Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 20 maj, 2016

et-contact

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

20 maj, 2016

Var försäkrade om att allt framskrider väl och att en hel del fortfarande sker bakom kulisserna. Som vi ser det så skulle de kommande två månaderna mycket väl kunna visa sig vara de allra viktigaste i nutid. Det har visat sig att händelserna har framskridit i tillräckligt hög grad för att ett tillkännagivande ska kunna göras, vilket kommer att bli begynnelsen för många fler, som kommer att offentliggöra sanningen. I verkligheten har överhuvudtaget ingen tid spillts, eftersom mycket har skett som har varit utom de Mörkas räckhåll. Allteftersom tiden går, börjar deras makt snabbt minska och De Ljusas arbete påskyndas. Den Nya Tidsålderns energier avslöjar sanningen, vilket leder till att vibrationerna kan lyftas upp.

Många framsteg som har hållits tillbaka, börjar komma upp till ytan och inte minst av alla är de som sprids av Keshe Foundation. Under många års tid har deras uppfinningar blivit undertryckta, men inte längre, eftersom det nu finns så många som sprids av dem som önskar se dem bli offentligt tillgängliga. De blir nu uppmärksammade av många källor, som har förmågan att tillverka dem. Deras spridning kan därför inte stoppas och alltfler människor blir medvetna om deras existens. Det är bara en tidsfråga innan några officiella offentliggöranden kan göras, så att allmänheten också kan bli medveten.

När vibrationerna stiger så vaknar många människor upp till sanningen och den kan inte längre undertryckas. Ni har så länge blivit vilseledda att tro att ni brister i er andlighet, men tillväxten i er förståelse har i hög grad ökat, trots försök att hålla er nere. För dem som söker sanningen finns många pålitliga källor på ert Internet och det krävs endast att ni följer er intuition. I sinom tid kommer sanningen att visa sig, men tills ni har uppnått den punkten, kommer en del förvirring att råda, eftersom uråldriga läror fortfarande förespråkas. Tiden har anlänt för varje själ som söker sanningen, att i hög grad bli sin egen läromästare. Men det är naturligtvis en fördel att komma samman med likasinnade.

Just nu är världen översköljd av problem som härstammar från de gamla energierna, men när dessa blir utrensade kommer den fred som ni söker, att infinna sig. Det kan tyckas vara en omöjlig uppgift, men om det är nödvändigt så kan saker och ting förändras i ett slag, för att man ska få ett slut på konfrontationer och krig. Freden är mycket snart på väg och sedan kan saker och ting snabba på framåt och ni kommer att bli förvånade över hur mycket allt under tiden har framskridit. Det har blivit känt att denna tidpunkt skulle komma att uppnås och förberedelser har fullt ut blivit förberedda. Alla era uppoffringar och ansträngningar att få fred till stånd på Moder Jord kommer snart att bli uppfyllda och en storslagen Ny Tidsålder kommer att ta sin början för alla att beskåda.

Fortsätt med det goda arbete ni gör, medan den avslutande inspelningen visas och många själar hejar på er. Ni önskade ställa upp som frivilliga i Ljusets Styrkor, medvetna om att denna tid slutligen skulle komma att frigöra er från de Mörkas hårda grepp. Ni har så att säga ”tjänat ut er tid” och snart kommer ni att få uppleva alla fördelar av er hängivenhet till förmån för detta ändamål. Slutresultatet var hela tiden menat att bli tillfredsställande och ni kan se fram emot en spännande tid när de gamla energierna sakta driver bort. De kommer inte att tillåtas ingripa med framstegen och i sinom tid kommer deras verksamhet endast att vara ett minne som förpassats till historien.

Er långa väntan på några positiva tecken som avslöjar de sanna framsteg som har gjorts, drar sig närmare. För många som har visat ringa eller överhuvudtaget något intresse för sin framtid, kommer det som vecklar ut sig att vara både chockerande och förvånande. Men de kommer snart att inse situationens omfattning och de kommer med glädje att välkomna förändringarna. Framtiden kommer att verka vara som en dröm som blir sann, när de Mörka hindras fortgå med sin plan att hålla Mänskligheten fången. Få av er har någon förståelse för hur stor del av er frihet som har tagits ifrån er. Än mer hur ni har hållits tillbaka från att kunna åtnjuta utvecklingens fördelar, vilka har inträffat under cirka de senaste 70 åren. Kabalen har hållit er i mörkret och endast tillåtit ny teknologi när det har passat dem. Den har inte gynnats av dem som inte har någon önskan att gå framåt i utvecklingen med risk att förlora sina lönsamma affärsverksamheter. Den största förändringen som påverkar alla människor är det som gäller era energibehov. Fri energi kommer inom kort att bli er och några apparaturer finns redan tillgängliga.

De förändringar som väntar på att bli introducerade kommer att föra alla samman och avlägsnar tillstånden av ”att ha” och ”inte ha”, vilka inte längre kommer att vara acceptabla. Ingen kommer att bli förbisedd och naturligtvis kommer de som mest behöver det prioriteras. Alla kommer slutligen att ha alla förnödenheter för att kunna försäkras om ett bekvämt liv. Planetens rikedom är menad lika för alla, jämte de nya teknologierna som kommer att upprätthålla en tillfredsställande levnadsstandard. Vilken nuvarande existensnivå ni än har, bär i minnet att den delvis är karmisk, och också erbjuder er de upplevelser som ni behöver för att fortsätta utvecklas. I verkligheten slutar ni aldrig lära er, men den gamla cykeln har avslutats och en ny cykel ersätter den redan.

Håll i er när de gamla sätten faller och var medvetna om att utrensningen är nödvändig för att bereda plats för det nya. Många olika civilisationer arbetar med Moder Jord för att etablera de förändringar som överallt kommer att vara nödvändiga. Inget som är av de gamla vibrationerna kommer att bestå, eftersom de kommer att lyftas upp till en högre nivå. De kommer att signalera 1000 år av fred, under vilken tid ni kan åtnjuta en underbar period av lycka och framgång som ni just nu endast kan drömma om. De Högre Varelserna håller i tyglarna och ger inte vilda löften som inte kan genomföras. Er tid har kommit för att ni ska kunna lämna era gamla levnadssätt bakom er och få njuta av himmelsk salighet.

På Jorden finns en skönhet som ni har kunnat njuta av, men den är inget jämfört med den storslagenhet som väntar er. Det är svårt att beskriva saker, för vilka ni inte har lämpliga ändamålsenliga ord, men vadhelst er fantasi eller uppfattning kan tänkas omfatta, så är sanningen mycket större. Tänk stort och föreställ er en framtid som tillfredsställer era samtliga behov och som är en där ni inte behöver arbeta dag ut och dag in för att kunna uppnå den. Den huvudsakliga orsaken till det är att behovet av pengar sakta kommer att försvinna. Ni har varit pengarnas slavar och många har också haft otillräckligt för att kunna få ihop till de grundläggande behov som krävs för att kunna överleva. Detta måste helt klart förändras och kommer inom en mycket kort tid att göra det. Håll er lugna och positiva, oberoende av vad som sker runtomkring er. Vissa Jordförändringar kommer, men de Galaktiska Styrkorna finns till hands för att hålla dem vid ett minimum. Alla negativa händelser kommer också att bli kortlivade och hjälp kommer till er om det behövs.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...