Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 21 augusti 2022

 

Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 21 augusti 2022

Än en gång, här är jag för en pratstund. Jag känner nu för att lämna Koderna och Kristallerna. Vi förstår liksom kärnan och jag vill inte dyka för djupt ifall jag får slut på Syre! Kanske prata med oss om er? Det skulle vara en intressant plats att börja med.

Blossom, vi välkomnar dig. Vi välkomnar alla som väljer att komma in i detta utrymme och få information och energilyft när vi samtalar.

För det första finns det inte riktigt ett ”Du” att prata om. Det finns inget ”Oss”.

Men en gång sa ni att ni kan ta vilken form ni vill.

Så är det. För vi är Ren Energi och Energi kan ta alla former som du vet.

Så vad skulle ni säga är er ”naturliga form”, er ”att glida in i något bekvämare” form?

Uttryck av Ljus. Dynamiska Färger som transformeras och dansar när vi tillåter oss själva att VARA den Högsta Renaste Kärleken.

Så, det finns ett ”vi”?

”Vi” är verkligen en ”många”. Ändå skulle vi vilja kalla oss ”En”. Vi är ett ”Kollektivt Medvetande” som resonerar på en viss Frekvens av Ljus, inom en viss Vibration.

Kan ni känna er som individer?

Det kan vi … för ”vi” är ett MEDvetande. Därför bestående av ”många”. Ändå anser vi oss själva vara en ”Förenad Front” och vår samhörighet ”känns” som om vi är ett ”block” av Energi … tänker som En. Ordet ”Block” är lämpligt för att förklara, men inte nödvändigtvis den korrekta tolkningen.

Så ni ”tänker” då? Om vad?

KÄRLEK.

VI ÄR KÄRLEK I/AV ESSENS.

Ändå har vi kapacitet att chatta med dig till exempel. Därför ”tänker” vi.

Så ni skulle inte klassa er själva som ”Varelser”?

Jo, det skulle vi. Om vi skulle vi välja att ta formen av ”Varelser”.

Och vilken form skulle det se ut som?

Vad som helst som vi väljer.

Och för vilket syfte?

Att presentera oss själva i omständigheter som kräver att vi är i form.

Kan ni ge ett exempel?

Det finns många och varierande. Till exempel … om det skulle krävas, kan vi presentera oss själva som ett Djur, en Människa, en Blomma, ett Moln, en Ljusstråle, en Fågel … under den tid som krävs för att ’assistera’ i ett nödvändigt energiutbyte för att att ’skifta’ Energin … för/med … en själ/omständighet … som behöver det.

Är inte det en inblandning i ens väg?

Nej. vi följer Universella Lagar. Samtidigt hjälper vi Universum med dess ”anrop” från ”alla samhällsskikt” som ber om hjälp. Om hjälp inte efterfrågas, ingriper vi inte.

Innebär det mycket för er att ”uppträda” i en form här på Jorden? Jag skulle föreställa mig att det skulle vara svårt att vara i denna vibration, med tanke på vibrationen som ni lever och är bekväma i.

Det handlar inte om att ”involvera oss”. För ”oss” är det mer en ”tanke” och en överföring av Energi.

Vänta! Jag är redan förvirrad … jag borde ha hållit fast vid Koderna! Kommer ER ENERGI hit och materialiseras till … säg, en fågel … eller … hittar ni en förbipasserande kråka och kapar den? D.v.s lånar dess fysiska kropp för en tid?

Det är korrekt, detta kan göras. Det är ett sätt. Allt detta görs i enlighet med Lag, Tillstånd och Acceptans.

Ok. Av någon anledning flödar detta bara inte på. Alltför många tankemöjligheter strömmar in i mitt huvud och jag kan inte sätta dem i ordning. Därför tappar jag länken, känner jag. Jag hade planerat att vår chatt skulle vara denna morgon, så jag kanske kan se om jag kan fortsätta, om vi byter ämne. Kommer det att fungera?

Låt oss försöka. Vi kanske föreslår tanken för dig, Blossom, att bara för att ett visst ämne inte flödar, betyder det inte att vi inte är här, eller att du blockerar det. Det kan vara så att det valda ämnet i fråga inte kan ges ett enkelt svar, på grund av Vibrationen … I sig själv en mycket Högre Sådan… och därför oförklarlig i Mänskliga termer eller förståelse.

Men allt jag gjorde var att be er prata om er!

Vi vilar vårt ämne!

Ok. Nästa!

Låt oss inte flytta bort från vårt samtal, utan flytta det till en annan tanke ”om det” … ”om oss”.

Vi är inte annorlunda än du … från din Sanning om vem du är.

Vi är Ljuset. Vi är Kärleken. Vi är Sanningen … Vi är JAG ÄR.

LIKSOM DU ÄR.

I din Essens … är du ”från” samma Energiblock …

Kan vi leta efter ett annat ord? ”Block” verkar så ”solitt” och det är inte ni. Vad sägs om ”grupp”? Nej… det stämmer inte. Kom igen, killar… hjälp mig.

Mönster.

Inte helt vad jag tänkte på, men det låter helt vettigt. Så vi är från samma Mönster av energi.

