DIN KROPP ÄR ETT UNIVERSUM, av Tiara Kumara, 4 november

11924584-10154104820243906-1184903875-o-2

DIN KROPP ÄR ETT UNIVERSUM 

Av Tiara Kumara

 

Vår förbindelse med naturen och dess värld är en av de viktigaste kontakter som vi, som människor, har. Naturen fungerar som en botanisk bro, som erbjuder många ledtrådar till vår sannare verklighet.

På samma sätt är Jordens förbindelse med solen och vårt solsystem en av de viktigaste kontakter vår planet har. Vår sols anslutning till galaxen är en av de viktigaste anslutningar vårt solsystem har. Vår galax anknytning till Universum och bortom det, är en av de viktigaste anknytningar vår galax har. Vårt Universums förbindelse med mysterierna bortom det, är en av de viktigaste förbindelserna vårt Universum har.

Utan dessa många nivåer av sammanhängande förbindelser, skulle ingenting existera. Varje väsen är också en enskild organism. Det gäller också vår egen kropp, och kan liknas vid cellerna i Kosmos kropp. Vi lever i ett levande Universum som återspeglar de mest grundläggande egenskaperna hos vår kropps biologi. Så ovan, så nedan.

Våra vetenskapsmän har bekräftat att en ensam cell är ett komplett system, liksom hjärnan och hela kroppen. Varje enskilt system drivs av återkopplingskretsar och homeostaser. Det organiserar sig själv kontinuerligt. Vi är ledare över en ekologisk organism, och som en planetarisk organism, svarar vår kropp på allt som förser den med näring för att hålla den i balans och harmoni.

Alla energier och krafter som finns i Universum, finns i våra egna kroppar. Inom oss lever den Allsmäktiga Källan till alla manifesterade existenser. Vi är naturligtvis kodade med den eviga perfektionens viktiga blåkopia.

Genom att gå djupt inom oss och kommunicera med våra kroppar, kan vi lära känna Universum närmare. Faktum är att ju mer vi utforskar och upplever vår egen kropps universum, desto mer kan vi förstå det enhetliga fältet omkring oss när det utvidgar sig i form av reflektioner.

Er kropp är som en hel ekologisk miljö, som har förmågan att skapa en accelererad biologisk evolution. Det sker genom att öka den sammanhållning vi har med vårt totala jag, med samstämda kärleksfulla tankar som vi ger till oss själva. Detta är en viktig nyckel för att låsa upp kraften till att förverkliga er själva till det som ni vill vara.

Våra celler och vårt DNA är som små medvetna antenner. De kommunicerar genom de frekvenser som vi sänder ut, och besvarar alltid skaparkraften hos våra tankar och känslor.

De miljarder celler som vi har i våra kroppar pratar ständigt med varandra när de genomför de oräkneliga funktioner som håller oss vid liv. Medan dessa processer kanske verkar vara utom vår medvetna kontroll, har många vetenskapliga studier visat att ingenting har större makt över kroppen än psyket.

Kom alltid ihåg att vårt medvetande inte bor i kroppen. Kroppen finns inom medvetandet. Vi är multidimensionella varelser och skaparna av vår fysiska verklighet, inklusive vår egen kropp. Därför är vi de ultimata beslutsfattarna över alla aktiviteter som sker i vår fysiska kropp.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Source: http://goldenageofgaia.com/2015/10/30/your-body-is-a-universe/

You may also like...