Lord Ashtar och Änglarnas Höga Rike via Lynne Rondell, 9 januari 2021

 

Lord Ashtar och Änglarnas Höga Rike via Lynne Rondell

9 januari 2021

Ur Kaoset Kommer Gudomlig Ordning

Hej, älskade, det är jag, Lord Ashtar, som kommer igenom denna kanal tillsammans med Änglarnas Rike. Idag är det en speciell kanalisering. Vi känner att idag är en dag då vi erkänner var och en av er och idag är en dag då vi ska tala om gudomlig ordning och om hur speciella var och en av er är och om hur det som pågår på er planet faktiskt hjälper till att ge födsel till en ny civilisation.

Det föder faktiskt fram en civilisation som långt överträffar alla era förväntningar, och en ny civilisation som inte grundas på rädsla, inte på kontroll, inte på manipulation, utan en civilisation som grundas på kärlek, en civilisation som grundas på enhet och en civilisation som grundas på frid.

Vi talar om gudomlig ordning, vi talar om all er gudomlighet och vi talar om dessa kaotiska tider ni ser framför er, för alla länder just nu med viruset, med vaccinet och med alla lögnerna regeringarna har bestått er alla med under så lång tid.

Det ni ser är den tredje-dimensionella matrisen och nätverket som bokstavligen faller isär. Det sprängs isär i ”sömmarna”. Det kan inte längre bestå, ska vi säga, tidens test framöver. Det kan inte längre vara en del av det ni rullar fram med, alla ni som är på väg till den femte dimensionen.

Det kaos ni ser i det yttre, som syns framför er, är faktiskt efterverkan av det som skett med en mycket mörk ordning.

Så detta rullas ut över er alla men egentligen är det vad som har skett. Det tredje-dimensionella matris- och nätverkssystemet har faktiskt brutits isär på grund av vad de utsatt er för under så lång tid, vad de gjort er alla som pågått på er planet under mycket, mycket lång tid, generation efter generation efter generation har de styrt med denna mörka ordning, styrt er planet i tusentals år.

De inkarnerade tillbaka i mänsklig form och de arbetar med de negativa utomjordingarna men de inkarnerar i mänsklig form, reptilska människor, Annunaki-människor, drakoniska människor och de fortsätter med denna mörka ordning gång på gång på gång för att kvarhålla den kontroll de vill ha för att få de resurser och det välstånd och den makt de vill ha och för att kunna manipulera civilisationen.

Ja, detta är det yttre som ni ser. Det är motverkan till allt detta, detta är ett system som bryts isär, detta är att ni alla nu inser vad ni levt med och inser att det är som den nya världsordningen, det är en mycket mörk agenda som rullats ut över er under mycket lång tid faktiskt, men nu kan ni verkligen få en god bild av det ni ser och går genom.

Eftersom detta inte är er framtid, det är ert förflutna, måste ni i nutid gå genom det, ni måste känna det, ni måste stå upp mot det när det är nödvändigt och tala er sanning fredligt, med medkänsla och passion, så att ni kan gå rätt genom detta och så att ni faktiskt kan börja skifta, inte bara er själva, utan hela kollektivet.

För denna mörka ordning är inte det som följer er till den femte dimensionen, denna mörka ordning är efterverkningarna och utfallet av vad som redan gjorts för länge sedan. Detta är uppbrytningen, det ni ser som ett tredje-dimensionellt matris- och nätverkssystem blir faktiskt isärbrutet.

Nu kan ni skapa, nu kan ni gå från kaos och föra in en gudomlig ordning, för det finns en gudomlig ordning ni alla är på väg att följa; det finns alltid en gudomlig ordning med allt som rullas ut över er, även med detta kaos inombords, det är gudomlig ordning och ur denna gudomliga ordning kommer ni att bygga en ny civilisation, ni kommer att ge födsel till den nya jorden, ni kommer att känna annorlunda, ni kommer att trycka er framåt, inte bara för era egna vinster, utan för kollektivets vinster.