Allt är det … ursprungligen.

Ändå har du valt att uppleva Att Vara en Människa. Du, genom olika ”Livsformer” har valt att VARA många saker. Allt du önskade … allt du visste skulle vara fördelaktigt i form av erfarenhet.

DU VÄLJER VEM DU VILL VARA…

VAR DU VILL VARA…

HUR DU VILL VARA…

FÖR ATT KUNNA VARA!

FÖR ATT UPPLEVA.

Ni har alla varit på många Planeter. Ni har alla upplevt allt ni vill och ni ska fortsätta att göra det.

Har ni?

Genom dig och alla som väljer att göra det.

KÄRLEK ÄR ALLT SOM FINNS, BLOSSOM … KÄRLEKENS ENERGI.

VI ÄR ALLA ”AV” DEN KÄRLEKENS ENERGI … FÖR DET FINNS INGET ANNAT.

Den Energin … är då/kan … brytas ner till en miljon, biljon, oändliga frekvenser av sig själv och resonerar inom dessa Vibrationer och Frekvenser. Nivån av Frekvenser skildrar det som man väljer … för att manifestera sina önskningar.

Ändå … kommer allt ursprungligen från … Är av … den Högsta Frekvensen av KÄRLEK.

Därför kan vi inte vara separata.

INGENTING ÄR ÅTSKILT FRÅN KÄRLEKENS HÖGSTA RENASTE ENERGI.

För det är din plan. Det är Ditt Väsen.

Era val … från det utrymmet … som vi säger, är oändliga och kommer att fortsätta att vara det.

Så, vi skulle säga eftersom ’vårt mönster’ är format från den SAMMA Ursprungliga Högsta Renaste Kärleken … har vi … genom varje individuellt valt Mönster … möjlighet att uppleva ’Livet’ … ’genom det’ … eftersom vi är en del ’AV det’.

Telepatiskt kommunicerar vi med dig, Blossom … genom Energimönstren.

Vi är inte du … du är inte vi … ännu, VI ÄR.

Spola tillbaka.

På grund av att du upplever Planeten Jorden vid den här tiden … som en utvald individ … inte en separat sådan… är vårt ”Livsmönster” mycket annorlunda än ditt.

Vi visar dig rörliga Ljusa färger, ständigt föränderliga, av de Ljusaste nyanserna.

Era ”Livsmönster” på Planeten Jorden … skulle inte producera samma bild. De skulle vara av svagare färger, med lägre Ljusfrekvenser.

INTE för att NI är ”av” mörkare färger, eller lägre ljusfrekvenser … utan på grund av Vibrationstätheten som ni har valt att leva i … på grund av de lägre Vibrationerna runt omkring er. Lägre vibrationer som sipprar in i själva Jorden.

KOM IHÅG ATT NI VALDE ATT VARA PÅ JORDEN.

Detta gjorde ni genom Kärlek … till dig själv och HELHETEN.

Vid denna speciella tidpunkt … är valet att vara där du är … beroende på din själs val … kanske av en annan anledning än att bara uppleva.

För du, DEN STARKASTE AV DE STARKA … som du vet … kom till Jorden på ett uppdrag.

Den Högsta Kärleken har … genom mänskligheten … upplevt den Lägsta Kärleken.

Det låter konstigt.

Ändå, Sanning.

Jag fattar. För det finns inget annat än det, eller hur?

Verkligen.

Och ett Råd hölls på Högsta nivå för att ingripa, i det här fallet. Att sammanställa ett uppdrag som skulle sätta stopp för detta lägsta av det låga beteendet och sända ut de som KÄNNER sitt Ljus tillräckligt starkt för att ”rädda” Planeten och faktiskt människosläktet.

Jag fick plötsligt en vision av miljarder av oss som prydde våra superhjälte-kepsar … (inte så mycket lycra-sorten, bara tyst.)

DET ÄR DÄRFÖR VI ÄR MED ER, HELA VÄGEN.

ETT SÅDAN MISSION NI HAR ÅTAGIT ER … NI … BESÄTTNINGEN PÅ MARKNIVÅ.

SER DU VARFÖR NI MÅSTE VARA DE STARKASTE AV DE STARKA?

FÖR ATT ÅTA ER OCH GENOMFÖRA ETT SÅDANT UPPDRAG … ETT SOM ALDRIG FÖRUT HAR GJORTS!

Något stör mig, som jag måste reda ut innan vi slutar. Ni säger ”Den Högsta Kärleken har … genom mänskligheten upplevt den Lägsta Kärleken …”. Är det bara mänskligheten som har möjliggjort upplevelsen av den Lägsta Kärleken?

Nej. Inte på långa vägar. Ändå, vi diskuterar just nu frågorna om Jordisk erfarenhet. Vi valde våra ord klokt, men vi förstår ditt ifrågasättande.

Kanske är allt detta för en annan gång … eller inte! Tja, vi verkade ta oss igenom det. Låt oss hoppas att det smälter ihop tillräckligt bra när jag läser om det. Tack mina vänner. Som alltid, I Tacksamhet. I Kärleksfull Tjänst. JAG ÄR.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...