädje och fört er bortom 3D så fortsätter ni att bilda rädslor från gårdagen, för att hålla fast vid en synbarligen aldrig upphörande panik om vad som förmodligen kommer att hända med tanke på er jords historia.

Era rädslor i 3D har ökat för varje liv i 3D. Det har gett er ett slags säkerhetsnät – ”Om detta händer så följer säkerligen detta.” Ett säkerhetsnät av rädsla. För att stoppa rädslan för det okända skapade ni en ram för rädsla.

Det kanske är lite svårt för er att förstå för era tankar är att ert säkerhetsnät av rädsla är verkligheten för er varelse – och glädje och kärlek är enbart möjligheter. För ni har haft få erfarenheter på jorden av utvecklad glädje och kärlek. Ok, ni kanske ibland upplevde kärlek inom er familj eller med era vänner. Men även denna kärlek var försiktig, redo att examineras med ögon av rädsla då någon eller något inte uppfyllde era uppfattningar om vad ni behövde i livet.

Era tankar var baserade på något externt från er som fullbordade er. Om det nu var en make/maka, barn, vän eller arbete. Så länge som ni hade denna bit i ert hörn så var allt ok i er värld. Men när denna bit eller bitar gick förlorade så återgick ni till ert säkerhetsnät baserade i rädsla. Ett nät som sa er att det var allt som finns. Att ni inte skulle ha förväntat er långvarande glädje eller kärlek.

Så, på grund av era senaste personliga och världsliga aktiviteter så finner ni er själva tillbaka till 3D uppfattningar om rädsla och brist.

Det är förväntat för det är mönstret ni noga skapade för att anpassa er till det tynga 3D. Ni har fört er bortom detta tunga, men ni har inte än skapat ett nytt säkerhetsnät, en ny historia av kärlek. Ni kommer att göra så – kanske inte på nivån av konstanta förväntningar som är sant för framtida generationer på jorden, men mycket mer än vad som nu är sant för er.

Många av er har fått se er rädsla de senaste dagarna eller månaderna. Det är ganska naturligt att återgå till känslor av förlust och rädsla – dvs, ganska naturligt på en jord baserad i rädsla.

Men ni skiftar jorden från rädsla till kärlek. Så ni finner att det som en gång var uppenbart – förlust av kärlek, makt, finansiell säkerhet, fred, förnöjsamhet eller vilken som helst känsla – låter er att omvärdera hur ni upplever denna förlust eller rädsla i er nya varelse. Det är en omdaning av er rädsla på en ny bas med nya slutresultat.

Men naturligtvis, då ni går in i denna rädsla baserade omdaning, så kan ni inte låta er själva få ett nytt slutresultat omedelbart. Ni behöver nog ”hållas varma” i rädsla en tid till innan ni finner er förankrade i kärlek och glädje.

Detta är omdaningens tid. Ni tar er an dessa djupt gömda rädslor ni skapade i 3D jorden för att förankra er till denna jord. Nu när ni är en ny varelse på en ny plats så tar ni er an dessa samma rädslor i kärlek och glädje.

Kanske att ni inte än förstår hur ni skall göra detta, men ni kommer att förstå. För det är det ni nu tar er an. Och ni upptäcker att applicerandet av er gamla taktik av rädsla inte för denna rädsla till någon annan plats än djupare inom er. Ni tvingar er själva, om ni så vill, att finna ett nytt sätt för att rensa ut 3D rädsla som ni förmodligen har gömt för er själva.

Ni rensade ut de största bitarna av er rädsla för månader sedan. Rädslorna ni tar er an nu är de som fortsätter att skramla inom er och förhindrar er att uppleva kärlek, mestadels självkärlek.

För om ni tittar igenom rädslorna ni nu är insnärjda i så är de förmodligen relaterade till hur dum, lat, kärlekslös, och fel ni hade eller har. Frågor om självkärlek.

Under eoner av tid gjorde ni det bästa ni kunde i en nästan omöjlig situation – då ni förde er från Universal Kärlek och glädje till det tunga på 3D jorden. Eftersom ni nu är komna från 5D så är det dags att föra bort all rädsla, all brist på självkärlek som binder er till en jord som inte längre existerar.

Ni för er snabbt mot en ny jord med annorlunda frekvenser. Frekvenser som inte är kompatibla med era rädslor. Och därför inte heller kompatibla med 3D sätt att rensa ut dessa rädslor. Det ända sättet att ta er igenom dessa rädslor nu när ni och jorden har annorlunda frekvenser är att förvänta er det bästa slutresultatet och att förlåta er själva för att vara tillräckligt modiga för att leva i en miljö av 3D.

Även om många av er skapade många liv på jorden för att uppleva skönheten och känslorna på jorden, så gjorde de flesta av er detta för att förbereda för denna jordeövergång. Så ni accepterade smärta och rädsla, mycket likt vad en soldat gör för att hjälpa hans eller hennes land.

Ni är en Universal varelse som offrade mycket för att förbereda jorden för denna tidpunkt. Ni accepterade jorden som ert test-projekt för en aldrig tidigare försökt övergång av en mångfald och en planet. För att göra detta behövde ni vara en del av jorden. Detta har ni gjort så väl att ni nu nästan tror att rädsla är er varelse – även om ni har gnistor här och där – att rädsla är ert gemensamma element, er känsla att hålla er till.

Så är det, ni tar er an dessa rädslor som ni behövde för att adaptera er till 3D jorden så att ni kunde vara en del av denna helt allomfattande övergång. Och nu inser ni sakta – i era sinnen – att rädsla inte är er bas av expertis.

Ni är inkarnerad kärlek och har varit sedan början. Låt er själva uttrycka denna kärlek till er själva, framförallt. Så är det. Amen.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...