Saul via John Smallman, 21 augusti 2022

Saul
Via John Smallman, 21 augusti 2022
Ni är Inte i Form för att Rädda Världen
https://johnsmallman.wordpress.com/2022/08/21/you-are-not-in-form-to-save-the-world/
Alla är Ett, ni vet det, och ändå har ni svårt att acceptera sanningen om det – era egon arbetar här för att distrahera er – och därför har ni svårt för att känna att ni är Ett, att känna Verkligheten när ni tar er tid att knyta an.
Det är verkligen en fråga om tillit. Ni måste lita på att ni kommer att knyta an när ni sitter i ert lugna kontemplativa eller meditativa tillstånd, och då tillåta er själva att känna kopplingen. När ni har för avsikt att ansluta er lyckas ni alltid, men på grund av era tvivel, er egodrivna känsla av syndfullhet eller ovärdighet, tillåter ni inte er själva att känna eller uppleva kontakten, och ni antar då att den inte har inträffat.
Den Ende, M/F/G, Källan, och era support-medlemmar här i de icke-fysiska världarna har anslutit sig till er – det finns faktiskt inte ett ögonblick då ni inte är anslutna till oss – ni har bara valt att vara omedvetna, och sedan antagit att vi inte är närvarande hos er.
Släpp dessa tvivel och sluta att tro på era egon, de är inte era vänner och de älskar att vilseleda er.
Tillåt er själva att bara vara under dagen, även om det bara är tillfälligt. På så sätt stärker ni er självkänsla, er fundamentala acceptans av er själva, för när ni bara är er själva engagerar ni er inte i era negativa ego-drivna-självfördömanden, och distraherar således inte er själva från medvetenheten om den skönhet och perfektionen som ni är.
Allt som M/F/G skapar är oändligt vackert och är alltid närvarande i varje nu-ögonblick, det enda ögonblicket, och naturligtvis är var och en av er en evig och oförändrad aspekt av den Ende i varje ögonblick. Hur skulle det kunna vara annorlunda?
Ert uppvaknande är det ögonblick när ni befriar er själva från er tro på separation. Det är bara er tro som skapar en bild av er som en ensam eller separerad varelse, och ni valde att engagera er i den övertygelsen när ni valde att uppleva separationens overklighet.
Den är overklig och ni har makten att ändra er, att förkasta den fullständigt ohållbara övertygelsen, och ni kommer att bli övertygade när ni blir fullt medvetna om att den har aldrig tjänat er.
Många av er som har – kanske i årtionden – haft för avsikt att dagligen bara vara kärleksfulla vad som än händer, är mycket, mycket nära att äntligen släppa greppet om det overkliga. Ni vet att det är overkligt, men eftersom er känsla av verkligheten i det overkliga är så djupt rotad inom er, är det väldigt svårt för er att släppa taget. Det påminner lite om att någon som är nära att drunkna och klamrar sig fast vid en stor bit drivved som flythjälp, gör det svårt för räddarna att lyfta upp personen ur vattnet.
SLÄPP TAGET! Ni kommer inte att drunkna, gå vilse, eller dö. Det finns bar Liv, Källa, Kärlek, den Ende som skapade er till en evig återspegling av Sig Själv.
 Ni är fullständigt värdiga Gud och Hennes Kärlek, därför att ni är en gudomlig och evig varelse skapad av Henne för att uppleva och njuta av evig glädje. Att acceptera och leva livet i en overklighet som om den vore verkligt – för det är det ni gör – kräver enorm fysisk energi som behöver fyllas på med mat och sömn, så att de av er med familj att försörja ofta upplever utmattning, både fysiskt och emotionellt, vilket gör att ni har mycket lite tid eller motivation för att tillgodose era andliga behov.
Era andliga behov måste tillgodoses, och det gör de när ni tar time out i tysthet och ensamma. Så avsätt en tid under dagen när ni kommer att ta lite ledigt och hedra er själva genom att se till att era nära och kära respekterar det. När ni inte hedrar er själva kan ni inte hedra någon annan, vilket bara bidrar till en känsla av ovärdighet som ni kanske håller fast vid.
Inse att när ni läser eller lyssnar till detta budskap håller jag er i min kärleksfulla famn och tystar era egon, så att ni kan känna den Kärlek och frid som alltid är närvarande.
Ni bara väljer att inte vara medvetna om det, eftersom ni tror att ni behöver ta hand om de akuta behov som ert mänskliga liv ständigt levererar till er. Kom ihåg de otaliga tillfällen då ni misslyckades med att uppfylla dem, och kom ihåg att vad som helst kan vara orsak till att katastrofen inte inträffade.
Ni är Inte i Form för att Rädda Världen!
Ni är i form att följa en gudomligt planerad väg till er egen uppvakning, och till att hjälpa alla dem som ni påverkar att göra likadant. Ni kommer förmodligen att göra några avledande manövrar, men ni kommer alltid att hitta tillbaka till er väg, såvida ni inte låter era egon övertyga er om att de vet ett bättre sätt. Det gör de inte!
Lyssna på era inre guider, er intuition och följ dem. När ni gör det hedrar ni er själva, och genom att göra det kommer ni att märka att ni är mer i frid, i vetskap om att ni är precis där ni är menade att vara på er egen perfekta väg till ert uppvaknande.
Följ den inre vetskapen, er intuition och lita på er själva. Det gör Gud och Han VET vilka underbara varelser av ärlighet, medkänsla och integritet ni är. Var i frid.
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...