Det kommer att vara för mänsklighetens högsta bästa, inte för det bästa för de få som haft makten under så lång tid, som tror att de har makten tack vare pengarna.

Så ni ger födsel till en ny civilisation, ni ger födsel till en gudomlig ordning ur allt detta kaos på planeten. Det finns alltid en gudomlig plan på plats. Er gudomlighet överträffar långt denna lägre tredje-dimensionella sfär och det som pågår här. Er gudomlighet ska till den femte dimensionen, er gudomlighet ska bli barn av ljuset i en högre vibration i en högre dimension och vara barn av ljuset som lever i frid, som lever med medkänsla, som lever med kärlek i sina hjärtan och som också navigerar från sina hjärtan.

Ur detta kaos kommer gudomlighet, ur detta kaos kommer gudomlig ordning. Ni rullar genom det som det är avsett, ni rullar genom det eftersom ni ska upp till den femte dimensionen. Det är för många av er som håller för mycket ljus för att tillåta denna mörka ordning och detta styre att kunna trycka ner er.

Ni rullar genom det, ni behöver verkligen känna av det, ni behöver verkligen se det och ni måste trycka er förbi det, neutralisera och släppa det. Ni kommer att bli tvungna att stå upp för sanningen, ni måste tala ut för att få er frihet, er frihet kommer att komma tillbaka till er, där den alltid borde ha varit. Den borde aldrig ha placerats på armlängds avstånd från er.

Ni kommer att ta tillbaka er frihet, ni kommer att ta tillbaka er fria vilja och ni kommer att gå genom allt detta mycket snabbt. Ni har valt de högre tidslinjerna, ni väljer tidslinjerna för uppstigning så fort som möjligt och ni väljer de tidslinjer som verkligen kommer att skapa en ny jord, en ny värld. Ni ger verkligen födsel till en ny jord som kommer att vara perfekt, en jord och en värld som verkligen kommer att ha så mycket medkänsla och kärlek och rättvisa för alla. Det kommer att vara ett förenat kollektiv, men ett kollektiv och en förenad kropp av ljus.

Mänskligheten kommer att förändras enormt. Ni kommer att gå genom många skiften i ert medvetande, ni och hela kollektivet, för att komma dit ni ska, men vi vill tala om för er att ur detta kaos kommer den gudomliga ordningen av ljus, ur detta kaos föder ni en ny planet, ni föder den nya jorden och ni ser till att det som pågår just nu inte följer er dit ni ska i den femte dimensionen.

Jag, Lord Ashtar och Änglarnas Rike, vill påminna er: Ni måste känna detta, ni måste se det, ni måste trycka er genom det och vilja få något bättre, ni måste välja de högre tidslinjerna och inte bara högre tidslinjer för er utan också högre tidslinjer för kollektivet, då är ni på god väg till den femte dimensionen.

Vi är med er, vi sänder er våra välsignelser, vår kärlek och vi sänder er vår frid precis nu, då det är kaotiskt på er planet, men ni ska styra er genom kaoset, alla tillsammans som en stor förenad kropp av ljus i den gudomlighet ni ska leva i.

Ni vet att ni kommer att ta er genom detta, ni vet att ni rullar genom denna kaotiska ordning, ni vet att sanningen kommer fram ur allt detta kaos, ni vet att ni kommer att ta tillbaka er frihet och fria vilja och fria rättigheter och ni vet att ni alla är avsedda att uppstiga till den femte dimensionen.

Vi sänder er sådan kärlek, vi sänder er sådant ljus och sådana välsignelser.

 

Tack Lord Ashtar, tack Änglarnas Höga Rike, jag snubblade genom detta lite, ledsen för det. Jag ser fram emot att föra genom många fler kanaliseringar till er alla.

Jag sänder er sådan kärlek, sådant ljus och välsignelser.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...