Jag är Sanningen och Vägen av Tiara Kumara, 19 mars

11924584-10154104820243906-1184903875-o-2

Jag är Sanningen och Vägen, 19 mars 2016
av Tiara Kumara

 

Hela essensen av sanning kan inte överföras från någon annan. Alla svar återfinns i helgedomen av ert eget hjärta, i det innersta djupet av intuition kombinerat med lärd förståelse och kunskap som samlats genom direkt erfarenhet.

Gud bor i oss och vi bor i detta magnifika skapelsefält. Vi lever och har hela vår varelse inuti denna kropp av absolut perfektion. Allt, allt är tillgängligt för var och en av oss, samtidigt som vi lever inuti medvetenheten om denna allt genomträngande allestädesnärvaro som påverkar varje aspekt av våra liv och varje ryckning i våra muskler. Den Gudomliga Närvaron har aldrig lämnat oss, och vi har aldrig separerat oss från denna närvaro.

Vad vi har gjort genom det mänskliga intellektet är att sätta på skygglappar. Vi upplever oss i en kropp, för ändamål som egentligen bara den Gudomliga Närvaron känner till. Om ni är anpassad med och har en intim relation med er Skapare, då måste ni alltid följa det ni anser vara sant för er, oavsett vilken nivå av förståelse ni tror er vara på. Detta är så väldigt viktigt. Återigen, Gud är inom er och ni är inom Gud. Det som är sant för er är sant för Gud.

Skapelsen har sin unika upplevelse … genom er. Dess verklighet som NI, är för evigt i rörelse, skapar alltid nya mönster av erfarenhet. Er sanning kommer alltid att förändras, då ert medvetande expanderar och löper i spiral uppför DNA-trappan. Ju mer ert medvetande kan integrera expanderande varseblivningar, desto snabbare blir er vibrationsfrekvens och desto snabbare ni kan tänka, skapa och manifestera nya saker i den fysiska verkligheten, och därigenom bredda er räckvidd av förståelse.

Hela essensen av sanning kan inte överföras från någon annan. Alla svar återfinns i helgedomen av ert eget hjärta, i det innersta djupet av intuition kombinerat med lärd förståelse och kunskap som samlats genom direkt erfarenhet.

Denna sanning kommer att förändras igen och igen efter er skiftande varseblivning och snabbheten som ni ändras med. I denna tid är det inte ovanligt att vår personliga sanning ändras varje dag.

Tiara Kumara

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...